English version of this page

Uniped EXPO-gjesteforelesning: The engineer of 2020

Om intellektuelt mangfold, selvtillit og kritisk tenkning: en pilotstudie av to pedagogiske systemer i USA og i Norge. Tidligere IPL-student MSc Awat Safari har i sin masteroppgave (2019) sett på forskjeller i læringsutbytte for studenter i ingeniørutdanning ved HiØ og South Dakota School of Mines & Technology.

Awat Safari
Awat vil presentere metoder og resultater fra masteroppgaven som ble gjennomført ved South Dakota School of Mines & Technology (The mines), hvor forskningen ble til i et samarbeid med Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold.
 
Innledningsvis forteller hun kort reisen fra bachelorstudent i Innovasjon og prosjektledelse i Østfold til masterstudent i Industrial Engineering/Engineering Management ved South Dakota School of Mines & Technology. 
 
Oppgaven er et resultat av et pilotstudie som observerte to pedagogiske systemer, en i USA og en i Norge. Forskningen hadde stor vekt på forskjeller i læringsutbytte for studenter i ingeniørutdanning. Bakgrunnen for pilotstudiet er et stort behov i USA for å utvikle "the engineer of 2020", ingeniører som er innovative og tilpasningsdyktige for de kompleksiteter den amerikanske industrien står ovenfor. I forskningen ble det brukt følgende instrumenter for å avdekke forskjellene i læringsutbyttet mellom det norske studiet Innovasjon og prosjektledelse og det amerikanske studiet Industrial Engineering; Herrmann Brain Dominance Instrument, Critical Thinking Assessment Test, LAESE - Self efficacy, og fokus grupper. 
 
Awat Safari innehar en MSc in Engineering Management fra South Dakota School of Mines & Technology (2019), og en BSc i Innovasjon og prosjektledelse fra Høgskolen i Østfold (2017). Masteroppgaven hennes er titulert "Understanding the Differences in Student Learning Outcomes Between the United States and Norwegian Educational Systems".
 
Arrangementet er et samarbeid mellom forskningsgruppa Uniped og bachelorprogrammet Innovasjon og prosjektledelse.
Publisert 14. juni 2019 11:53 - Sist endret 14. juni 2019 11:53