Prosjekter EXPO 2021

Her finner du en oversikt over alle prosjektene for årets EXPO med prosjektnummer, link til prosjektenes hjemmesider og navnet på oppdragsgivere.

*For eventuelle feil i oversikten under, send en mail til beate.a.horrigmo@hiof.no.
NB! Tittel på prosjekt kan ikke endres.

 

Bachelor i ingeniørfag - bygg

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B21B01 Sammenheng mellom fibermengde og restbøyestrekkfasthet i pumpbar stålfiberarmert betong Betong Øst AS
B21B02 Prefabrikkert eller plasstøpt betong? Sammenligning av byggemetoder med fokus på fremdrift, kostnad og kvalitet Peab Bygg AS
B21B03 Analyse av ulike armeringsløsninger i industrigulv Multiconsult
B21B04 Deformasjon i hulldekker Contiga AS
B21B05 Hovedprosjekt bachelor fylkesveg 118, ny Sarpsbru Viken fylkeskommune
B21B06 Bærekraftig rehabilitering av Kalabekken VVA Park & Anlegg
B21B07 Fv. 109 Råbekken – Freskoveien, prioritering av kollektivtrafikk Viken fylkeskommune
B21B08 Tiltak for overvannshåndtering på Jeløya Moss kommune
B21B09 Utslipp av vann fra midlertidig anleggsarbeider. Case Holtskogen Leif Grimsrud AS
B21B10 Miljøvurdering av Spunt- og Kalksementstabilisering COWI
B21B11 Analyse av den historiske utviklingen rundt overvannssituasjonen i Oredalen Fredrikstad kommune
B21B12 Vil precut gi fordeler for fremdrift og økonomi sammenlignet med fallende lengder? Boger Bygg AS
B21B13 Sanering av vann- og avløpsnett i Sarpsborg sentrum med fokus på bærekraftige metoder Norconsult
B21B14 Sammenligningsstudie av miljøprestasjoner av rørsystemer utført for tilsvarende funksjonelle enheter basert på LCA-studier og EPD-dataevaluering Amiblu Technology AS
B21B15 Dimensjonering av forankring av treveggelement til betongdekke Are Treindustrier 
B21B16 Analyse av effekten ved regnbed i småhusprosjekt WSP Norge

 

Bachelor i ingeniørfag - maskin

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B21M02 Automatisert rørhåndteringssystem Nexans Norway AS
B21M03 Spenningsanalyse av bærearmene i forstillingen på en Paxster

Paxster AS

B21M04

Evaluating different approaches to small scale application of methanation: Contributing to the circular economy

Olav Aaker, Professor Head of board, Department of engineering at HiØ

B21M05 Utvikling av fleksibelt snobord

Nexans Norway AS

B21M06 Rørbøyer for Aker Solutions Aker Solutions avd. Verdal

 

Bachelor i ingeniørfag - elektro

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B21E01 Instrument for kapasitansmåling spesifisert til lange kabler Nexans Norway AS
B21E02 Ryen Base Rambøll 
B21E03 Metningskontroll på transformatorer i statiske omformere Even Arntsen Elektro Consult
B21E04 Sensorsentral med LoRaWAN Nxtech
B21E05 Temperature monitoring of the covid-19 vaccine using LoRaWAN HIØ
B21E07 The optimization of cost-effective solutions for Building Energy Management and Control Systems based on Renewables Professor Lucian Mihet ved HIØ, avdeling ingeniørfag

 

Bachelor i ingeniørfag - industriell design

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B21ID01 Ladestolpe for DEFA  DEFA
B21ID02 Design av bagasjeløsning for elsykkel Evo Elsykler AS
B21ID04  En nytenkende luksuriøs eskeserie Rikter Svendsen

 

Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B21IPL01 Forbedringsprosjekt i en offentlig organisasjon Statens vegvesen
B21IPL02 Medarbetardriven innovation på tvärs av interna team Bygdø Kongsgård
B21IPL03 Padel! Utvikling av en bærekraftig forretningsmodell for Padel Center Fredrikstad Padel Center Fredrikstad
B21IPL04 Hvordan integrere hånd-fri tablet og videooverføring i vedlikeholdsprosesser Borregaard
B21IPL06 Veien mot kontinuerlig forbedring Contiga AS
B21IPL07 ISO-sertifisering i Katoplast AS Katoplast AS
B21IPL08 Viken Park - Organisering av bedrifter for sirkulær økonomi GG-Gruppen AS
B21IPL09 Analyse og forbedring av Østfold Bedriftidrettskrets Stian Olbergsveen
B21IPL10 Hvilket team trenger Ripe for å lykkes? Oppskriften på team i eventbransjen Drivhuset Østfold
B21IPL11 Hvordan skape kultur for kontinuerlig forbedring i offentlig sektor Fredrikstad kommune
B21IPL12 Eiendomsutvikling på Skjettentoppen Coop Norge Eiendom AS (CNE)
B21IPL13 Thermobetong; Proof of Concept Kjeller Innovasjon
B21IPL14 LCA hos Unger Fabrikker Unger Fabrikker
B21IPL15 Hvordan kan bedrifter få kompetanseløft til innovative utviklingsprosesser? Eker Design
B21IPL16 Markedsundersøkelse for introdusering av et nytt kjøretøy Infinite Mobility
B21IPL17 Project Alpha Man Project Alpha Consulting
B21IPL18 Utvikling av en bærekraftig og fleksibel forretningsmodell opp mot Norges overgang til en sirkulær økonomi Circular Ways
B21IPL19 Organisasjonsutvikling og lean som fundament i daglig praksis  Paxster AS
B21IPL20 Gevinstpotensial ved digitalisering av prosesser i kommuner – Hvorfor lykkes noen kommuner og andre ikke? Gibbs AS

 

Bachelor i bioingeniørfag

* (Bioprosjektene har ikke egne websider)

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B21BIO01 Stabilitet og sammenheng mellom utvalgte laktatanalystorer Olympiatoppen
B21BIO02 Smitteutvikling av Covid-19 i Østfold - en deskriptiv studie Sykehuset Østfold
B21BIO03 Holdbarhetsstudie for senkning på Starrsed RS Sykehuset Østfold, Kalnes
B21BIO04 Kontroll av desinfeksjon før venepunksjon av blodgivere Sykehuset Østfold
B21BIO05 Rapport og opplæringshefte i immunhistokjemi Sykehuset Østfold, Kalnes
B21BIO06 Miljøpåvirkning av Glomma ved Alvim renseanlegg Sarpsborg kommune
B21BIO07 Påvisning og identifikasjon av SARS-CoV-2 varianter ved Sykehuset Østfold Kalnes og Oslo universitetssykehus, Ullevål HiØ
B21BIO08 Innføring i automasjon ved laboratorier for medisinsk biokjemi HiØ

 

Internasjonale prosjekter

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver
B21INT01 Replacement of a permanent magnet generator by an induction squirrel cage motor used as a generator HiØ

 

Tverrfaglig gruppe, maskin/elektro

Prosjektnr. Tittel Oppdragsgiver

B21M01 B21E06

Utvikling av testmetodikk for roterende tetningsløsninger Seal Engineering

 

Publisert 8. juni 2021 10:59 - Sist endret 10. juni 2021 11:41