English version of this page

Forskning

Fagpersoner ved vår avdeling driver mange forskningsprosjekter sammen med lokale, regionale og internasjonale partnere. Du kan lese mer om de temaene vi forsker på under sidene til avdelingens forskningsgrupper lenger ned på denne siden. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med vår avdeling! Se vår kontaktveileder her.

 

"Vi skal jobbe for en sterkere forskningskultur som inkluderer et stort antall av de vitenskapelige ansatte. Forskningen bør fortrinnsvis støtte opp om, og gi resultater med relevans for de studier som tilbys på avdelingen. "
Forskningsstrategi Avdeling for ingeniørfag 2019-2021

 

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.

Aktuelt

  • annadispsiste Spennende betong-funn i fersk doktorgradsavhandling 9. okt. 2018

    Ifølge en fersk doktorgradsavhandling vil bruk av mikrokapsler redusere termiske ledningsevne i betong, samtidig som den bedrer den termiske lagringskapasiteten.

  • lunar Forsker på utvikling av betong på Månen 2. okt. 2018

    Forskningen på geopolymerbetong ved Høgskolen i Østfold utmerker seg internasjonalt. Forskere ved ingeniøravdelingen har nå fått midler til å utvikle betong som kan brukes til en planlagt utbygging på Månen.

Arrangement

17 jan.

Instrumentpark

Ved Avdeling for ingeniørfag har vi et bredt spekter av teknisk utstyr.