English version of this page

Forskning

Fagpersoner ved vår avdeling driver mange forskningsprosjekter sammen med lokale, regionale og internasjonale partnere. Du kan lese mer om de temaene vi forsker på under sidene til avdelingens forskningsgrupper lenger ned på denne siden. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med vår avdeling! Se vår kontaktveileder her.

"Vi skal jobbe for en sterkere forskningskultur som inkluderer et stort antall av de vitenskapelige ansatte. Forskningen bør fortrinnsvis støtte opp om, og gi resultater med relevans for de studier som tilbys på avdelingen. " Forskningsstrategi Avdeling for ingeniørfag 2019-2021

Våre siste publikasjoner

Se avdelingens siste registrerte vitenskapelige artikler og bokkapitler, bøker og annet fra Cristin.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde.

Aktuelt

Arrangement

Ingen kommende arrangementer

Instrumentpark

Ved Avdeling for ingeniørfag har vi et bredt spekter av teknisk utstyr.