English version of this page
Pågående prosjekt

GreenBizz

GreenBizz vil hjelpe foretak med å utvikle nye grønne forretningsmodeller.

EU - Interreg. KASK har besluttet å bevilge ca 2,3 millioner Euro til prosjektet GreenBizz. Det totale budsjettet til GreenBizz er på ca 3,1 millioner Euro. Formålet med GreenBizz er å øke andelen anvendt Grønn Energi med 10 % i startups og små- og mellomstore bedrifter (SME) i Interregs KASK-region. GreenBizz vill hjelpe foretak med å utvikle nye, grønne forretningsmodeller basert på en ny Green Multi Business Model and Technology tilnærming. Dette vil gi både kvalitative og kvantitative data med hensyn til CO2-avtrykk, grønn energi, og effekt av implementering av nye grønne forretningsmodeller.

Deltakere

Publisert 14. sep. 2020 22:14 - Sist endret 15. sep. 2020 10:23