Prosjekter EXPO 2018

 

Her finner du en oversikt over alle prosjektene som ble presentert under årets EXPO med prosjektnummer, link til deres hjemmesider og navnet på oppdragsgiver. 

 


Bachelor i ingeniørfag - bygg 

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18B01  Implementering av overvannsstrategi for nedre del av Torshovbekken  Oslo kommune
B18B02  Kan solskjerming integrert i glasset erstatte utvendig solskjerming?  Veidekke
B18B03  Gangtuneller under vei med prefab elementer  Statens vegvesen
B18B04 Utbedring av bro over Krokstadelva (FV 116)  Statens vegvesen
B18B05  Identifisering av fremmedvann iavløpsnettet i Vikane  Fredrikstad   kommune
B18B06 Intern dokumentasjon av bæresystem ved bruk av 3D-skanning  IPOA
B18B07 Prosjektering og ombygging av krysset ved fv 119*118 i Moss, Melløskrysset  Statens vegvesen
B18B08  Flomvurdering av utsatte områder i Leirsund  COWI
B18B09 Energi- og matproduserende fasader på Cicignon Park  Nordic Group
B18B10 Sammenligning av nødvendig armeringsmengdeved bruk av ulike analyseverktøy  Rambøll


Bachelor i ingeniørfag - elektro

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18E01  Trenings / prøvelab for El-montører  NELFO Østfold
B18E02  Mikrokraftverk  Smart Energi
B18E03  Testrigg for kommunikasjonsutstyr  Forsvaret
B18E04  AMS Testlab AMS i Nettprosesser  NorgesNett
B18E05  Prosjektering av strømforsyning integrert med solcellanlegg  Multiconsult
B18E06  Set up of smart energy trainerBatteries in smart network     HiØ
B18E07  Diagnisecomputer “Black Box” til Paxter  Loyds
B18E08    
B18E09  Påvirkning på LS og HS nett av en elektrifisertTransportsektor i Fredrikstad  NorgesNett
B18E10  Elektrisk fremdrift av fritidsbåt  Sleipner


Bachelor i ingeniørfag - maskin

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18M01 Foldemekanisme for Giraffe 8A  SAAB
B18M02  CO2 som fremtidens kuldemedium i maritim sektor Teknotherm Marine i Halden
B18M03 Saltvannsmotor  HiØ
B18M04 Thruster housing i kompositt  Sleipner
B18M05 Selvforsterkende kjernematerialer for kompositt sandwichpaneler  HiØ
B18M06  VR Konstruksjon  Goodtech
B18M07 Produksjon av ventilert fasadeelement  Glava
B18M08 Videreutvikling av Roof Rack  Loyds AS
B18M09 STIRLINGMOTOR FOR LABBRUK  HiØ
B18M10 Design and Calculation of a Wind Turbine of 250 kW in Hvaler, Norway  


Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18I01  Gjennomføre 5S ved BT-plast Halden AS  
B18I02  Nullpunktsanalyse  Visit Fredrikstad & Hvaler
B18I03 Forretningsutvikling i Asamt  Asamt utvikling AS
B18I04  Prosjektstyringsverktøy ved Aspire Brands  Aspire Brands
B18I05  Etablering av Forskningsstasjon for Hessdalen prosjektet  HiØ
B18I06  Teamorganisasjon for SAAB Technologies Norway  SAAB Technologies Norway
B18I07  ARMA  Visit Fredrikstad og Østfold
B18I08  Modell for Coworking Fredrikstad sentrum  Blender Collective
B18I09  Forretningsutvikling med Kuben  Fredrikstad Næringsforening


Bachelor i bioingeniørfag

*Bioprosjektene har ikke egne websider

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18BIO01    
B18BIO02    
B18BIO03    
B18BIO04    
B18BIO05    
B18BIO06    


Bachelor i kjemi

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B18K01 NIR – Application in the detergent industry  
B18K02 Kartlegging av vaskeeffektivitet for roterende trommelfilter i celluloseblekeri  
B18K03 Optimalisering av vannmengde og utnyttelse av TI02 i vaskevann på kjøletårn og scrubber  Kronos Titan
B18K04 Development of a Design Software Tool for a  Multi Zone Heat Storage System  
B18K05 Phase change materials for thermal energy storage Universidad Politécnica de Cartagena
B18K06 Evaluation of waste as a geopolymer binder  Universidad Politécnica de Cartagena
B18K07 Sirkulærplast  HiØ
B18K08  Utvikling av metoder og kalibreringsmodeller for NIR-analyse av kvalitetsparametere i soyaolje  Denofa AS
B18K09  Avsalting av vann - Cryoflotasjon  HiØ


Internasjonale prosjekter

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
INT02    
INT03    
INT04    
INT05    
INT06    
INT07    
INT08    
INT09    

 

Publisert 30. apr. 2018 10:57 - Sist endret 24. mai 2018 14:27