sveinge

Contact

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Eliassen, Sven G. (2015). Helgen- og merkedager. Svein G. Eliassen.  ISBN 978-82-998939-4-7.
 • Eliassen, Sven G. (2014). «Julemalt – godt for alt!» Julens magi i mat og drikke.. Sven G. Eliassen.  ISBN 9788299893930.
 • Eliassen, Sven G. & Hansen, Svein Olav (2014). Haldens historie bind II. Ask Forlag.  ISBN 9788292221198.  493 s.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Kvinden, ligesaavel som Manden, er og bør ansees som et menneske...: kvinners kår og kamp for likeverd. Sven G. Eliassen.  ISBN 978-82-998939-2-3.  52 s.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Rømskog bygdebok bind 3: kulturhistorie: fra 1902 inn i 2000. Rømskog kommune.  ISBN 978-82-991284-4-5.  607 s.
 • Eliassen, Sven G. (2012). Det eneste sikre: dødens kulturhistoriske landskaper. Sven G. Eliassen.  ISBN 978-82-998939-1-6.  44 s.
 • Eliassen, Sven G. (2011). Sarpsborg - by og bygd. Eget forlag.  ISBN 978-82-998939-0-9.  56 s.

View all works in Cristin

 • Eliassen, Sven G. (2015). Brannvesenets historie..
 • Eliassen, Sven G. (2015). Hafslunds historie.
 • Eliassen, Sven G. (2015). Hafslunds historie..
 • Eliassen, Sven G. (2015). Haldens historie.
 • Eliassen, Sven G. (2015). Helgendager knyttet til julen..
 • Eliassen, Sven G. (2015). Helsevesenet på 1700-tallet..
 • Eliassen, Sven G. (2015). Herrnhutere og haugianere., I: Erik Opsahl; Finn-Einar Eliassen; Bård Frydenlund & Kai Peter Vincent Østberg (red.),  Den rianske vending. Festskrift i anledning professor Øystein Rians 70-årsdag 23. februar 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-800-5.  18.  s 291 - 306
 • Eliassen, Sven G. (2015). Historieskrivning.
 • Eliassen, Sven G. (2015). Militær påvirkning på kjøpstaden Fredrikshald..
 • Eliassen, Sven G. (2015). Os-godsets historie.
 • Eliassen, Sven G. (2015). Sarpsborgs historie foran byjubileet.
 • Eliassen, Sven G. (2015). Tidlig pietisme.
 • Eliassen, Sven G. (2015). Tomb herregårds historie.
 • Eliassen, Sven G. (2015). Årets helgendager..
 • Eliassen, Sven G. (2015). Årets høytider.
 • Eliassen, Sven G. (2015). Ølbryggingens historie..
 • Eliassen, Sven G. (2014). 1814 i et regionalt grenseperspektiv.
 • Eliassen, Sven G. (2014). Faglig opplegg for Haldens historie..
 • Eliassen, Sven G. (2014). Folkemøte og debatt om Fredriksten og Fredrikshalds innsats i 1814..
 • Eliassen, Sven G. (2014). Haugianere og herrnhutere. Tidlig pietisme i Norge..
 • Eliassen, Sven G. (2014). Julens magi i mat og drikke.
 • Eliassen, Sven G. (2014). Juletradisjoner i Moss..
 • Eliassen, Sven G. (2014). Maskinalderen i norsk landbruk.
 • Eliassen, Sven G. (2014). Militære trefninger ved Solisundet i august 1814.
 • Eliassen, Sven G. (2014). Pilegrimsveier og Fredriksten festning.
 • Eliassen, Sven G. (2014). Postvesenet i Østfold..
 • Eliassen, Sven G. (2014). Rygglidelser i eldre tid.. Ryggstøtten.  ISSN 1500-757X.
 • Eliassen, Sven G. (2014). Rømskog, Rødenes og Aurskog Høland i 1814..
 • Eliassen, Sven G. (2014). Tune prestegård – et religiøst kruttkammer.
 • Eliassen, Sven G. (2014). Tuneleiren – «Lille Berlin»., I: Ola Jonassen (red.),  St. Olavs Vold. Borgarsyssel Museums årbok nr. 9 2012–2014.  Borgarsyssel Museum.  ISBN 9788292989029.  Kapittel.
 • Eliassen, Sven G. (2014). Østfold i 1814.
