EXPO 2018 - utstilling av årets bachelorprosjekter

Våre bachelorstudenter jobber med utrolig mange spennende prosjekter. I juni åpner vi dørene til vår flotte ingeniøravdeling for den årlige EXPO-utstillingen. Her kan du som publikum se nærmere på alle prosjektene.

Hva gjør en ingeniørstudent?

Besøk den årlige EXPO-utstillingen så får du se!
Alle ingeniørstudentene ved Høgskolen i Østfold stiller ut sine spennende bachelorprosjekter i Smia på Værste-området i Fredrikstad.
Programmet for EXPO 2017, inkludert presentasjonstidene for de ulike prosjektene finner du på prosjektsiden for 2018.

Kort om EXPO

EXPO er et årlig arrangement som foregår i Høgskolens lokaler på Kråkerøy. Dette er en åpen presentasjon/utstilling av studentenes bachelorprosjekter. I 2018 arrangeres EXPO for 26. gang. Over 60 studenprosjekter stilles ut.

Samarbeid med næringslivet

De fleste studentprosjektene er bedrifts/næringslivsoppgaver relatert til reelle problemstillinger. I forkant av EXPO-utstillingen arbeider studentene individuelt eller gruppevis (2-4 studenter) i tre måneder og resultatene presenteres under EXPO for både faglærere, oppdragsgivere og publikum.

Har du spørsmål om arrangementet? Kontakt Ann-Kristin Johansen på mail annkristin.johansen@hiof.no

Arrangør

Høgskolen i Østfold, Avdeling for ingeniørfag
Emneord: bachelorprosjekter, samarbeid, næringsliv, ingeniørfag, oppdrag
Publisert 30. apr. 2018 10:30 - Sist endret 3. mai 2018 15:50