Vil gjøre industriområdet i Fredrikstad klimanøytralt

Oslofjordfondet gir i alt 27 millioner til spennende forskning i regionen. Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak (Frevar KF), der HiØ er med i forskningsprosjekt, er blant dem som får millionstøtte.

– HiØ skal bidra til gjennomføring av hele prosjektet som har til hensikt å gjøre industriområdet Øra klimanøytralt, forteller professor Kamil Dursun ved Avdeling for ingeniørfag, Høgskolen i Østfold. Arkivfoto: HiØ.

Dette skriver Oslofjordfondet i en pressemelding. 

Styret i Oslofjordfondet har vedtatt å gi 27 millioner kroner til åtte nye og spennende forskningsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor i Østfold, Vestfold, Telemark og Buskerud.

- Vi har fått mange søknader av høy kvalitet. Grønn omstilling har stått i fokus i årets utlysning, derfor er det gledelig at mange av prosjektene som får støtte, kan gi viktige bidrag til miljøvennlig vare- og tjenesteproduksjon rundt Oslofjorden, sier Rune Fredriksen, styreleder for Oslofjordfondet.

Et av prosjektene som har fått støtte er Fredrikstad vann, avløp og renovasjonsforetak (Frevar KF) og et forskningsprosjekt på Øra. 

Partnere for Frevar KF i dette prosjektet er Høgskolen i Østfold, Borg Havn IKS, Kronos Titan AS, Metallco Stene AS, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NSSØ), Fredrikstad kommune, Østfoldforskning AS, LCA.no AS og Eyde-klyngen.

Vil gjøre industriområdet Øra klimanøytralt

Frevar KF eier og driver Fredrikstad kommunes prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering. Nå får foretaket fire millioner kroner til et forskningsprosjekt der målet er å gjøre industriområdet Øra klimanøytralt. Forskningen skal bidra til at hverken material- eller energiressurser i området går til spille. Så langt det er mulig, skal bedriftene resirkulere tilgjengelige ressurser i stedet for å kjøpe nytt utenfra.

For å få til dette, skal det etableres effektive systemer for samhandling og sirkulær økonomi. Det blir blant annet laget en dynamisk og brukervennlig database for hele Øra, som viser hvilke ressurser som til enhver tid er tilgjengelig. Det skal også gjennomføres minst fire konkrete innovasjonsprosjekter der bedrifter i området tar i bruk nye metoder som øker miljø- og ressurseffektiviteten for Øra samlet.

Det legges stor vekt på å utvikle gode modeller for næringsutvikling basert på samhandling mellom privat og offentlig virksomhet og forskningsmiljøer. Forskerne skal også analysere og dokumentere hva som fremmer og hemmer denne typen industriell symbiose.

– HiØ skal bidra til gjennomføring av hele prosjektet, forteller professor Kamil Dursun ved Avdeling for ingeniørfag, Høgskolen i Østfold (HiØ). Dursun har lang erfaring i analyse av ressurs, material, energibruk og optimering av disse fra mange typer industrier i Norge og utland. Han forteller at flere ressurspersoner ved HiØ skal involveres etter behov.

– Dette er et spennende prosjekt der de resultatene og modellene man kommer frem til, kan ha stor overføringsverdi for tilsvarende industriområder i andre deler av Norge, sier Lill Irene Cressey, sekretariatsleder for Oslofjordfondet.

Av Nina Fredheim
Publisert 4. juli 2019 10:56 - Sist endret 4. juli 2019 11:15