Master in Green Energy Technology

Avdeling for ingeniørfag tilbyr studieprogrammet Master in Green Energy Technology fra høsten 2019. 

Bildet til saken illustrerer laboratoriearbeid.

Studenter på dette masterprogrammet vil jobbe i tverrfaglige grupper, både i laboratoriearbeid og i prosjekter. (Illustrasjonsfoto: Bård Halvorsen, HiØ)

"Master i Grønn energiteknologi gir deg bred innføring i energiteknologiske temaer, og mulighet til faglig profilering innenfor Smart energiteknologi eller Materialer for energiteknologi. Du vil jobbe i tverrfaglige grupper, både i laboratoriearbeid og i prosjekter".

Studiet undervises på engelsk noe som vil bidra til å gjøre deg mer attraktiv både i et nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked.

Interessert i vår nye master? Lese mer om det spennende, nye masterstudiet og hvorfor du bør søke dette studiet.

Det finnes flere mastere i Norge med fokus på fornybar energi og materialteknologi, men unikt for den HiØ har fått grønt lys for er at den har to faglige profiler: Smart energiteknologi og Materialer for energiteknologi. Masteren har fokus på tverrfaglighet og har temaer som sirkulær økonomi og hvordan søke om eksternfinansierte prosjekter. Høgskolen har per i dag sju ulike ingeniørutdanninger på bachelornivå og tar et stort steg videre med den nye masteren.

 

"Tverrfaglighet er helt sentralt for å kunne forstå og utvikle fremtidens energiteknologi. I en verden med hyppigere jobbskifter og større omstilling, er tverrfaglig kompetanse en nøkkelferdighet som ingeniør- og teknologikandidater vil ha stor nytte av."
Utdrag fra søknaden om Master in Green Energy Technology

 

Se opptakskravene til Master in Green Energy Technology.

- Målet med utdanningen er å utdanne kandidater med teknologisk, innovativ og samfunnsvitenskapelig forståelse innen grønn energiteknologi, sier Annette Dahl, studieleder ved Avdeling for ingeniørfag.

Har du spørsmål knyttet til masterstudiet så send en mail til lokal studieadministrasjon på studier-fred@hiof.no eller ring Høgskolen i Østfold på 69 60 80 00. 

 

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 5. feb. 2019 00:00 - Sist endret 30. okt. 2019 14:43