Disse vant EXPO 2021!

De undersøkte og kom til at den beste måten å organisere aktører og bedrifter i fremtidige Viken Park er gjennom en industriell symbiose. Med det sikret de seg tittelen «Årets EXPO-prosjekt».  

Å vinne var en bekreftelse på at vårt prosjekt tar for seg og belyser et tema som er viktig for samfunnet, og veldig tidsriktig. Samtidig var det en bekreftelse på at alle de timene vi har lagt inn i prosjektet blir anerkjent og sett av andre en oss selv. Det var veldig gøy å vinne beste prosjekt - en skikkelig god måte å avslutte bachelorperioden på!

Det sier Hedda Kristine Kolås Øyesvold, Benedikte Bekkevold Hansen, Mathias Skotheimsvik og Per Oscar Wærnessom som står bak det spennende prosjektet “Viken Park - Organisering av bedrifter for sirkulær økonomi”.

Oppdragsgiver var GG Gruppen AS og bacheloroppgaven markerte avslutningen på tre år på studiet innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold. 

"Vi har vist for andre og oss selv at vi får til, vi gir ikke opp og vi trives under press."

Hedda Kristine Kolås Øyesvold, Benedikte Bekkevold Hansen, Mathias Skotheimsvik og Per Oscar Wærnessom, IPL-studenter og årets EXPO-vinnere

 

Kort fortalt handler vinnerprosjektet om hvordan man bør organisere aktører og bedrifter på et geografisk avgrenset næringsområde som Viken Park (som skal bygges i Fredrikstad i løpet av de neste årene), for å utnytte ressurser og biprodukter på best mulig måte, slik at man kan oppnå sirkulær økonomi på næringsområdet. 

Lokalt forankret prosjekt

EXPO markerer alltid slutten på bachelorstudiene ved Avdeling for ingeniørfag. Hvert år står nye studentkull på stand og viser frem resultatene av flere måneders intens jobbing med ulike bachelorprosjekter. 

De to siste årene har EXPO foregått i en digital versjon på grunn av koronarestriksjoner.  Til tross for utfordrende arbeidsforhold, over 50 bachelorgrupper kom i mål med sine prosjekter denne våren. Av disse gikk altså Viken Park-prosjektet helt til topps. En ekstern jury bestående av representanter fra i VIKEN Teknologiklynge og Fredrikstad Næringsforening lot seg tydelig imponere av studentenes arbeid. De begrunner blant annet valget med:

- Studentene som i år går av med prisen for beste prosjekt viser at de har turt å utfordre oppdragsgiver gjennom å gå i dybden i en lokalt forankret problemstilling, for deretter å grave seg ned i forsking og teori for å finne kjernen i utfordringen Dermed tar oppgaven tak i en betydelig større utfordring enn kun det som i utgangspunktet ble tildelt, men som allikevel blir mer relevant etter hvert som oppgaven utviklet seg.

Vil du lese mer om hvordan studentene har jobbet underveis, og se en kort video som oppsummerer prosjektet så sjekk ut prosjektets bloggside.  

Unik arbeidsdynamikk

Hvordan det har vært å arbeide og samarbeide under koronapandemien?

- Vår prosjektgruppe har jobbet sammen i flere prosjekter før bachelorprosjektet, og kjenner hverandre godt. Det har vært tøft å ikke kunne møtes mye fysisk, men ved hjelp av digitale verktøy, god kommunikasjon og gode rutiner har vi klart å legge opp arbeidsdagene godt, sier studentene og forklarer: 

- Vi har opparbeidet oss en unik arbeidsdynamikk i gruppen, som har hjulpet oss til å løse komplekse utfordringer og få til det vi har fått til, og samtidig bygge et veldig godt vennskap. Vi har absolutt ikke blitt lei av hverandre, selv om vi har sett og hørt hverandre mer enn både familie og samboere dette halvåret.

Hva er dere er mest fornøyd med ved prosjektet?

- Vi valgte en krevende oppgave da vi valgte å jobbe med Viken Park som vår bacheloroppgave. Dette gjorde vi helt bevisst, fordi vi ønsket å utfordre oss selv. Vi ønsket å se om vi greide å ta for oss, og løse en kompleks og åpen problemstilling. Det å starte med helt åpne rammer, navigere usikkerhet, løse uoversiktlige problemer, og så skape et helt konkret løsningsforslag er noe av det vi er mest fornøyde med. 

