Hvilken personlighetstype er du og hva betyr det for læring i grupper?

Studenter og elever jobber sammen om hjernen og hvordan læringen i grupper blir påvirket av personlige egenskaper.

 

Bilde av studentene Caroline Gunhildrud, Nina Brevik Olsen, Sunniva Grov Framnes og Tor Øystein Knudsen ved Høgskolen i Østfold

I år settes hjernen på dagsorden under forskningsdagene på Frederik II vgs.
Fire studenter fra studieprogrammet Innovasjon og prosjektledelse vil først introdusere Myers-Briggs 16 personlighetstyper for elevene ved Forskerlinja og så lede en test hvor elevene skal finne sin personlighetstype. Fokus er å øve elevene på å bli bevisst sin egen rolle og hvordan man lærer i grupper. Elevene skal gjøre en gruppeøvelse og reflektere over hvordan ulike egenskaper påvirker læringen i gruppen.

Studentene vil så koble dette med hvordan de arbeider i team under studiet. Hva er fordelene man får av å jobbe med personer med ulike erfaringer meninger og personlighetstyper.

Dagen er et samarbeid mellom studentene Nina Brevik Olsen, Sunniva Grov Framnes, Tor Øystein Knudsen og Caroline Gunhildrud på Høgskolen i Østfold, organisasjonspsykolog Jon Einar Jacobsen fra Viken fylkeskommune og elever og lærere ved Forskerlinja på Frederik II videregående skole.

Emneord: Forskningsdagene, innovasjon og prosjektledelse
Publisert 15. sep. 2020 11:21 - Sist endret 15. sep. 2020 13:30