Project Manager

Frida Sund jobber som Project Manager i eSmart Systems AS.

Foto: Privat

Hvorfor valgte du å studere innovasjon og prosjektledelse? 

Tilfeldigheter gjorde at jeg valgte å søke på akkurat Innovasjon og Prosjektledelse. Studiets oppbygning og de ulike fagene virket interessante. Det virket også å være store muligheter for å benytte det teoretiske fra klasserommet, i prosjekt i samarbeid med næringslivet. Dette gir gode muligheter for å teste kunnskap i praksis og å tilegne seg et relevant nettverk.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

I etterkant av Karrieredagen på studiet kom jeg i kontakt med en interessant, nyetablert Fredrikstad-bedrift. Jeg bestemte meg for å ringe for å si at jeg ville jobbe nettopp der. Det gav positivt resultat – jobben ble min med oppstart dagen etter levert bacheloroppgave.
Her ble jeg værende i omtrent et halvt år, før nettverket jeg hadde tilegnet meg i jobben bød på en ny mulighet. I dag har jeg jobbet som prosjektleder hos eSmart Systems i ett år og stortrives!

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror at en kombinasjon av mitt nettverk, mine egenskaper og en stor dose nysgjerrighet og lærevilje var avgjørende for at jeg fikk jobben. Tankesettet jeg tilegnet meg på studie sammen med de ulike fagene jeg var innom, var også en viktig faktor. Som nyutdannet kan man føle seg underkvalifisert. Ved å være klar på hvilken kunnskap man har og hva man ikke mestrer så godt, legger man et godt grunnlag for videre læring i ny jobb.

Jeg tror at en kombinasjon av mitt nettverk, mine egenskaper og en stor dose nysgjerrighet og lærevilje var avgjørende for at jeg fikk jobben.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg koordinerer flere nasjonale og internasjonale prosjekt fra eSmart’s side. Arbeidshverdagen er veldig variert, bestående av klassisk prosjektarbeid, deltakelse i møter, workshops og konferanser, koordinering av ressurser, timeføring, rapportering, reisevirksomhet og liknende.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Studiet har gjort meg i stand til å håndtere flere, helt forskjellige prosjekt på en gang. Evnen til å tenke kreativt, men samtidig strukturert, og å kunne skifte fokus raskt. I hverdagen bruker jeg de ulike prosjektledelsesverktøyene vi jobbet mye med i studiesammenheng.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Rett innstilling har mye å si når man skal søke jobb. Vær ydmyk og klar over at du ikke kan alt. Engasjement og vilje til å lære spiller en stor rolle. Vær bevisst på å bygge deg opp et nettverk i løpet av studietiden, da dette kan ha betydning for deg som nyutdannet. Karrieredagen er en fin arena for nettopp det. Skap dine egne muligheter og forsøk å være litt utradisjonell når du skal søke jobb. Husk at du bare har en sjanse til å gi et godt førsteinntrykk!


Navn:
Frida Josefin Sund
Studieprogram:
Bachelor i innovasjon og prosjektledelse
Uteksaminert:
2018
Stillingstittel:
Project Manager
Arbeidsgiver:
eSmart Systems AS

Publisert 6. des. 2019 15:45 - Sist endret 14. juni 2021 20:14