Dagsaktuelt tema

Bachelorstudenten synes også det er ekstra moro å se hvor tidsriktig oppgaven deres er. 

- Noen dager etter at vår oppgave var ferdig levert og presentert på EXPO, ble det publisert en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Dette er akkurat det vi har jobbet med i et halvt år, og vi er veldig fornøyde med at vår oppgave har truffet så bra med hva som skjer i samfunnet akkurat nå, sier de stolte vinnerne. 

Prosjektets aktualitet ga også uttelling i juryens vurdering.

- Studentene går metodisk til verks og finner relevant teori for å belyse problemstillingen. Norge og Europa er avhengige av å styrke industribedrifters konkurransekraft ved å produsere på en mer effektiv og bærekraftig måte. Vinnerne av årets prosjekt undersøker hvordan industribedrifter og tjenesteleverandører kan samhandle for å skape økt konkurransekraft. Gjennom styrt dannelse av gode økosystemer kan de tilrettelegge for nye verdikjeder med utgangspunkt i sirkulær-økonomi. Dette er også et sentralt tema i EU-kommisjonens Horizon Europe program, heter det i begrunnelsen.

Nå ser de hardtarbeidende IPL-studentene frem til å ta sommerferie.

- Det beste med å ta sommerferie nå blir å “skru av” hodet. Ikke kverne på problemer relatert til oppgaven fra vi står opp til vi legger oss. Heller bruke tiden med familie og venner, for å lade opp batteriene for jobb og videre studier når sommerferien ender, forteller de. 

Byggstudenter sikret seg formidlingsprisen 

Prisen for beste formidling ble også delt ut under årets EXPO. Denne gikk til byggingeniørstudentene Lalesh Bero og Malin Webjørnsen for oppgaven “Prefabrikkert eller plasstøpt betong? Sammenligning av byggemetoder med fokus på fremdrift, kostnad og kvalitet". Oppdragsgiver her var for PEAB Bygg AS.

Profilbilde EXPO-vinner
Best på formidling: Byggstudent Lalesh Bero (Foto: privat)

- Det var utrolig gøy å vinne prisen! Målet var å publisere en video som var forståelig for alle, og få tydelig frem hva vi hadde jobbet med hele dette semesteret. Det er en ekstra fin måte å avsluttet graden på ved å imponere, ikke bare sensorene, men juryen også. Vi er glad for at juryen ser at vi har lagt ned mye arbeid i oppgaven, og at vi klarer å formidle på en god måte, sier de to bachelorstudentene.

Juryen påpekte nettopp at prosjektmedlemmene har brukt mye tid på å planlegge hvordan de skal presentere prosjektet på en god og oversiktlig måte for et bredt publikum.

- I EXPO-presentasjonen får publikum inngående og forståelig presentasjon av prosjektets bakgrunn, problemstilling, valg av metode, oppgavens begrensninger og teoretisk innhold. Studentene virker å være nøye på å velge ut hva publikum trenger av informasjon for å sette seg inn i studentenes arbeidsprosess og valg av teori og metode, heter det i begrunnelsen. 

 

Best på formidling: Byggstudent Malin Webjørnsen. (Foto: privat)

 

 

 

Juryen skriver også at «Gruppen er flink til å benytte visuelle effekter, eksempelvis gjennom å veksle mellom presentører, sideveksling og god og ryddig bildebruk. I tillegg blir det visuelle innholdet lagt frem på en måte som styrker publikums engasjement og forståelse for prosjektets gjennomføring og viktighet.»

 

 

 

"Pandemien har ikke stoppet eller hindret oss fra å jobbe sammen. Vi ble jo en kohort!"
Lalesh Bero og Malin Webjørnsen, byggstudenter og prisvinnere

 

Prosjektet omhandler valg av byggemåte i betong – prefabrikkert eller plass-støpt, med hovedfokus på framdrift, kostnad og kvalitet. For mer informasjon om prosjektet, inkludert en digital presentasjon gå til prosjektets bloggside.

Helheten er det jentene er aller mest fornøyd med ved prosjektet.
- Vi satt i gang prosjektet med visjoner og realiserte det før innleveringsfristen. Da var vi fornøyd, avslører de. 

Nå ser de to vinnerne frem til en lang sommerferie og henholdsvis oppstart i fulltidsjobb i august og oppstart på mastergrad etter sommerjobb hos Peab.

Se alle årets EXPO-prosjekter.

Av Ann-Kristin Johansen
Publisert 20. juni 2021 22:03 - Sist endret 21. juni 2021 10:55