En uvanlig avslutning på studietiden

Siste semester ikke gikk helt som planlagt for disse fire byggingeniørstudentene, da alt brått ble snudd opp ned i midten av mars. 

Byggingeniørstudenter klare for digital EXPO, med god smittevernvennlig avstand. Fra venstre; Andreas Pettersen, Alex Juhl Østeby, John Falck og Ole Martin Eriksen. Foto: Nina Fredheim. 

Studentene er en av de ni gruppene på ingeniørfag-bygg som er klare for digitalt EXPO 15. og 16. juni.  De fire studenter; Andreas Pettersen, John Falck, Alex Juhl Østeby og Ole Martin Eriksen skal under EXPO vise frem sine resultater fra sitt prosjekt der de har sett på hvordan det er mulig å løse problemet med overvann og flom i et sentralt veikryss i Fredrikstad sentrum, på folkemunne også kjent som «Det glade hjørne». 

Høgskoleredaksjonen møtte studentene utenfor Smia, ingeniøravdelingens studiested i Fredrikstad. 

Studentene forteller at de er fornøyde med samarbeidet om prosjektet, til tross for at arbeidsformen ble endret i midten av mars. 

– Tre av oss har barn hjemme. Det har vært litt mer utfordrende å jobbe med prosjektet under slike forhold med hele familien hjemme, men det har også vært hyggelig å ha mer tid til å se hverandre, sier student Ole Martin Eriksen. 

De syntes også omstillingen fra fysisk til digitalt prosjekt arbeid gikk overraskende bra. 

– Vi skjønte etterhvert at vi måtte øke teamsmøtene fra tre til fem dager i uken for ikke å «skrive oss bort». Vi merket utfordringen som fulgte med å ikke se hverandre og kunne avklare ting hele tiden. Vi satt jo og skrev på ulike ting og måtte skrelle vekk endel etterpå, forklarer Alex Juhl Østeby. 

– Dette gikk seg til etterhvert som vi økte møtene våre.  

Høyaktuell problemstilling

Overvannsproblematikken som studentene har jobbet med dette semesteret, er et relativt nytt begrep. Klimaendringer forårsaker stadig mer nedbør på et kortere tidsintervall. Dette skaper utfordringer særlig i urbane områder med mange tette flater og små gatesluk med begrenset kapasitet. 

Asfalterte veier hindrer infiltrering av nedbør i bakken, og øker hastigheten på overflatevannet som renner nedover gatene. Kraftig regn kan medføre store ansamlinger av vann i lave punkter, som i verste fall kan trenge inn i kjellere og lavtliggende bebyggelse. 

Studentene trekker frem at grunnen til at arbeidet har gått så bra, er mye takket være den uvurderlige støtten de har fått fra deres veileder, Geir Torgersen.  

Geir Torgersen. Foto: HiØ.

Torgersen som til daglig er dekan ved ingeniøravdelingen, og som i denne perioden vært veileder for studentene, har følgende å si om studentenes prosjekt;

– Dette er en særdeles interessant oppgave. Når vi i de siste dagene har opplevd sol fra skyfri himmel, er det lett å glemme at Det Glade Hjørnet med all sannsynlighet vil bli oversvømt igjen, neste gang det kommer et kraftig regnskyll over Fredrikstad, sier han. 

Torgersen benytter anledningen til å rette en stor takk til fagpersoner i Fredrikstad kommune, Teknisk Drift som har gitt studentene en slik utfordrende og samfunnsaktuell problemstilling og bidratt med gode råd underveis. 

– Dette er en vinn-vinn-situasjon, der studentene får en svært jobbrelevant oppgave. Videre håper og tror jeg at samarbeidet mellom kommunen og ingeniørstudentene på HiØ kan være et bidrag til å redusere oversvømmelsesproblematikken i dette området. Dersom studentene kan komme med tiltak som gjør at bare litt av vannstrømmene kan ledes utenom krysset eller forsinkes, vil det være positivt, sier han. 

Torgersen berømmer studentene for hvordan de har håndtert de ekstra utfordringene som har vært i koronaperioden. 

– Noen målinger og undersøkelser har ikke blitt gjort så omfattende som planlagt. På den annen side har studentene gjort den uforutsette situasjonen og endring av planer, til en nyttig og relevant del av læringsprosessen, understreker Torgersen.

Løsninger på overvanns-problemet i Fredrikstad 

– Vi har kommet frem til to løsninger der vi kan benytte Tobiasbekken, en bekk i sentrum som går på tvers av  Glemmengata, som mulig flomvei eller for å begrense tilstrømningen av overflatevannet til «Det glade hjørne».  Vi har inspisert bekken ved flere anledninger og funnet ut at det går svært lite vann i den til enhver tid, noe som tilsier at bekken har masse ledig kapasitet, sier student John Falck.

 

Faksimile fra Fredriksstad Blad 10. september 2018. 

– Alt tyder på at små inngrep i vegbanen kan utgjøre en vesentlig reduksjon av mengder overvann som strømmer til «Det glade hjørne», sier Falck.  

– Våre analyser viser at mesteparten av regnvannet som treffer St.Hansfjellet ender opp i «Det glade hjørne» fordi kjøreveien fungerer som vannvei. Med riktig plassering av sluk i Glemmengata og i krysset utenfor politistasjonen kan man lede disse vannmengdene inn i Tobiasbekken før de samles opp i krysset og skaper problemer, forklarer han.

Inn med ulik fagbakgrunn

Alle studentene hadde ulik faglig bakgrunn fra før studietiden. Alex er tidligere snekker (forkurs), Ole har vært offiser i hæren (Tress), John er oljearbeider/rørlegger (Forkurs) og Andreas har jobbet som postmann i Finnmark (Realfagskurs). Studentene søkte bachelorstudiet i ingeniør-bygg via henholdsvis forkursTress og realfagskurs.

– Vi har i utgangspunktet ulike fagbakgrunner, men er like på håret da, ler de fire med barberte hoder som de selv kaller korona-sveis. De understreker at det ikke var et av kriteriene for å delta i samme prosjektgruppe. 

Spent på hva fremtiden bringer

Tre år på høgskolen er nå snart over for de fire studentene og prosjektet skal straks få sin endelige bedømmelse.  

Studentene er positivt til å bli ferdige med studietiden og bevege seg ut i arbeidslivet, men er også spente. De har merket seg at arbeidsmarkedet har vært litt lunket nå som følge av koronasituasjonen.

– Tidligere har studenter hatt jobb i boks på denne tiden, men nå er firmaer mer på vent og det er stopp i investeringer. Det er nok mange firmaer som ser an situasjon, sier en av studentene. 

Aktuelle lenker

Av Nina Skajaa Fredheim
Publisert 5. juni 2020 10:47 - Sist endret 5. juni 2020 11:12