IRG meeting May 2019

IRG’s mission focuses on better understanding innovation as it unfolds in organizations and networks of organizations. Additionally, it disseminates these findings, as well as trains future generations of innovators and engineers to become independent scientists in the field of innovation studies.

Agenda:

1. Kort status (Gunnar)
2. Skrivesamling juni
3. Diverse

Referat:

1. Kort status (Gunnar)

  • Frode disputerte for PhD ved Aalborg Universitet 2. april. 
  • Publisert artikkelen Clustering Ambiguities: How Companies and Public Bodies Develop a Cluster i the International Journal of Advanced Corporate Learning (iJAC) – ISSN: 1867-5565. 
  • Planlegger å sende inn artikkelen LEAN IN THE MAKING - PUBLIC SERVICES til tidsskriftet Public Money and Management (nivå 1) med bidragsytere fra IRG og HV i løpet av juni 2019.
  • Symposium uke 42 på sirkulær økonomi begynner å ta form. Dato er satt til 15-16 oktober på Strømtangen fyr. Forskere fra NMBU og UPEC (Frankrike) har allerede bekreftet at dem kommer.

2. Skrivesamling juni

Skrivsamlingen i juni gjennomføres på Hvaler i perioden 12-13 juni. Samlingen følger samme struktur som tidligere med felles gjennomgang av skrivemål for den enkelte, etterfulgt av skrivetid individuelt eller i grupper. Samlingen avsluttes med felles gjennomgang av arbeidet og veien videre for den enkelte.


3. Diverse

Vi ønsker å etablere en COST action med arbeidstittel "sustainable innovation" knyttet opp mot Horizon 2020. Ønsket bygger på erfaringene fra Hessdalen prosjektet som ble invitert inn i en cost action på atmospheric electricity. Vi vurderer at en cost action på sustainable innovation til styrke både forskningsgruppa generelt men også masteren og ulike prosjekt det jobbes med (Interreg). Vi vil be FoU-direktøren om prosjektetablererstøtte.

Published Mar. 1, 2019 11:20 AM - Last modified May 22, 2019 3:37 PM