Forskningsstrategi 2019-2021

Vi skal jobbe for en sterkere forskningskultur som inkluderer et stort antall av de vitenskapelige ansatte. Forskningen bør fortrinnsvis støtte opp om, og gi resultater med relevans for de studier som tilbys på avdelingen.

Våre mål:

 • vår forskning skal være samfunnsrelevant og bidra til å styrke utdanningene og regionalt næringsliv
 • vår forskning skal være bred slik at det er aktive forskere på alle studieprogram avdelingen tilbyr
 • forskningen skal bygge opp under HiØs ph.d.-satsing og masteren «Grønn energiteknologi»
 • inkludere masterstudenter i vår forskning og bistå de i vitenskapelig publisering
 • vi skal øke forskningsinntektene fra eksterne kilder
 • aktive forskere bør publisere minst en vitenskapelig artikkel i året
 • forskningen skal resultere i økende antall vitenskapelige publikasjoner på nivå 1 og 2

 

Vi skal:

 • styrke forskningssamarbeidet med regionalt arbeidsliv
 • bidra i utviklingen av en institusjonell praksis for open science
 • bygge en forskningsprofil slik at vi er med på ph.d.-satsingen
 • øke andelen vitenskapelige ansatte som veileder ph.d.-studenter
 • fordele forskningsressurser til de områder vi satser på og til prosjekter hvor sannsynligheten for publisering og ekstern finansiering er størst
 • sørge for at våre bachelor- og masterstudenter inviteres til deltakelse i fagansattes forskningsområder
 • øke andelen av HiØs forskere som innehar kombinasjonsstillinger i offentlige og private virksomheter
 • styrke kvaliteten på de vitenskapelige publikasjonene gjennom kollegabasert veiledning og diskusjon
 • legge til rette for økning i antall prosjekter og sampublisering med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer