Prosjekter 2015

Her får du en oversikt over alle prosjektene som var en del av årets EXPO!

Bachelor i ingeniørfag - bygg 

Prosjektnr.TittelOppdragsgiver
B15B01 Miljøhuset GK - GAP-analyse: BREEAM og inneklima Gunnar Karlsen AS
B15B02 Studie av varmekonduktivitet for trefiberisolasjon ved oppfukting Hunton AS
B15B03 Vurdering av løsninger for å ivareta stabiliteten til tresøyler i et bæresystem Høyer Finseth
B15B04 Kvalitetssikring og detaljprosjektering av stålkonstruksjoner iht. gjeldende regelverk BT Stål AS
B15B05 Betandighetsegenskaper og reseptoptimalisering Geopolymerbetong HiØ/Mapei
B15B06 Konstruktiv utnyttelse av stålfiberarmert betong HiØ/Bekaert Norge AS
B15B07 Dokumentasjon av effekten av utkobling av takvann, case Årum, Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune/ DaØ/Sweco
B15B08 Analyse av overvannsstrømmer og skadedata ved hjelp av ArcGIS, case Drammen HiØ/Drammen kommune/NMBU
B15B09 Trasé for 4-feltsvei og jernbane på strekningen Simo-St.Croix Statens Vegvesen, Østfold
B15B10 Økt standard på vegstrekningen fv710 Brekstad-Kringsvatn Statens Vegvesen, Sør-Trøndelag

Bachelor i ingeniørfag - elektro

Prosjektnr.TittelOppdragsgiver
B15E01 Mobilt tidtagersystem Båstad Idrettslag
B15E02 Utredning av LabVIEW HiØ
B15E03 Linjemodell distribusjonsnett med REF615 ABB
B15E04 Nettanalyse på Hvaler FEN
B15E05 Wilberg Atrium  Multiconsult
B15E07 Tangen Renseanlegg COWI
B15E08 Mikrobøye for måling av vanntilstand ISPAS
B15E09 Containerbasert vannkraftverk Malthe Winje

Bachelor i ingeniørfag - maskin

Prosjektnr.TittelOppdragsgiver
B15M01 Shell Eco-marathon HiØ
B15M02 Simulering av eksperimentalkrets ved Haldenreaktoren IFE
B15M03 Pull-in Head Parametrization Nexans
B15M04 Tiltaksplan for lyddemping på en hurtigbåt Fireco AS og Hydrolift
B15M05 Mechanical engineering of Marine Applications: Nitrogen systems Wärtsilä
B15M06 Boltforbindelser Fireco AS

Bachelor i ingeniørfag - industriell design 

Prosjektnr.TittelOppdragsgiver
B15ID01 PSUTA Optimization Study OneSubsea, Asker
B15ID02 Nytt betjenings- og samhandlingssystem Sarpsborg Avfallsenergi
B15ID03 Høyttaler for kirkerom Ryde & Berg orgelbryggeri AS
B15ID04 Mobilt turistkontor for promotering av Østfold fylke Visit Oslofjord
B15ID05 Vertical axis turbine Norrønt AS

Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Prosjektnr.TittelOppdragsgiver
B15I01 Verdistrømkartlegging ved Fresenius Kabi Fresenius-Kabi AS
B15I02 Smart Living Lab - Utvikling av forskningsinfrastruktur HiØ
B15I03 Lean Maintenance - TPM og OEE ved Støperi 1 hos Brynild Gruppen Brynild Gruppen
B15I04 Utarbeide et helhetlig og bærekraftig konsept for fremtidens mobilitet ØUC Shell Eco
B15I05 CEPAS og fremtiden - et utviklingsprosjekt CEPAS, HIØ-HS
B15I06 Fremtidsstudie Øra Fredrikstad kommune
B15I07 Analyse og forbedringsforslag mot en mer agil prosjektmodell Clas Ohlson Internasjonal
B15I08 Utvikling av konseptportefølje for Fredrikstad Innovasjonspark Fredrikstad Innovasjonspark (Orkla)

Bachelor i bioingeniørfag

Prosjektnr.TittelOppdragsgiver
B15BIO01 Biofilmdannelse og resistensutvikling Veterinærinstituttet, Oslo
B15BIO02 Utarbeidelse av cytologiatlas Seksjon Patologi, Sykehuset Østfold
B15BIO03 Slagambulansen Seksjon for Medisinsk Biokjemi, Sykehuset Østfold
B15BIO04 Epigenetisk miljø i fettceller Universitetet i Oslo

Bachelor internasjonale studenter

Prosjektnr.TittelOppdragsgiver
B15INT01 Influence of sub-millimeter spherical particles with different mechanical properties on the compressive strenght of concrete La Universidad de Castilla-La Mancha, Spain
B15INT02 Interactive 3D accelerometer sensor server for a sensory room La Universidad de Castilla-La Mancha, Spain
B15INT03 The student final bachelor projects - an opening or competition for industrial collaboration or academic research l'université d'Orléans, de l'IUT de l'Indre, France
B15INT04 Electromagnetic harp - designing and testing human machine interaction solutions for the instrumental scenography installation l'université d'Orléans, de l'IUT de l'Indre, France
Publisert 16. juli 2014 08:20 - Sist endret 30. apr. 2018 10:56