Prosjekter Expo 2020

Her finner du en oversikt over alle prosjektene for årets EXPO med prosjektnummer, link til prosjektenes hjemmesider og navnet på oppdragsgivere. Siden oppdateres fortløpende. 

*For eventuelle feil i oversikten under send en mail til annkristin.johansen@hiof.no


Bachelor i ingeniørfag - bygg 

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20B01

«Fiberarmert betong i bærende dekkekonstruksjoner»

COWI
B20B02

«Vurdering av volumstabil betong ved bruk av ekspansivt tilsetningsmateriale, svinnkompenserende tilsetningsstoff og stålfiber»

AF Gruppen, Betong Øst
B20B03

«Mer tilpasningsdyktige bygg ved bruk av etterspente dekker»

Fabeko
B20B04

«Undersøkelse av Foamrox komposittprodukt som byggematerialet i tunnel»

Foamrox AS
B20B05

«Analyse av overvannsproblematikken i krysset Brochs gate / Glemmengata ved ekstremregn med mulighetsstudie av løsninger»

Fredrikstad kommune
B20B06

«Treverk som fuktbufring»

Splitkon
B20B07

"Geopolymerbetong som inneholder faseovergangsmaterialer i mikrokapsler med høy energibesparing og fasthet"

Solid Entreprenør AS
B20B08

«Dimensjonering og prosjektering av et nytt boligfelt i Vestby kommune»

COWI
B20B09

«Vurdering av undersøkelsesmetoder for identifisering av kilder til fremmedvann i avløpsnettet i Skivika, Fredrikstad»

Driftsassistansen i Østfold IKS


Bachelor i ingeniørfag - maskin

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20M01 «Utvikling av testrigg og metodikk som verktøy for å bestemme friksjonsverdier i tetninger»  Seal Engineering
B20M02

«Development of Mounting Solution for Sensor on Offshore Container Modules»,

Bartec Technor
B20M03

«Føringsinnretning for røravvikling ved produksjon av umbilicals»

Nexans

B20M04

«Bacheloroppgave hos Paxter» (KON)

Paxter AS
B20M05

«Sandwichpaneler med re-entrant struktur»

Høgskolen i Østfold


Bachelor i ingeniørfag - elektro

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20E01

«Simulation of energy management system for residential buildings»

 
B20E02

«Statistikk og forbruk på strømnettet i Fredrikstad»

 
B20E03

«Overbelastning, skeivbelastning og støy i strømnettet: Problemer med økt andel elbilladere»

 
B20E04

«Power Electronic Converters For Renewable Energy Systems»

 
B20E05

«Ladestrømbegrenser for LiFePO4-batterier»

 
B20E06

«Spenningsheving fra 18 til 22kV»

 
B20E07

«Automatisering AV DESTILLASJONSKOLONNE»

 
B20E011

«Simulated operative process: Monitoring of tank level»

 


Bachelor i ingeniørfag - industriell design

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20ID01

«Tjenesteutvikling for Easypick AS» (KON)

Easypick
B20ID02

«Databaseløsning for bedre forvaltning av ressurser mellom bedrifter»

Norwegian Centre of Circular Economy (NCCE) i samarbeid med Østfoldforskning
B20ID03

«Design av medisinsk sug for det sivile marked» (KON)

Excitus AS
B20ID04

«Reduction of food waste in private households»

Hochschule 21


Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20IPL1 

«5S River boats»

 
B20IPL02

«Verdistrømskartlegging Skolt»

 
B20IPL03

«Lean i daglig drift»

 
B20IPL04

Green & Smart Living»

Høgskolen i Østfold
B20IPL05

"Gevinstpotenisal ved digitalisering av kommunale utleietjenester"

Halden kommune
B20IPL06

«Redesign»

Fredrikstad sentrum Frivillighetssentral
B20IPL07

Smartere parkering med direkte kobling til kollektivtilbud - tjenesteutvikling på parkeringsmuligheter i og rundt sentrum av Fredrikstad

Fredrikstad kommune
B20IPL08

"Smartby prosjekt Marker"

Marker kommune og eSmart Systems
B20IPL09

Tangen - et attraktivt friluftsområde

Marker Kommune
B20IPL10

Brukerdreven utvikling av Fredrikstad Aktivitetsråd

Fredrikstad Aktivitetsråd
B20IPL11

«Increo»

Increo Interactive Creations AS
B20IPL12

«Elv møter hav 2.0»

 
B20IPL13

«River Føniks»

Rotorstøp AS
B20IPL14

«Risikoanalyse»

 
B20IPL15

«Reell-Redesign. Redesign for innvandrerkvinner»

Fredrikstad sentrum Frivillighetssentral


Bachelor i bioingeniørfag

*Bioprosjektene har ikke egne websider

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20BIO01 Metronidazolresistens hos anaerobe bakterier Høgskolen i Østfold
B20BIO02 Kompendium i nukleærmedisin Høgskolen i Østfold
B209BIO03

Metodevalidering av løselig transferinreseptor på analyseinstrumentet Siemens Prospec

Sykehuset Østfold, spesialanalyse
B20BIO04 Kartlegging av metoder og analyser for påvisning av koronavirus Høgskolen i Østfold
B20BIO05 Hvordan bedre fremmøteprosent blant givere som har fått timeavtale/innkalling til å gi blod? Sykehuset Østfold, blodbank
B20BIO06 Kartlegging av presisjon ved måling av laktat Olympiatoppen 
B20BIO07 Analytiske feil ved måling av laktat  Olympiatoppen 
B20BIO08 Helgenomsekvensering Høgskolen i Østfold
B20BIO09 In vitro studies revealing immune stimulating properties of aluminum adjuvants used in vaccines Malmø
B20BIO10 Sammenligne labrutiner mellom Madagaska og Norge Madagaskar


Bachelor i kjemi

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B20K01 Lunar geopolymer Høgskolen i Østfold


Internasjonale prosjekter

Prosjektnr. Tittel   Oppdragsgiver
B20INT01

Simulation and construction of an induction machine (generator) for high RPM

  Høgskolen i Østfold, Saint Petersburg Electrotechnical University( LETI)
B20INT02 Simulation and construction of an inverter for high RPM induction machines   Høgskolen i Østfold, Saint Petersburg Electrotechnical University(LETI)
B20INT03 Theoretical study of possible benefits and high RPM generators   Høgskolen i Østfold, Saint Petersburg Electrotechnical University(LETI)
Publisert 5. mai 2020 09:16 - Sist endret 3. juni 2020 11:19