Prosjekter Expo 2020

Her finner du en oversikt over alle prosjektene for årets EXPO med prosjektnummer, link til prosjektenes hjemmesider og navnet på oppdragsgivere. Siden oppdateres fortløpende. 

*For eventuelle feil i oversikten under send en mail til annkristin.johansen@hiof.no


Bachelor i ingeniørfag - bygg 

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20B01

Fiberarmert betong i bærende dekkekonstruksjoner

COWI
B20B02

Vurdering av volumstabil betong ved bruk av ekspansivt tilsetningsmateriale, svinnkompenserende tilsetningsstoff og stålfiber

AF Gruppen, Betong Øst
B20B03

Mer tilpasningsdyktige bygg ved bruk av etterspente dekker»

Fabeko
B20B04

Undersøkelse av Foamrox komposittprodukt som byggematerialet i tunnel

Foamrox AS
B20B05

Analyse av overvannsproblematikken i krysset Brochs gate / Glemmengata ved ekstremregn med mulighetsstudie av løsninger

Fredrikstad kommune
B20B06

Treverk som fuktbufring

Splitkon
B20B07

Geopolymerbetong som inneholder faseovergangsmaterialer i mikrokapsler med høy energibesparing og fasthet

Solid Entreprenør AS
B20B08

Dimensjonering og prosjektering av et nytt boligfelt i Vestby kommune

COWI
B20B09

Vurdering av undersøkelsesmetoder for identifisering av kilder til fremmedvann i avløpsnettet i Skivika, Fredrikstad

Driftsassistansen i Østfold IKS


Bachelor i ingeniørfag - maskin

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20M01 Utvikling av testrigg og metodikk som verktøy for å bestemme friksjonsverdier i tetninger  Seal Engineering
B20M02

Development of Mounting Solution for Sensor on Offshore Container Modules

Bartec Technor
B20M03

Føringsinnretning for røravvikling ved produksjon av umbilicals

Nexans

B20M04

Bacheloroppgave hos Paxter (KON)

Paxter AS
B20M05

Sandwichpaneler med re-entrant struktur

Høgskolen i Østfold


Bachelor i ingeniørfag - elektro

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20E01

Simulation of energy management system for residential buildings

Høgskolen i Østfold
B20E02

Statistikk og forbruk på strømnettet i Fredrikstad

Norgesnett
B20E03

Overbelastning, skeivbelastning og støy i strømnettet: Problemer med økt andel elbilladere

Valdres Energinett AS
B20E04

Power Electronic Converters For Renewable Energy Systems

Høgskolen i Østfold
B20E05

Ladestrømbegrenser for LiFePO4-batterier

Nxtech
B20E06

Spenningsheving fra 18 til 22kV

Norgesnett
B20E07

Automatisering AV DESTILLASJONSKOLONNE

Høgskolen i Østfold
B20E011

Simulated operative process: Monitoring of tank level

IUT I’Indré, University of Orleans


Bachelor i ingeniørfag - industriell design

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20ID01

Tjenesteutvikling for Easypick AS (KON)

Easypick
B20ID02

Databaseløsning for bedre forvaltning av ressurser mellom bedrifter

Norwegian Centre of Circular Economy (NCCE) i samarbeid med Østfoldforskning
B20ID03

Design av medisinsk sug for det sivile marked (KON)

Excitus AS
B20ID04

Reduction of food waste in private households

Hochschule 21


Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20IPL1 

5S River boats

Rotostøp AS
B20IPL02

Verdistrømskartlegging Skolt

Skolt Pukkverk AS
B20IPL03

Lean i daglig drift

Contiga AS
B20IPL04

Green & Smart Living

Høgskolen i Østfold
B20IPL05

Gevinstpotenisal ved digitalisering av kommunale utleietjenester

Halden kommune
B20IPL06

Redesign

Fredrikstad sentrum Frivillighetssentral
B20IPL07

Smartere parkering med direkte kobling til kollektivtilbud - tjenesteutvikling på parkeringsmuligheter i og rundt sentrum av Fredrikstad

Fredrikstad kommune
B20IPL08

Smartby prosjekt Marker

Marker kommune og eSmart Systems
B20IPL09

Tangen - et attraktivt friluftsområde

Marker Kommune
B20IPL10

Brukerdreven utvikling av Fredrikstad Aktivitetsråd

Fredrikstad Aktivitetsråd
B20IPL11

Increo

Increo Interactive Creations AS
B20IPL12

Elv møter hav 2.0

Høgskolen i Østfold
B20IPL13

River Føniks

Rotorstøp AS
B20IPL15

Reell-Redesign. Redesign for innvandrerkvinner

Fredrikstad sentrum Frivillighetssentral


Bachelor i bioingeniørfag

*Bioprosjektene har ikke egne websider

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20BIO01 Metronidazolresistens hos anaerobe bakterier Høgskolen i Østfold
B20BIO02 Kompendium i nukleærmedisin Høgskolen i Østfold
B209BIO03

Metodevalidering av løselig transferinreseptor på analyseinstrumentet Siemens Prospec

Sykehuset Østfold, spesialanalyse
B20BIO04 Kartlegging av metoder og analyser for påvisning av koronavirus Høgskolen i Østfold
B20BIO05 Hvordan bedre fremmøteprosent blant givere som har fått timeavtale/innkalling til å gi blod? Sykehuset Østfold, blodbank
B20BIO06 Kartlegging av presisjon ved måling av laktat Olympiatoppen 
B20BIO07 Analytiske feil ved måling av laktat  Olympiatoppen 
B20BIO08 Helgenomsekvensering Høgskolen i Østfold
B20BIO09 In vitro studies revealing immune stimulating properties of aluminum adjuvants used in vaccines Malmø Universitet
B20BIO10 Sammenligne labrutiner mellom Madagaskar og Norge Høgskolen i Østfold


Bachelor i kjemi

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20K01 Lunar geopolymer Høgskolen i Østfold


Internasjonale prosjekter

Prosjektnr. Tittel   Oppdragsgiver
B20INT01

Simulation and construction of an induction machine (generator) for high RPM

  Høgskolen i Østfold, Saint Petersburg Electrotechnical University( LETI)
B20INT02 Simulation and construction of an inverter for high RPM induction machines   Høgskolen i Østfold, Saint Petersburg Electrotechnical University(LETI)
B20INT03 Theoretical study of possible benefits and high RPM generators   Høgskolen i Østfold, Saint Petersburg Electrotechnical University(LETI)
Publisert 5. mai 2020 09:16 - Sist endret 12. juni 2020 09:45