Grønt lys for master i ingeniørfag

NOKUT har akkreditert utdanningen Master in Green Energy Technology ved Høgskolen i Østfold og Avdeling for ingeniørfag i Fredrikstad.

– Dette er et resultat av godt lagarbeid over lang tid. Det er mange å takke både i og utenfor HiØ for at vi får denne gladmeldingen, sier dekan Torgersen. 

Det finnes flere mastere i Norge med fokus på fornybar energi og materialteknologi, men unikt for den HiØ har fått grønt lys for er at den har to faglige profiler: Smart energiteknologi og Materialer for energiteknologi. Masteren har fokus på tverrfaglighet og har temaer som sirkulær økonomi og hvordan søke om eksternfinansierte prosjekter.

– Målet med utdanningen er å utdanne kandidater med teknologisk, innovativ og samfunnsvitenskapelig forståelse innen grønn energiteknologi, sier Annette Dahl, studieleder ved Avdeling for ingeniørfag.

Godkjent av NOKUT

Høgskolen i Østfold har totalt 14 akkrediterte masterstudier. Masteren in Green Energy Technology vil være tilknyttet Avdeling for ingeniørfag, studiested Fredrikstad.

Følgende ble vedtatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 28. august 2018: 

”NOKUT vurderer at vilkårene i NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning av 9. februar 2017 og Kunnskapsdepartementets krav til mastergradsstudier i forskrift om kvalitet i høyere utdanning av 28. juni 2016 er oppfylt. 

Innledningsvis i rapporten fra NOKUT heter det at “Mastergradsstudiet i Green Energy Technology ved Høgskolen i Østfold tilfredsstiller NOKUTs krav til utdanningskvalitet og er akkreditert i vedtak av 28. august 2018.”

Støtte fra lokale bedrifter 

Mange fagpersoner ved HiØ har vært involvert i det omfattende søknadsarbeidet i flere år.

«Det har i tillegg vært helt nødvendig å ha engasjement fra det lokale næringsliv. Avdeling for ingeniørfag har hatt tett kontakt med bedrifter både i Fredrikstad og Østfold for øvrig i søknadsprosessen, og støttebrev fra dem har vært en viktig del av søknaden», forteller Dahl.

Det har vært ingeniørutdanning i Østfold i mer enn 50 år, først på Tune i Sarpsborg og siden 2010 på Værste i Fredrikstad. Høgskolen har per i dag sju ulike ingeniørutdanninger på bachelornivå, og tar et stort steg videre når masterstudium innen teknologi nå er akkreditert.

«Samfunnet står ovenfor store utfordringer fremover, og det er behov for mer kompetanse innen bærekraftige og miljøvennlige energiteknologier. HiØ vil med denne masteren bidra til å imøtekomme dette behovet», sier studielederen.

Når det gjelder fokuset på tverrfaglighet så har ingeniøravdelingen fremhevet at dette er viktig fordi "kandidater som gjennom hele utdanningen har jobbet tverrfaglig, vil være gode bidragsytere ved sine fremtidige arbeidsplasser, da de har utviklet kunnskap og ferdigheter i flere tekniske perspektiver og overordnede samfunnsrettede perspektiver."

Oppstart av masterstudiet må vedtas av høgskolestyret før jul. Planlagt oppstart er høsten 2019.
Du kan lese mer om det spennende, nye masterstudiet og hvorfor du bør søke dette studiet ved å klikke her.

  

Av Bård Halvorsen, Ann-Kristin Johansen
Publisert 31. aug. 2018 10:03 - Sist endret 7. nov. 2018 11:12