Frode Ramstad Johansen

Avdeling for ingeniørfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608672
+4793030885
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
S-407

Profil på LinkedIn

Undervisning

Bakgrunn

Frode Ramstad Johansen har en PhD i innovasjonsprosesser fra Aalborg universitet, og er Siv.Ing. i Informasjonsteknologi fra Universitetet i Stavanger.

Han har fem års arbeidserfaring med IT- og informasjonssikkerhet fra helsesektoren, Skattedirektoratet og Datatilsynet, 14 år som seniorrådgiver og forsker i Østfoldforskning med fokus på organisasjons- og nettverksutvikling, og seks års erfaring fra undervisning ved programmet Innovasjon og prosjektledelse.

Samarbeid

Opptatt av og bidragsyter til samarbeid mellom programmet og andre aktører, som utvekslingsprogram for studenter til Brasil sammen med avd for helse og velferd, student- og forskningsprosjekter med Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune.

Verv

Leder av forskningsgruppa Uniped.

Emneord: Innovasjon, innovasjonsprosesser, endringsprosesser, digitalisering, prosjektledelse

Publikasjoner

 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2019). Clustering Ambiguities: How Companies and Public Bodies Develop a Cluster. International Journal of Advanced Corporate Learning.  ISSN 1867-5565.  12(1), s 17- 28 . doi: https://doi.org/10.3991/ijac.v12i1.9741
 • Andersson, Gunnar; Lynch, Matthew Patrick James; Johansen, Frode Ramstad; Nielsen, Maya & Margit, Tangen (2018). Coworking, collaborrative capabilities and university-society collaboration, In L. Gómez Chova; A. López Martínez & I. Candel Torres (ed.),  ICERI2018 Proceedings.  IATED Academy.  ISBN 978-84-09-05948-5.  KAPITTEL.  s 9136 - 9143 Vis sammendrag
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2015). IDENTIFYING THINKING AND INSIGHTS IN COMPANY CLUSTER ENGAGEMENT, In Norbert Grünwald (ed.),  PROCEEDINGS of the 8th International Conference on Engineering and Business Education.  University of Wismar.  ISBN 978-3-942100-38-0.  3.  s 14 - 19
 • Johansen, Frode Ramstad; Kerndrup, Søren; Andersson, Gunnar & Rubach, Synnøve (2015). CO-CREATION OF KNOWLEDGE AND ACTOR CONSTELLATIONS IN A CLUSTER FORMATION PROCESS, In Norbert Grünwald (ed.),  PROCEEDINGS of the 8th International Conference on Engineering and Business Education.  University of Wismar.  ISBN 978-3-942100-38-0.  KAPITTEL.
 • Rubach, Synnøve; Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2014). Missing Actions in Cluster Innovation. International Journal of Advanced Corporate Learning.  ISSN 1867-5565.  7(1), s 17- 23 . doi: 10.3991/ijac.v7i1.3524
 • Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Billington, Mary Genevieve; Bye, Geir; Svare, Helge & Solesvik, Marina (2013). Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  12(6), s 23- 29
 • Langvik, Trond Åge; Johansen, Frode Ramstad; Callisen, Fred; Normann, Steinar & Thoresen, Johan (2005). Innovation and Regional Development. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence.  ISSN 0951-5666.  (19), s 384- 406

