Valgresultat ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi 2021 – 2025

Valg av representanter til fakultetsstyret ved Fakultet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi ble avsluttet 29. september 2021. kl. 15:00.

Det var 17 nominerte kandidater som stilte til valg, 14 fagansatte og 3 teknisk/administrativt ansatte. Valgdeltagelsen har vært 80,5% blant de fagansatte og 54,55% blant de teknisk/administrative. Underveis i valget trakk en av stipendiatene sin nominasjon etter godkjennelse fra rektor.

Valgresultatet ble først offentliggjort 1. oktober, men trukket tilbake samme dag. Valgstyret ble gjort oppmerksom på en mulig formell feil i behandlingen av stemmeresultatene. Ved valgstyrets behandling av saken oppdager valgstyret at det ikke er mulig å innfri intensjonene om representasjon i prosedyren med det antall styreplasser mandatet har gitt oss. Problemstillingen kommer opp siden fakultetet har tre institutter og dessuten må ha tekniske/administrative ved styrebordet. Dette er annerledes ved de to øvrige fakultetene. I dette tilfellet ville det å følge opprinnelig vedtatt valgprosedyre f.eks. føre til at ingen av de tre kandidatene med fleste stemmer ville fått en plass i fakultetsstyret. De tre kandidatene utgjorde 35 prosent av totalt antall UF-stemmer.

Valgstyret sendte derfor saksfremlegg til interimsstyret med anmodning om utvidelse av fakultetsstyret med én UF-ansatt og én student og forslag til endring av valgprosedyren. Interimsstyret vedtok sakene 5. oktober 2021 og dekan ba rektor om en formell tilbakemelding på e-post 5. oktober 2021 om utvidelse av styret. 14. oktober 2021 godkjente rektor anmodningen. Sakene som ble behandlet i interimsstyret kan leses under HiØs råd og utvalg.

For styreperioden 1.10.2021 – 31.7.2025 er det valgt inn fire faste representanter blant de fagansatte inkludert én stipendiat. Det er også valgt inn én fast representant blant de teknisk/administrativt ansatte. Listen er korrigert i henhold til likestillingslovens krav og så langt det er mulig valgets retningslinjer.

Fakultetsstyret vil også bestå av tre studenter og tre eksterne representanter som vil bli offentliggjort så snart det er klart.

Faste representanter i fakultetsstyret:

Navn

Institutt/tilhørighet

Jan Høiberg

UF-ansatt (ITK)
Asbjørn Pedersen UF-ansatt (ØIS)
Shima Pilevar UF-ansatt (ING)

Selina Demi

Stipendiat
Michael Andersen Lundsveen TA-ansatt

Vararepresentanter (satt opp etter antall stemmer):

 

ITK

ØIS

ING

Stipendiat

TA-ansatt

1. vara

Daniela  Blauhut (ITK)

Frode Ramstad Johansen (ØIS) Ole Kristian Førrisdahl (ING) Lars Gunnar Furelid Tellnes Rudi YI Xu (ING)
2. vara Lin Prøitz (ITK) Lilja Mosesdottir (ØIS) Mikjel Thorsrud (ING) Marie Støren Jareid  
3. vara       Erlend Ingridsønn Nordrum  

 

Publisert 19. okt. 2021 15:16 - Sist endret 9. nov. 2021 13:42