Prosjekter Expo 2019

 

Her finner du en oversikt over alle prosjektene som ble presentert under årets EXPO med prosjektnummer, link til deres hjemmesider og navnet på oppdragsgiver. 

 


Bachelor i ingeniørfag - bygg 

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B19B01 Oppbygging av det vertikale bæresystemet i høye bygninger med krysslaminert massivtre Pro Consult
B19B02 En fremtid med 3D-armering  Multiconsult Fredrikstad
B19B03 Sammenligning av forskjellige avstivingssystemer for fleretasjes stålbygg  
B19B04 Utforming av en idrettshall med hovedbæresystem i limtre mot LVL  
B19B05

Energiabsorpsjonsprøving av fiberarmert sprøytebetong

Høgskolen i Østfold
B19B06 Bøyestrekk-kapasitet og fiberorientering i selvkomprimerende betong AF-Gruppen AS / Mapei AS
B19B07 Utrede en potensiell bærekraftig avløpsløsning for pumpeledning med elvekrysning og trasé i marin           COWI
B19B08 Analyse av overvannsstrømmer under ekstremregn med mulighetsstudie av løsninger for problemområder langs FV109 i Fredrikstad Fredrikstad kommune
B19B09 Undersøkelsesmetoder for å finne fremmedvann i Skivika Fredrikstad kommune
B19B10 Effektbruk og varmetilskudd i boliger Norconsult AS avd. Lillestrøm
B19B11 Planlegge ny bru for gående og syklende over Kanalen i Moss Statens vegvesen


Bachelor i ingeniørfag - maskin

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B19M01 LNG- Stirling straight-six

Enerin AS

B19M03 iBøye NxTech
B19M05 AR-assister tilstandsbasert vedlikehold av prosessmodul Slåttland
B19M06 Saltvannsmotor HiØ
B19M07

Automatisering av prosess for påføring av bindemiddel på metallinnlegg

Seal Engineering AS
B19M08 Lastemekanisme for Paxster

Paxster AS

B19M09 Utvikling av produksjonspall for Husqvarna Husqvarna
B19M10

Produksjonsmetoder og materialsystem for kompositt-girhus

 
B19M11 Kartlegging av varmeoverføring og optimalisering av avriming

Teknotherm marine AS

B19M12 Utarbeidelse av demonstrasjonsanlegg for innovativ vannteknologi Eik Ideverksted


Bachelor i ingeniørfag - elektro

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B19E01

Undersøkelse av ulike metoder for støtprøving av HVDC-kabler

Nexans
B19E02 Temperaturmåling av kabel basert på lederresistivitet Nexans Norway AS
B19E03 Tenning av kulegap ved hjelp av laser og/eller mikrobølger + optisk måling av kulegap Nexans
B19E04 Rutinetesting av høyspenningskabel Nexans
B19E06 Senssoranlegg for fritidsbåter Nxtech
B19E11 Utlader til Nexans høyspentlab Goodtech/Nexans
B19E12 Fornyelsesvurdering av Kleivi transformatorstasjon Hallingdal Kraftnett
B19E13

Static and dynamic inductive wireless chargers

HiØ
B19E14

Effektutjevning ved hjelp av fornybar energilagring

Smart energi
B19E15

Study and Research on PV Systems with MPPT and Grid Synchronization Control Algorithms 

HiØ
B19E16 Styring av destillasjonskolonne HiØ


Bachelor i ingeniørfag - industriell design

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B19ID01 AR-assistert tilstandsbasert vedlikehold av prosessmodul Slåttland
B19ID02

Design av tjeneste og grensesnitt for økt gjenbruk av klær

Østfoldforskning


Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B19IPL01 AR-assister tilstandsbasert vedlikehold av prosessmodul Slåttland
B19IPL02

Attraktiv og bærekraftig mobilitet

Fredrikstad kommune
B19IPL04 Smart Inkubator: Gründernes fremste medhjelper. En studie av gründernes behov og beste praksis blant Siva-inkubatorer Smart Innovation Norway
B19IPL05 LEAN-KONSTRUKSJON
En implementeringsguide for innføring av Lean-metoder og Lean strategirom i bygg- og anleggsbransjen
Nordic Group Holding AS
B19IPL06 Elv møter hav Kystlotteriet
B19IPL07 Forretningsutvikling for Holli Mølle AS  
B19IPL08 Smart innovation lab Fredrikstad Fredrikstad kommune
B19IPL09 Gamlebyen i Fredrikstad (En levende bydel) Cafe Magenta
B19IPL10 Innovasjonsprosesser og faktorer ved digitalisering Fredrikstad kommune


Bachelor i bioingeniørfag

*Bioprosjektene har ikke egne websider

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B19BIO01 Utprøving og sammenligning av ulike kommersielle dyrkningsmedier som erstatning for eksisterende egenproduserte medier. Sykehuset Vestfold (Tønsberg
B19BIO02 Antibiotika-resistente bakterier kan overleve i miljøet ved å danne biofilm. Kan samarbeid mellom ulike bakterier gjøre biofilmen bedre? Veterinærinstituttet (Oslo)
B19BIO03

Endret metode for direktepåvisning av bakterier i blodkultur ved hjelp av MaldiTOF

Sykehuset Østfold Mikrobiologi bakteriologi
B19BIO04 Kartlegging av avvik av blodvolumet i blodkulturflaskene ved sykehuset Kalnes

Sykehuset Østfold Kalnes, Seksjon for medisinsk mikrobiologi

B19BIO05 Innvirkning av hemolyse på barneprøver der det skal analyseres BiliT og ev. BiliD Sykehuset Østfold, Senter for laboratoriemedisin, Seksjon for automasjon
B19BIO06 Holdbarhet for analytter utover 2 timer fra prøvetaking til sentrifugering

Sykehuset Østfold, Senter for laboratoriemedisin, Seksjon for automasjon

B19BIO07 Informasjonsvideo om blodtransfusjon Sykehuset Østfold, Transfusjonsmedisin-blodbank
B19BIO08 Utprøving av multiblokker for immunhistokjemi Sykehuset Østfold, Seksjon for patologi


Bachelor i kjemi

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B19K01

Incorporation of Exilva in Building Materials

Borregaard AS

B19K02

Hydrogenproduksjon

Nel Hydrogen

Electrolyser AS

B19K03

Modifisering av vedheftsegenskaper i epoksy med mikrofibrillær cellulose

Re-Turn AS

B19K04

Utvikling av geopolymerbetong for bruk på månen

HiØ
B19K05

Optimalisering av fett- og lipidmetoder for makroalger

Havforsknings-

instiuttet

B19E16
Tverrfaglig

Styring av desillasjonskolonne

HiØ


Internasjonale prosjekter

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
INT01

Modelling, simulation and testing of Electric Vehicle components using Matlab & Simulink and dSpace real-time platform

 

Università di Pisa
INT02 Modelling and simulation of Photovoltaic components with experimental validation using a dedicated setup Technical University of Cluj-Napoca
INT03

Modelling, simulation and control of wind turbine applications with DFIG connected to the grid

Technical University of Cluj-Napoca
     
INT04

Data - gathering , -storage and -presentation

IUT-Indré, Université d'Orléans
     
     
     
     

 

Publisert 16. mai 2019 11:31 - Sist endret 14. juni 2019 08:52