Nytt masterprogram på ingeniøravdelingen: - Gir unik og ettertraktet kompetanse

Masterprogrammet i Green Energy Technology sikrer en etterspurt kompetanse innen bærekraftige og miljøvennlige energiteknologier. Søknadsfristen til studiet er 1.mars.

FREMTIDSRETTET: Dette masterstudiet forbereder deg på å innta sentrale roller når fremtidens tanker og teknologiske løsninger for energi- og ressursbruk skal utarbeides og igangsettes. (FOTO:Colourbox)

Utviklingen av grønn energiteknologi er en global utfordring og med studiet Master in Green Energy Technology fester Høgskolen i Østfold og Avdeling for ingeniørfag grepet om fremtiden.

"HiØ er en avgjørende kompetanseleverandør til næringslivet i regionen, og bidrar med dette masterstudiet til å forme den kompetanse-, teknologi- og næringsutvikling som vi trenger for å skape lønnsomme og bærekraftige jobber."
Avdelingsleder for kompetanse og innovasjon i NHO, Rune Foshaug

Det finnes flere masterprogram i Norge med fokus på fornybar energi og materialteknologi, men det unike med HiØs nye master er at den har to faglige profiler, Smart energiteknologi og Materialer for energiteknologi. Studiet Master in Green Energy Technology har fokus på tverrfaglighet og har temaer som sirkulær økonomi og hvordan søke om eksternfinansierte prosjekter. Studieprogrammet undervises på engelsk og vil rekruttere søkere både nasjonalt og internasjonalt.

For de som søker opptak på masterstudiet og har høyere utdanning fra Norge eller Norden så er søknadsfristen 1.mars.
Mer om hvordan du søker studiet. 

- Unik og ettertraktet kompetanse

Etableringen av masteren er blitt positivt mottatt av det lokale og regionale næringslivet og flere aktører har ønsket den nye kompetansen velkommen.

- Jeg er positive til kompetansen masterkandidatene vil tilegne seg, og mener denne vil være interessant for både næringslivet og regionens behov. I et større perspektiv vil det også være helt nødvendig med riktig kompetanse og teknologiutvikling på dette området for å kunne realisere lavutslippssamfunnet, sier avdelingsleder for kompetanse og innovasjon i NHO, Rune Foshaug.

POSITIV TIL NY IR-MASTER: Avdelingsleder for kompetanse og innovasjon i NHO, Rune Foshaug (FOTO:NHO)

NHO var blant de mange aktørene som støttet opp om høgskolens søknad om etablering av det nye masterstudiet.

- Jeg tror kombinasjonen av emner vil bidra til å gi studentene en unik og ettertraktet kompetanse, både med bredde, tverrfaglighet og mulighet for spesialisering. HiØ er en avgjørende kompetanseleverandør til næringslivet i regionen, og bidrar med dette masterstudiet til å forme den kompetanse-, teknologi- og næringsutvikling som vi trenger for å skape lønnsomme og bærekraftige jobber, sier Foshaug.

Nyttig for industrimiljøet

Borregaard var også blant de store og profilerte aktørene i Østfold-regionen som støttet opp om høgskolens søknad om etablering av det nye masterstudiet. De ser en rekke forbedrings- og utviklingsprosjekter innenfor områdene energistyring og energiøkonomisering.

- Vi finner det naturlig og positivt at HiØ utvikler det planlagte masterstudiet, både ut fra skolens faglige utgangspunkt og ut i fra det økende behov for denne typen kompetanse både i regionen og i samfunnet generelt.
Det sier direktør for organisasjon og samfunnskontakt ved Borregaard, Dag Arthur Aasbø.

Han påpeker at kompetansen som masterstudiet gir vil være nyttig for flere av Borregaards leverandører og det regionale industrimiljøet.

Av støttebrevene som aktørene i regionalt næringsliv utstedte i forbindelse med søknadsarbeidet med studieprogrammet kom det frem at de mener HiØs Master in Green Energy Technology vil gi:

  • kompetanse tilpasset fremtidens behov knyttet energiomlegging og «det grønne skiftet»
  • kompetanse tilpasset fremtidens behov i den  sirkulære økonomien
  • en breddeutdannelse innenfor energi
  • kompetanse som er interessant og viktig for regionens behov
  • en fremtidsrettet utdanning med både bredde, tverrfaglighet og mulighet for spesialisering

"Med tanke på alle de positive tilbakemeldingene som store og mindre aktører i lokalt og regionalt næringsliv kom med i forbindelse med etableringen av denne masteren, så føler vi oss trygge på at studenter som gjennomfører dette studiet får en kompetanse som er attraktiv i jobbmarkedet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt."

Dekan Avdeling for ingeniørfag, Geir Torgersen

 

SPENNENDE OMGIVELSER: Studentene tilknyttet det nye masterstudiet vil høre til på høgskolens campus i Fredrikstad, et område der det vokser frem en helt ny bydel hvor forskning, høyere utdanning og kunnskapsintensivt næringsliv er viktige stikkord.

Høgskolen i Østfold har totalt 14 akkrediterte masterstudier. Masteren i Green Energy Technology vil være tilknyttet Avdeling for ingeniørfag som ligger på høgskolens campus i Fredrikstad.

– Målet med utdanningen er å utdanne kandidater med teknologisk, innovativ og samfunnsvitenskapelig forståelse innen grønn energiteknologi, sier Annette Dahl, studieleder ved Avdeling for ingeniørfag.

 

Dekan ved Avdeling for ingeniørfag, Geir Torgersen gleder seg over "masterløftet" og den kompetansen programmet vil gi. 
- Med tanke på alle de positive tilbakemeldingene som store og mindre aktører i lokalt og regionalt næringsliv kom med i forbindelse med etableringen av denne masteren, så føler vi oss trygge på at studenter som gjennomfører dette studiet får en kompetanse som er attraktiv i jobbmarkedet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 18. feb. 2019 13:46 - Sist endret 8. apr. 2019 13:09