Prosjekter 2016

Her finner du en oversikt over alle prosjektene som er en del av årets EXPO med prosjektnummer, link til deres hjemmesider og navnet på oppdragsgiver. 

Siden oppdateres fortløpende.

Bachelor i ingeniørfag - bygg 

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B16B01 Test av fiberarmert sprøytebetong Statens vegvesen / Mapei
B16B02 'Energiforbruk i eksisterende bygg - Beregning og delmåling''  KLP
B16B03 Sammenligning av Robot Structural Analysis og Eurokodene Rambøll, Fredrikstad
B16B04 Jordarmerte brulandkar Statens vegvesen
B16B05 Konstruktiv effekt av Stålfiberarmert betong Betong Øst, Mapei AS
B16B06 Samvirkeanalyser av pelefundamenterte konstruksjoner Multiconsult
B16B07 Detaljstudie med analyse av overvannsstrømmer og skadedata, case Drammen Drammen kommune
B16B08 Overvannshåndtering i Trolldalsbekken Moss kommune, Driftsassistansen i Østfold
B16B09 Rute 1.2:Rådhusgata over kanalbrua (Moss, gang- og sykkelbru) Statens vegvesen
B16B10 Overvannshåndtering ved fotgjengerkulverter – Habornveien Statens vegvesen
B16B11 Pozzolaner i betong  

Bachelor i ingeniørfag - elektro

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B16E01 Utfordringer ved nettilknytning av energikilder basert på solceller Fredrikstad Energi
B16E02 Konstruksjon av styringskrets for lagring av overflødig solcelleenergi         HiØ
B16E03 Prøveutstyr for varmesykling av kabel Nexans
B16E04 Driftssentral for styring av høyspentanlegg Borregaard
B16E05 Vasking av umbilicals  Nexans
B16E06 Bestemme temperatur i rør Nexans
B16E07 Styring av vanningsanlegg Agro Data
B16E08/INT02 Sanserommet HiØ
B16E09 Prosjektering av bygginstallasjon med fokus på lavt energibruk Rambøll
B16E10 Testbenk for måling av liten forbrenningsmotor HiØ
B16E11 Nytt spenningsnivå Mosseporten trafostasjon Hafslund
B16E12 Levetidsvurdering av elanlegg i bygg Østfold fylkeskommune

Bachelor i ingeniørfag - maskin

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B16M01 Produksjon av komposittdel Sleipner
B16M02 Båtstøtte Torp Mekaniske
B16M03 Energioptimalisering i produksjonsbedrift Brynildsen fabrikker
B16M04 DAP med Edgecam HiØ
B16M05 Bevegelig innfesting av termineringshode Nexans
B16M06 Låsesystem for termineringshode til reel Nexans
B16M07 Analyse av Stirlingmotor HiØ
B16M08 Skjøting av Umbilicals Nexans
B16M09 Automatisk Bakketømming Brynildsen fabrikker
B16M10 Use of excess heat from powerplant Adjaristsqali Georgia LLC
B16M11 Development of a process chain for the manufacturing of metal components  by lost wax casting using 3D models. Hochschule Wismar

Bachelor i ingeniørfag - industriell design 

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B16ID01 VARG – Formed by nature
Design av bil for deltagelse i Shell Eco Marathon, klasse urban consept.
HiØ
B16ID02 Roterende mating av drivlinje Design av utstyr for å bore opp gjenrustne vannrør/-låser, fra oppdragsgivers funksjonsmodell. VAT Rørteknikk
B16ID03 Håndtak og låsessystem X-Noise AS
B16ID04 Førersete til Cormate båt Hydro Design AS
B16ID05 Maji for Giribe Tumaini
B16ID06 Energi og brukeradferd. Motivasjon til energibesparing i næringsbygg ved bruk av design. KLP
B16ID07 Design av kommunikasjonsverktøy for mennesker uten språk/tale Abilia

Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B16I01 Prosjektutvikling for Dignio As til Visjon 2030  Dignio AS
B16I02 Redesign QR  Østfoldforskning  AS
B16I03 Lean Construction RV. 110 Ørebekk-Simo Bright Performance AS
B16I04 Klyngefasilitering på Værste Værste AS
B16I05 Bilprosjektet i et systemperspektiv HiØ
B16I06 Kommunale og private barnehager som lærende organisasjoner Fredrikstad kommune
B16I07 Forretningsmodellutvikling med fokus på markedsføring Snø Designstudio Snø Designstudio
B16I08 Relokalisering & flytting av virksomheter Rygge kommune
B16I09 EXPO 2017 HiØ
B16I10 Utvikling og implementering av Lean i møter, basert på en kvalitativ studie og i samarbeid med Flowit. Flow-It AS

Bachelor i bioingeniørfag

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B16BIO01 Genotyping av de hyppigste Salmonella serovarianter i Norge  Folkehelseinstituttet
B16BIO02 Erstatning for xylen ved tillaging av histologiske preparater  Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg
B16BIO03 Antibiotikaresistens og biofilm  Veterinærinstituttet
B16BIO04 Screening-brytepunkter for Yersinia enterocolitica  Folkehelseinstituttet
B16BIO05 Påvisning av morfin og kodein i urin  Sykehuset Østfold

Bachelor i kjemi

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B16K01 NIR-analyse i margarinproduksjon Prediktor AS, Mills DA
B16K02 Optimalisering av scrubber i PIX-produksjon Kemira Chemicals AS
B16K03 Eddiksyre som erstatning for bisulfitt i bleking av papirmasse Norske Skog Saugbrugs
B16K04 Oksidasjonsstabilitet av animalske og vegetabilske oljer MBP Group
B16K05 Validering av metode: Oppslutting av fôr og feaces I UltraWAVE  Eurofins Norge
B16K06 Multizone concrete heat storage unit Hochshule Wismar/Faculty of Engineering

Internasjonale prosjekter

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
INT02 Interactive 3D accelerometer sensorserver HiØ
INT03 A data analysis on Østfold innovation network and ongoing activities Drivhuset Østfold
Publisert 30. apr. 2018 10:56 - Sist endret 3. mai 2018 15:50