Fakultetsstyret ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi

Fakultetsstyret er et besluttende og rådgivende organ som sammen med dekan skal bidra til at den faglige virksomheten ved fakultetet holder høy kvalitet og videreutvikles.

Sakspapirer og protokoller fra møtene i fakultetsstyret ved IIØ er tilgjengelige her.


Medlemmer i fakultetsstyret for perioden 2021-2025

 

Interne medlemmer:

 • Harald Holone (dekan og leder av fakultetsstyret)
 • Asbjørn Pedersen (medlem fra undervisnings- og forskningspersonalet, ØIS)
 • Jan Høiberg (medlem fra undervisnings- og forskningspersonalet, ITK)
 • Shima Pilevar  (medlem fra undervisnings- og forskningspersonalet, ING)
 • Michael Andersen Lundsveen (medlem fra teknisk/administrativt personell, ITK)
 • Nanna Michelle Brinkmann (studentrepresentant)
 • Daniel Nikolai Fiko (studentrepresentant)
 • Yasmin Maria Hope (studentrepresentant)

Eksterne  medlemmer:

 • Laila Olsen, Quality Manager, Seal Engineering
 • Jon R. Andersen, statsautorisert revisor, Center Revisjon
 • Anne Cathrine Gjærde, dekan REALTEK, NMB

 

Relevante dokumenter

Publisert 13. okt. 2021 10:57 - Sist endret 21. sep. 2022 14:23