Lokalt utdanningskvalitetsutvalg

Utdanningskvalitet er arbeid med læring, undervisning og studieprogram. LUKU er et koordinerende og rådgivende organ for avdelingens ledelse knyttet til undervisnings- og programkvalitet slik det er nedfelt i kvalitetssystemet. LUKU har historikk tilbake til Studiekvalitetsutvalget (SKUIR).

Utvalgets medlemmer er:
 

  • Studieleder Annette Veberg Dahl (leder)
  • Tore Kro (fagansatt)
  • Kjetil Novang Gulbrandsen (fagansatt)
  • Hong Wu (internasjonal koordinator)
  • Tore Buarøy (biblioteket)
  • Maria Quynh Vi Nguyen (studentrepresentant)
  • Stine Andrea Røkkum Holsbrekken (studentrepresentant)
  • Beate Aksnes Horrigmo (representant studieadministrasjonen og sekretær)

 

Innkalling og referater finner du på intranettet.