Prosjektleder

Henrik Holter jobber som prosjektleder i Akeo AS.

Foto: Akeo AS

Hvorfor valgte du å studere innovasjon og prosjektledelse?

Jeg hadde tatt en lederutdannelse i forsvaret i 2011 og ønsket å bygge på dette sivilt. Jeg fant Innovasjon og prosjektledelse (IPL) fra en liste under emnet «ledelse» sammen med et par andre studier på BI og andre steder. At det ble akkurat IPL var litt tilfeldig, da jeg hadde en god venn som bodde i Fredrikstad. Det skulle ikke så mange ukene til å studiet før jeg fant ut at dette passet en praktiker som meg meget godt da.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg var veldig klar med meg selv på at jeg ville ut i en lederstilling. Det er jo en utfordring siden man ofte går i «konkurranse» med eksempelvis ingeniører med mange års erfaring som står på først i køen for forfremmelse. Jeg satt meg et mål om å finne, og søke på tre stillinger per dag fra og med siste eksamensdato. Når jeg fikk et jobbintervju la jeg gjerne ned et par dager med å ‘researche’ selskapet og personene der for å være godt forberedt.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben? 

Jeg tror at den praktiske prosjekterfaringen man får i næringslivet via studiet var viktig. Man lærer å tilegne seg ny kunnskap ekstremt fort, og å ta i bruk nye metodikker raskt. Jeg tror det gjorde at jeg kunne forstå bedriften ganske raskt og være verdifull tidlig.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver? 

Jeg vil si jeg har to «deler» med arbeidsoppgaver, klassisk prosjektledelse og forretningsutvikling. Jeg sitter med ansvaret for et eller flere utenlandske team i flere prosjekter som skal nå planlagte mål og frister. Dette innebærer mye planlegging, ledelse og rapportering. Hjelpe teamet med å sette en kurs, prioritere arbeidsoppgaver fra uke til uke samt sørge for at leveransen skjer i henhold til kundens forventninger.

På den annen side hjelper vi ofte bedrifter med nye konsepter og forretningsmodeller. Dette er preget av mye kreativitet og innovasjon. Her er kjennskap til innovasjonsprosesser og mulige forretningsmodeller veldig viktig. Man må høre på kundens nåværende forretning, og ønske for fremtiden. Deretter finne tilgjengelig teknologi og hjelpe kunden med å lage et godt konsept.

På hvilken måte bruker du utdanningen din i jobben?

Jeg hjelper bedriften min, som fremdeles er i sterk vekst, med å lage robuste prosesser for vekst og innovasjon. Helt konkret bruker jeg de prosjektledelsesverktøyene vi lærte i utdanningen i prosjektledelsen min her. Jeg bruker også mye av den kreative tankemåten jeg lærte i undervisningen.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

  • Lær deg teknikker for å tilegne deg ny kunnskap hurtig
  • Lær deg å sette konkrete mål, både for deg selv og arbeidet ditt
  • Lær deg effektiv kommunikasjon både skriftlig og muntlig

Navn:
Henrik Holter
Studieprogram:
Bachelor i Innovasjon og prosjektledelse
Uteksaminert:
2017
Stillingstittel:
Prosjektleder
Arbeidsgiver:
Akeo AS

Publisert 11. des. 2019 10:59 - Sist endret 14. juni 2021 20:14