Designstudenter hjelper seniorene til å bli raskere og trygge på internett

Stadig flere eldre bruker internett, men mange er redd for å taste feil. Designstudenter ved HiØ er i gang med et prosjekt som skal sikre seniorgenerasjonen en bedre brukeropplevelse.

Ingeniørstudenter forsker på de eldres bruk av digitale tjenester: Student Julie Karine Schmidt Solberg og Desiree Suther har besøkte Seniornett i Sarpsborg for å få vite mer om hvor skoen trykker. (Foto: Daniela Blauhut)

Prosjektet heter "Design av brukergrensesnitt for eldre" og gjennomføres i høstsemesteret i valgemnet interaksjonsdesign på bachelorstudiet i industriell design. Studentenes rolle er blant annet å kartlegge hvilke grep som kan gjøres for å ivareta de eldres behov og å utvikle konsepter som skaper en god brukeropplevelse for akkurat denne brukergruppen.

I en undersøkelse utført at Kompetanse Norge har man kartlagt befolkningens bruk av digitale verktøy og deres grunnleggende digitale ferdigheter, samt motivasjon, hindringer og framtidige behov for utvikling av digitale ferdigheter. Resultatene viser at den daglige, digitale bruken blant personer fra 60 år og oppover har økt med 33 prosent fra 2010 til 2018. I samme undersøkelse kommer det frem at blant de som ikke bruker internett så er en av hovedårsakene til dette mangel på kompetanse.

"Vi har møtt de som mestrer det helt grunnleggende, og er fornøyde med det, og vi har møtt eldre som bruker like mange apper som det vi studentene gjør."
Designstudent på Høgskolen i Østfold,  Julie Karine Schmidt Solberg

 

En glemt brukergruppe?

I tillegg til selve kartlegging og konseptutvikling skal designstudentene ved Høgskolen i Østfold bidra aktivt til å inkludere seniorer i den digitale utviklingen ved å være i dialog med dem og invitere dem til konsepttesting og evaluering.  

Foreleser på designstudiet, førsteamanuensis Daniela Blauhut viser til at gruppen som er 60 år og eldre står for den største økningen i antall daglige internettbrukere. Med utgangspunkt i den raske utviklingen av digital teknologi de siste årene, der stadig flere tjenester krever at brukeren er tilgjengelige på nett, mener hun det er grunn til å stille spørsmålstegn ved om brukergruppen over 60 år tas med i utviklingen.

- Eldre brukere har andre behov enn unge – knyttet til fysiske og kognitive evner som endrer seg med alderen – og disse behovene er ikke tilstrekkelig nok ivaretatt. Her har designere, programmerere og ingeniører en viktig oppgave, sier Blauhut.

 

Intervjuer eldre brukere: Designstudent  Marianne Kalberg Wiggen i samtale med en av deltakerne på datakafeen i regi av Seniornett. (Foto: Oscar Just Ebbesen Solèr)

Studentene samarbeider med pensjonistene i Sarpsborg gjennom Seniornett Sarpsborg Øst som arrangerer datakafè hver uke. I slutten av september deltok studentene her og gjennomførte intervjuer av deltakerne. I november skal studentene gjenta besøket, denne gangen for å vise frem egne forslag til konsepter og la seniorbrukerne få teste og evaluere disse.

Gjennom prosjektet får designstudentene muligheten til å fordype seg i et svært relevant tema og utvikle helt konkrete løsninger. Designstudent Julie Karine Schmidt Solberg sier møtet med seniorene ga studentene en oversikt over hvilke applikasjoner og funksjoner brukergruppen benytter mest og et innblikk i hva de er usikre på.

- Ut ifra svarene vi fikk virker det som om at en del av dem er usikre på hva de kan trykke på. Det kan være usikkerhet i den forstand at knappene ikke er tydelig nok markert, eller at de er redde for å trykke på noe «feil» slik at de får virus. Dette er noen av tilbakemeldingene vi har fått, og gjenspeiler selvfølgelig ikke alle seniorbrukerne, forteller hun.

Hva tenker dere kunne hjulpet de eldre i den digitale hverdagen?
- Enklere brukergrensesnitt med mindre «støy» kunne kanskje ha hjulpet. Ofte er det mye som foregår i en app på en gang, og det kan være vanskelig å se hvilke funksjoner som er nyttige for dem der og da, sier Schmidt Solberg og forklarer:

- Vi har gjennomført noen analyser, og i visse program må man lete seg frem til «Hjelp»-knappen. Det er jo ett av stedene man kan henvende seg dersom det er noe man lurer på. Når denne funksjonen er skjult i undermenyer, kan det være vanskelig å finne fram og få svar på det man lurer på. Mer tydelig markering av knapper, tydelig tekst og en «Hjelp»-knapp som alltid er på skjermen kunne kanskje ha hjulpet. Slike tiltak kunne kanskje ha fjernet noe av usikkerheten rundt hva man skal trykke på, og gjort at de følte seg litt tryggere.

Stolte seniorbrukere

Undersøkelsen til Kompetanse Norge viste også at sosiale medier og strømmetjenester er mindre sentralt med økende alder, mens nyhetsoppdatering og annen kunnskapsinnhenting er av større betydning. En relativ stor andel oppga praktisk bruk som nettbank og kontakt med det offentlige som det mest sentrale for internettbruken i aldersgruppen 70 år eller eldre. Tallene viser også at nettbrett er mer populært blant eldre, mens smarttelefon brukes i større grad av de under 40 år. Mer om undersøkelsen

Ivrige seniorbrukere: De eldre som lot seg intervjue i forbindelse med prosjektet oppga at de bruker både mobil, PC og nettbrett. Her får designstudenter et innblikk i hvordan en seniorbruker benytter både mobil og PC. (Foto: Daniela Blauhut)

Under samtalene med pensjonistene i Sarpsborg kom det frem at de eldre liker å bruke tjenester som nettbank, mail, sosiale medier og nettaviser. Det kom også frem at mange av de eldre brukerne synes det er skummelt med all informasjon og nettsidenes komplekse funksjonalitet.

Samtidig uttrykte mange av seniorbrukerne stolthet over at de faktisk kan beherske digitale tjenester.
- De eldre er stolte av at de eier og behersker alt fra mobil, PC til nettbrett, forteller Blauhut.

Hun er selv utdannet grafisk- og produktdesigner og har en doktorgrad i interaksjonsdesign.
og sier design spiller en viktig rolle i utviklingen av tjenester.

- Design er et humanistisk-estetisk emne som søker for teknologiske løsninger og produkter
som er brukerorienterte. Menneskene som skal bruke produkter – enten det er i form av nettbaserte tjenester eller i form av fysiske produkter – står alltid i sentrum av utviklingsprosessen, forklarer hun.

Emneord: digitalisering, design, studentprosjekt Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 20. nov. 2019 07:48 - Sist endret 20. nov. 2019 13:25