Førstekonsulent / Higher Executive Officer

Anette Fjerdingstad Martinsen jobber som Førstekonsulent/Higher Executive Officer i Riksrevisjonen. Hun studerte Bachelor i regnskap og revisjon og ble uteksaminert våren 2019.

Studiet Bachelor i regnskap og revisjon fases ut våren 2021. Det erstattes av studiet Bachelor i regnskap som oppfyller utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører.

Hvorfor valgte du å studere Regnskap og revisjon?

Jeg valgte å begynne å studere Regnskap og revisjon etter å ha jobbet flere år med butikkledelse. Det ble med årene mer og mer klart for meg at den delen av jobben jeg trivdes best med var når jeg kunne sitte på kontoret og jobbe med tall. Da jeg etter hvert fikk besøk av internrevisor og så hvordan hun jobbet var da jeg skjønte at det var jo det jeg ville gjøre. Året etter begynte jeg på studiene mine.

Hva tror du er de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg har tidligere flere års erfaring som verneombud, dette var en av tingene som gjorde min arbeidsgiver interessert i meg som kandidat. I revisjonsbransjen er det også vanlig med case på jobbintervjuet. I dette caset er det viktigere å vise hvordan man tenker enn å kunne sette to streker under svaret. Det er her du skal vise arbeidsgiver hva du har lært gjennom studiene. Tilbakemeldingene jeg fikk etter intervjuene mine med Riksrevisjonen var at det var en kombinasjon av karakterer, erfaring som verneombud, casebesvarelse og generell besvarelse av spørsmål som var noen av de avgjørende faktorene for at jeg ble ansatt.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg er teamleder på to revisjonsoppdrag og teammedlem på et tredje større oppdrag. Som teamleder er jeg innom alle aspekter ved finansiell revisjon i løpet av et revisjonsår. Dette starter med tallanalyser for å se etter endringer fra tidligere år for å se om det er noen områder som krever ekstra fokus (valg av angrepsvinkel). Neste steg er utarbeidelse av strategi og kartlegging av alle prosesser hos den reviderte virksomheten. Det er også her vi vurderer om det er noen kontroller som er hensiktsmessige å teste eller om vi velger å ikke basere oss på internkontrollen og dermed lar være å teste og heller utfører grundigere kontroller i interims og årsavslutningsrevisjonen. I interims og årsavslutningsrevisjonen utfører vi revisjonshandlingene vi har planlagt og vurderer hele veien underveis om strategi og vesentlighetsgrenser må revurderes ut i fra hva vi måtte avdekke. Til slutt så har vi årsavslutningshandlinger knyttet opp mot avlagt årsregnskap før revisjonsåret avsluttes med en beretning. Som teamleder har jeg også ansvar for å lede resten av teamet mitt og sørge for en effektiv og hensiktsmessig revisjon.

På hvilken måte får du brukt utdanningen din i jobben?

Jeg bruker utdanningen min hver eneste dag. I starten av revisjonsåret brukes statistikk i planleggingen og igjen for å gjøre representative utvalg til revisjonshandlingene. Rettslære benytter jeg meg av kontinuerlig gjennom hele revisjonsåret. Årsregnskap må man ha kjennskap til for å kunne vurdere om det er korrekt og selvfølgelig så er revisjonsfaget sentralt.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

  • Jobb hardt, få gode karakterer. Der opplevde jeg at å løse tidligere eksamener til det kjedsommelige hjalp meg.
  • Få hjelp til å sette opp en god søknad og en god CV og tilpass både søknad og CV opp mot hver enkelt arbeidsgiver du søker jobb hos.
  • Forbered deg godt til intervjuene. Vis arbeidsgiverne at du virkelig brenner for nettopp dem som arbeidsgiver ved å lese deg opp om dem før du møter opp.

 

Publisert 4. nov. 2020 11:00 - Sist endret 14. juni 2021 20:14