 • Eliassen, Sven G. (2013). De politiske kvinner.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Ekskursjon i Gamle Fredrikstad.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Ekskursjon i Gamle Fredrikstad.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Ekskursjon i Østfold kulturlandskap.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Folkelige tradisjoner.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Folkelige tradisjoner i Torsnes.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Folkelige tradisjoner i Østfold.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Frikirken, Halden Religiøse landskaper.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Jul på herregården.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Kvinners historie.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Kvinners kulturhistorie.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Kvinners stemmerett i 1913.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Kvinners vei til bedre kår.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Kvinners vei til stemmerett.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Militær og borgerlig innsats i 1814.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Norsk – svensk historie i et nasjonsbyggingsperspektiv.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Politiske kvinner i Halden.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Religiøse landskaper.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Sagbruk og tømmerdrift.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Samfunnsfag og ingeniørutdanning.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Teknologi og folkehelse.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Østfold i 1814.
 • Eliassen, Sven G. (2013). Østfolds teknologihistorie.
 • Eliassen, Sven G. (2012). Arbeidsmiljø på Sundløkka.
 • Eliassen, Sven G. (2012). Dødens kulturhistorie.
 • Eliassen, Sven G. (2012). Dødens kulturhistorie. Memento Mori! tenk på døden.
 • Eliassen, Sven G. (2012). Hans Nilsen Hauge som samfunnsbygger.
 • Eliassen, Sven G. (2012). Hobøls historiske landskaper.
 • Eliassen, Sven G. (2012). Industrialisering av Østfold 1850-1990.
 • Eliassen, Sven G. (2012). Ingeniør- og entrepenørrollen.
 • Eliassen, Sven G. (2012). Kvinnelige entrepenører i herregårdsmiljøer.
 • Eliassen, Sven G. (2012). Kystkultur.
 • Eliassen, Sven G. (2012). Myter og makter.
 • Eliassen, Sven G. (2012). Sarpsborg i støpeskjeen.
 • Eliassen, Sven G. (2012). Sarpsborgs tilblivelse.
 • Eliassen, Sven G. (2012). Tekniske kulturminner.
 • Eliassen, Sven G. (2012). Teknologi og samfunn.
 • Eliassen, Sven G. (2012). Urbanisering og industrialisering av Greåker.
 • Eliassen, Sven G. (2011). 1814 i Østfold.
 • Eliassen, Sven G. (2011). Dødens kulturbilder.
 • Eliassen, Sven G. (2011). Eldrebølgen i Norge.
 • Eliassen, Sven G. (2011). Entreprenørvirksomhet i Sarpsborg i 1930-årene.
 • Eliassen, Sven G. (2011). Hedensk og kirkelig julefeiring.
 • Eliassen, Sven G. (2011). Herskapelig jul.
 • Eliassen, Sven G. (2011). Industriell utvikling ved Borregaard.
 • Eliassen, Sven G. (2011). Kirkelige høytider.
 • Eliassen, Sven G. (2011). Konvensjonen i Moss 14. august 1814.
 • Eliassen, Sven G. (2011). Kulturbilder fra Østfold.
 • Eliassen, Sven G. (2011). Moss i 1814.
 • Eliassen, Sven G. (2011). Stiftelsen Rød Herregård 100 år.
 • Eliassen, Sven G. (2011). Teknologi og samfunn. Ny rammeplan for ingeniørutdanning.
 • Eliassen, Sven G. (2010). Bosettingsmønster i et regionalt perspektiv.
 • Eliassen, Sven G. (2010). Bygge og bo i Sarpsborg kommune.
 • Eliassen, Sven G. (2010). Det historiske grenselandskap Dalsland ? Bohuslän - Østfold.
 • Eliassen, Sven G. (2010). Det religiøse landskap i Halden.
 • Eliassen, Sven G. (2010). Hafslund herregårdslandskap.
 • Eliassen, Sven G. (2010). Herregårder i Østfold.
 • Eliassen, Sven G. (2010). Historisk metodelære.
 • Eliassen, Sven G. (2010). Industriutvikling i Indre Østfold i et grensehistorisk perspektiv.
 • Eliassen, Sven G. (2010). Migrasjon og innvandringshistorie Sverige ? Norge.
 • Eliassen, Sven G. (2010). Myter, makt og magi.
 • Eliassen, Sven G. (2010). Myter, makt og magi.

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:18 PM - Last modified June 12, 2018 4:18 PM