Forskerlunsj #2: Spillvarme og entreprenørskap

I anledning Forskningsdagene 2019 arrangerer Avdeling for ingeniørfag to åpne forskningslunsjer.

Det foregår masse spennende forskning ved vår avdeling. Den 24. og 25.september gir vi deg en liten smakebit på tilsammen fire, utvalgte prosjekter. Begge arrangementene er åpne for både interne og eksterne.

Ta med deg matpakka og kom så byr vi på kaffe og frukt!

11.30-11.55 «Utnyttelse av spillvarme og andre vanskelig tilgjengelige energikilder» v/førsteamanuensis Olav Aaker

«Spillvarme har potensial for å utnyttes bedre enn i dag. Den er ofte vanskelig å bruke fordi spillvarmen har lav temperatur. På maskin har vi noen ideer til hvordan problemene kan løses, og noe av dette blir presentert. Vi har også et forskningsprosjekt om utnyttelse av saltkraft, aktuelle problemstillinger her ligner på problemstillingene ved spillvarme, og kan kanskje løses på samme måte.»

12.00-12.25 “Entrepreneurial mindset” by research fellow Matthew Patrick James Lynch

Innovation is an important theme, it seems like everyone is talking about it, but how do small to medium size businesses innovate? Do you need an innovation department, or is innovation something that is available to all sized businesses?

Matthew Lynch will present his research on how businesses can create an innovative environment for staff and how they can support their staff to be more entrepreneurial.


PS! Begge disse arrangementet foregår i høgskolens lokaler på Værste-området på Kråkerøy i Fredrikstad. For deg som kommer utenfra oppsøk Servicetorget ved ankomst så hjelper de deg med å finne frem til det aktuelle klasserommet i Smia-bygget.

 

Publisert 16. sep. 2019 13:15 - Sist endret 17. sep. 2019 13:20