English version of this page

Forskning

Fagpersoner ved vår avdeling driver mange forskningsprosjekter sammen med lokale, regionale og internasjonale partnere. Du kan lese mer om de temaene vi forsker på under sidene til avdelingens forskningsgrupper lenger ned på denne siden. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med vår avdeling! Se vår kontaktveileder her.

 

"Vi skal jobbe for en sterkere forskningskultur som inkluderer et stort antall av de vitenskapelige ansatte. Forskningen bør fortrinnsvis støtte opp om, og gi resultater med relevans for de studier som tilbys på avdelingen. "
Forskningsstrategi Avdeling for ingeniørfag 2019-2021

 

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.

Aktuelt

  • brokontroll_colourbox22703125 Mer effektiv brokontroll kan hindre alvorlige ulykker 6. feb. 2019

    Mer enn femti prosent av broene i Norge er nedslitte. Materialtretthet kan sannsynligvis forårsake en brokollaps. Med fersk pengestøtte fra Oslofjordfonder ser forskere ved Høgskolen i Østfold på muligheten for bruk av droner for å undersøke tilstanden deres før det går galt.

  • annadispsiste Spennende betong-funn i fersk doktorgradsavhandling 9. okt. 2018

    Ifølge en fersk doktorgradsavhandling vil bruk av mikrokapsler redusere termiske ledningsevne i betong, samtidig som den bedrer den termiske lagringskapasiteten.

Arrangement

Instrumentpark

Ved Avdeling for ingeniørfag har vi et bredt spekter av teknisk utstyr.