Slik kan du kontakte oss

Servicetorget
Generelle henvendelser

Om våre studier

Om vår forskning

Studieleder Jo Høkedal
jo.hokedal@hiof.no

Karrieredag

Koordinator Ann-Kristin Johansen
annkristin.johansen@hiof.no