Hvordan begrenser du faren for oversvømmelser i huset ditt?

Mange i Fredrikstad ble berørt av de store vannmassene som falt ned over byen i starten av september. Prognoser forteller oss at det ikke var siste gang.  

Geir Torgersen har forsket på hvordan risiko for oversvømmelser kan beregnes ut fra utformingen av terrenget rundt huset. Fotoillustrasjon: Colourbox.com.

Geir Torgersen har forsket på hvordan risiko for oversvømmelser kan beregnes ut fra utformingen av terrenget rundt huset. Torgersen har studert skader som oppstår ved korte, intense regnskyll i byområder der avløpssystemene ikke klarer å ta unna vannet. Han har gjort sammenligninger av boliger i Fredrikstad, både med og uten skader fra oversvømmelser Han har kartlagt hva som kjennetegner plassering av hus som har hatt oversvømmelse, og sett på terrenget rundt huset, som kurver, skråninger, hvor høyt husene ligger i terrenget mm. Med gode kartdata kan det om få år bli mulig å lage en modell som kan beregne en risikoindeks som viser hvor utsatt en boliger er for oversvømmelse.  

En oversvømmelse i boligen gir for mange en psykisk belastning i etterkant som kan vare mye lenger enn det tar å reparere selve skaden. Det kan for eksempel være bekymring for at en slik hendelse skal skje igjen. For enkelte kan det føre til redusert livskvalitet.

Torgersen har gjort en studie for å vurdere en såkalt “utrygghetskostnad” knyttet til oversvømmelser. I en undersøkelse har mer enn 1000 personer svart på spørsmål knyttet til dette. Han ser en klar sammenheng mellom de som har opplevd å ha hatt flom og hvor villige de er til å betale for å slippe at det gjentar seg. Dette er en samfunnsøkonomisk kostnad som ofte blir glemt, men som for samfunnet som helhet blir et tillegg til det som det koster å reparere alle de materielle skadene. 

Det er ikke bare utbedring av kommunens gamle rør som må til for at færre boliger skal bli oversvømt ved neste store regnskyll i Fredrikstad. De fleste boligeiere i byen kan gjøre tiltak. Ikke alle er klar over at også de som har kommet tørrskodd gjennom siste ekstremregn, kan gjøre tiltak slik at naboene nedenfor ikke rammes like hardt neste gang. Dette får du høre mer om hvis du kommer på foredraget.  

Målgruppe:
Dette foredraget kan være av interesse både for deg som privatperson, men også for kommuner, utbyggere og forsikringsselskaper.    

Foredraget er en del av de nasjonale Forskningsdagene.

Dato: 24. september kl 19.00- ca 20.30
Sted: Litteraturhuset i Fredrikstad, rom Ruffen
Foredraget har gratis inngang og er åpent for alle  

Foredragsholder Geir Torgersen, dekan ved Avdeling for ingeniørfag, Høgskolen i Østfold, tok sin doktorgrad om flom i byer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i 2017. 

 

Publisert 6. sep. 2019 08:43 - Sist endret 6. sep. 2019 08:43