Prosjekter EXPO 2017

Her finner du en oversikt over alle de 66 prosjektene som er en del av årets EXPO med prosjektnummer, link til deres hjemmesider og navnet på oppdragsgiver. 

Siden oppdateres fortløpende.


Bachelor i ingeniørfag - bygg 

Prosjektnr.TittelOppdragsgiver
B17B01 Digital eiendomsledelse med åpen BIM
B17B02 Hvordan kan miljøklassifiseringsordninger som BREEM-NOR bidra til færre byggskader?  
B17B03 Reologiske og mekaniske egenskaper ved ulike kornfordelingskurver med vasket maskinsand Franzefoss Pukk AS
Norbetong AS
B17B04 Effekt av stålfiberarmering i normalbetong og SKB Mapei AS
B17B05 Reologiske og mekaniske egenskaper i selvkomprimerende betong
B17B06 Nedbøyning og langtidseffekter på betongkonstruksjon Rambøll
B17B07 Løsninger for fastlager på bru Multiconsult
B17B08 Rasjonalisering av bæresystem for offentlige bygg i massivtre Multiconsult
B17B09 Jordskjelvanalyse etter tverrkraftmetoden Rambøll
B17B10 Jordnagling-sikring av høy skråning ved Fv 502 Bårlidalen i Eidsvoll Statens Vegvesen
B17B11 Overvannshåndtering langs Hogstvedtveien i Ås kommune  Ås kommune
Sweco
B17B12 Detaljer Nipa-prosjektet: dykkerledning og kryssing av Rv111 Cowi
Sarpsborg kommune
B17B13 Prosjektering av ombygging av krysset mellom fylkesvegene 120 og 115 i Våler kommune Statens Vegvesen
B17B14 Prosjektering av rundkjøring i Bergenhus-krysset i Rakkestad kommune Statens Vegvesen


Bachelor i ingeniørfag - elektro

Prosjektnr.TittelOppdragsgiver
B17E01 Høyspentkabel betongelementer
B17E02 Koblingskodensator for støtanlegg Nexans
B17E03 Oppvarming av kabel under aldringsprøver Nexans
B17E04 Prosjektere leilighetsbygg i Oslo Installatørgruppen
B17E05 Hjemmeautorisasjon. Protokoller. Integrasjon. Smart Energi
B17E06 Elektrifisering av FB11: Fredrikstad - Gardermoen Nettbuss
Travel AS
B17E07 Mobilt tidtakersystem Båstad IL Skøyter
B17E08 Modus til Zigbee NxTech


Bachelor i ingeniørfag - maskin

Prosjektnr.TittelOppdragsgiver
B17M01 Automatisk avemballering av pall Dynatec
B17M02 Opphenging av Umbilicals Nexans
B17M03 Energioptimalisering Brynildsen
B17M04 Nedbøing/skadeanalyse, kompositter Hydrolift
B17M05 Test and verification of Shell and Tube heat exchanger Eagleburgmann
B17M06 Herding av kompositter
B17M07 Industriell bruk av Edgecam Trygg Industri AS
B17M08 Optimalisering, videreutvikling og dimensjonering av MOTO RSM-1024 Østfold felgteknikk
B17M10 Paxter/Konstruksjon og styrkeberegning scooter for postlevering Paxter
B17M11 Korreksjonsverktøy for terminering Nexans


Bachelor i ingeniørfag - industriell design 

Prosjektnr.TittelOppdragsgiver
B17ID01 Tobiasstol - barnestol for barn med nedsatt stabilitet/tonus Bardum AS
B17ID02 Smartfloor - smarte produkter for varebil Loyds Industri AS
B17ID03 Utvikling av elektrisk bysykkel NxTech AS
B17ID04 Paxster - generasjon 3 Paxter AS
Loyd Industri AS
B17ID05 NIR Spektron D20 måleinstrument 1 Predictor AS
B17ID06 Rulleskistav til Rollersafe rulleski Soon Design AS
B17ID07 NIR Spektron D20 måleinstrument 2 Prediktor AS


Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Prosjektnr.TittelOppdragsgiver
B17I01 Lean i Syklus AS Syklus materialgjenvinning AS
B17I02 Samarbeidsmodell for sentrumsutvikling - BID i Fredrikstad Fredrikstad Næringsforening
B17I03 Omdømmebygging hos Statens vegvesen Statens Vegvesen
B17I04 Konseptutvikling for Redesign QR Østfoldforskning
B17I05 Forskningsstasjon Hessdalen Høgskolen i Østfold
B17I06 Fremtidig flyplassdrift Luftforsvaret
B17I07 Produktutvikling og innovasjonsprosesser i praksis Nxtech AS
B17I08 Produktutvikling ved Jackon AS Jackon AS
B17I09 Verdistrømkartlegging ved Nexans Nexans
B17I10 Analyse og forbedringsforslag av Saab Technologies Norway AS sin innovasjon- og utviklingsevne Poseidon
B17I11 Lean som naturlig del av den daglige driften Dokka Fasteners AS
B17I12 Marketing strategy for Zapcharger, initiation on the French market Zaptec AS


Bachelor i bioingeniørfag

Prosjektnr.TittelOppdragsgiver
B17BIO01 DNA ekstrahering av Mycoplasma genitalium Sykehuset Vestfold
B17BIO02 Analysering av PHT på EDTA-gelrør i ulike tilstander Sykehuset Telemark
B17BIO03 Preanalytisk kvalitet etter innføring av desentralisert blodprøvetaking Sykehuset Østfold
B17BIO04 Utprøving av TB-fargemaskin mht. syrefaste staver Sykehuset Østfold
B17BIO05 Multiplex PCR av virulensgener hos Yersinia enterocolitca Folkehelseinstituttet
B17BIO06 Skille mellom Yersinia enterocolitica fra andre enterobacteriacea og ikkepatogene Yersinia ved bruk av MALDI-TOF Folkehelseinstituttet
B17BIO07 Hvilke andre egenskaper forandres hos E.coli når de mottar plasmider med resistensgener? Veterinærinstituttet
B17BIO08 Formulere serumbasert høy og lav kontroll av cystatin C og kreatinin Genetian


Bachelor i kjemi

Prosjektnr.TittelOppdragsgiver
B17K01 Validering av økt holdbarhet for alkalitet, konduktivitet, pH og turbiditet i vann Eurofins
B17K02 Polymerisasjonsgrad på isoleringspapir Nexans
B17K03 Stabilisering av raffinørlinje Norske Skog Saubrugs
B17K04 Analyse av korrosjon i varmeveksler Mjørud


Internasjonale prosjekter

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
INT02 Telemetry surveillance system and practical applications
INT03 Entrepreneurship in Norway: What is the current state of entrepreneurship education and support for aspiring entrepreneurs in Norway
INT04 Technological Transformation - The impact of economic automation on employment
Publisert 16. juli 2014 08:20 - Sist endret 30. apr. 2018 10:56