FoU-utvalg IR

Du finner en oversikt over styrets medlemmer oog sakspapirer på HiØs fellesside for råd og utvalg.