Se alle arbeider i Cristin

 • Johansen, Frode Ramstad (2019). Skapelsen av et klyngeprosjekt.
 • Johansen, Frode Ramstad (2019). Skapelsen av et klyngeprosjekt - Innovasjonsprosesser i dannelsen av et klyngeprosjekt.
 • Johansen, Frode Ramstad (2019). The creation of a cluster project - Innovation processes in the formation of a cluster project.
 • Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2018). Stadig viktigere for studenter å lære i en bedrift. Fredriksstad Blad.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad; Hauge, Bjørn Gitle & Lynch, Matthew Patrick James (2018). Ønsker flere med til å utvikle opplevelsesnæring i Gamlebyen. Fredrikstad Blad.
 • Andersson, Gunnar; Lynch, Matthew Patrick James; Johansen, Frode Ramstad; Nielsen, Maya & Margit, Tangen (2018). Coworking, collaborrative capabilities and university-society collaboration.
 • Johansen, Frode Ramstad (2018). Digibusiness 3.0 - forretningsmodellinnovasjon i en digital verden.
 • Johansen, Frode Ramstad (2018). The making of a cluster project Innovation processes in a cluster project formation.
 • Linnes, Cathrine; Lema, Joseph; Agrusa, Jerome & Johansen, Frode Ramstad (2018). A Network Analysis a Perspective on a Tourist Destination.
 • Johansen, Frode Ramstad (2017). Temporary innovative spaces in cluster formation.
 • Johansen, Frode Ramstad (2016). Høgskolen vil være med å utvikle ny ferge. Fredriksstad Blad.
 • Johansen, Frode Ramstad; Søren, Kerndrup; Gunnar, Andersson & Synnøve, Rubach (2016). A path creation perspective on innovation processes in cluster projects.
 • Johansen, Frode Ramstad; Søren, Kerndrup; Gunnar, Andersson & Synnøve, Rubach (2016). Path creation in a cluster project.
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2016). I’d Like to Borrow a Cup of Credibility. Managing cluster project participation.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2015). IDENTIFYING THINKING AND INSIGHTS IN COMPANY CLUSTER ENGAGEMENT.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad; Schulze, Marion & Aartun, Magne (2015). Planleggingsverktøy.
 • Johansen, Frode Ramstad (2015). Path-creation: Co-creation in the Emergence of a Constructed Cluster.
 • Johansen, Frode Ramstad (2015, 22. oktober). Tester NSBs reiseplanlegger. [TV].  NRK Østfold.
 • Johansen, Frode Ramstad; Kerndrup, Søren; Andersson, Gunnar & Rubach, Synnøve (2015). CO-CREATION OF KNOWLEDGE AND ACTOR CONSTELLATIONS IN A CLUSTER FORMATION PROCESS.
 • Johansen, Frode Ramstad; Teien, Marte C & Bertelsen, Felix G (2015). Aktører og samarbeidspartnere?.
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2015). Managed cluster: Core versus bolt-on activity.
 • Arnøy, Silje; Lyng, Kari-Anne Njøten & Johansen, Frode Ramstad (2014). OR.03.14 Bruk av miljøvurderinger i anskaffelsesprosesser.
 • Johansen, Frode Ramstad (2014). Studenter kan styrke bedriftene. Fredriksstad Blad.
 • Johansen, Frode Ramstad; Søren, Kerndrup; Gunnar, Andersson & Synnøve, Rubach (2014). How does innovations in clusters and companies take place, and what are the possibilities for promoting a synergy between innovations at these levels.
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2014). Research and Change in Regional Innovation Initiatives.
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2014). Smart City as innovation arena for a business cluster.
 • Rubach, Synnøve & Johansen, Frode Ramstad (2014). VRI 2 Østfold Forskningsprosjekt: Betingelser for samhandling og innovasjon.Organisering av grenser, kunnskap og læring i regionale og industrielle nettverk i Østfold.
 • Johansen, Frode Ramstad (2013). “En kreativ måte å få studiekompetanse på” En undersøkelse om jenters karrierevei i kreativ sektor for Arena Magica.
 • Johansen, Frode Ramstad (2013). Muligheter og utfordringer i grenseregionen mot 2020 – FoU og innovasjon.
 • Johansen, Frode Ramstad (2013). OR.07.13 Regional utvikling av film- og multimediabransjen i Oslofjordregionen.
 • Johansen, Frode Ramstad (2013). OR.07.13 Regional utvikling av film og multimediabransjen i Oslofjordregionen. Oppdragsgiver: Vestfold Filmforum v/Geir Bergersen.
 • Johansen, Frode Ramstad (2013). OR.08.13 En kreativ måte å få studiekompetanse på.
 • Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2013). Praksisbasert forskning på bedriftsnivå - og effekten av regionale utviklingsprosesser.
 • Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Mary G, Billington; Bye, Geir; Svare, Helge & Marina, Solesvik (2013). Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (6), s 24- 29
 • Rubach, Synnøve & Johansen, Frode Ramstad (2013). Enhancing innovation in a cluster through bridge walkers.
 • Johansen, Frode Ramstad (2012). Presentasjon av forskningsprosjektet Betingelser for samhandling og innovasjon (BESI).
 • Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2012). Practice-based research at company level – feedback on the effects of regional development processes.
 • Normann, Steinar; Jacobsen, Erik W.; Espelien, Anne; Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve & Andersson, Gunnar (2012). OR 29.12 Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Strategier for utvikling av et kunnskapsbasert Østfold. Sluttrapport Fase 2.
 • Normann, Steinar; Espelien, Anne; Jakobsen, Erik Werner; Rubach, Synnøve; Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2011). OR.14.11. Et kunnskapsbasert Østfold Fase I: Statusanalyse for befolkningsutvikling og næringsstruktur.
 • Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2011). The making of partite cooperation in an enterprise development project.
 • Johansen, Frode Ramstad (2011). AR.03.11 Samspill Arena/NCE i Halden - Oppsummeringsrapport fra delprosjekt i VRI Østfold Samhandlingsprosjekt.
 • Johansen, Frode Ramstad (2011, 01. februar). Energieventyret i Halden.  VRI Østfold - en informasjonsavis.
 • Johansen, Frode Ramstad (2011). OR.01.11 Mosseregionen maritime nettverk. Rapport del 1 - nettverk.
 • Johansen, Frode Ramstad (2011). OR.16.11 Funn etter gjennomføring av en foresightprosess Case: NCE Smart Energy Markets.
 • Johansen, Frode Ramstad (2011). The organization of bi-partite cooperation in daily operation and development at department level.
 • Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2011). PABIO - Partsamarbeid og bred medvirkning for innovasjon i omsorgsektoren i Fredrikstad kommune.
 • Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2011). PABIO, Partsamarbeid og bred medvirkning for innovasjon i omsorgsektoren i Fredrikstad kommune.
 • Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2011). Erfaringsoverføring fra VRI I, presentasjon for Programstyret for VRI II Østfold.
 • Martinsen, Siri & Johansen, Frode Ramstad (red.) (2011). VRI Østfold. Virkemidler for regional innovasjon og verdiskaping - en informasjonsavis om forskningsprosjektet VRI Østfold.
 • Rubach, Synnøve & Johansen, Frode Ramstad (2011). VRI Østfold Sluttrapportering 2011.
 • Johansen, Frode Ramstad (2010). Grenseraser – Generasjons- og grenseoverskridende mediekulturer.
 • Johansen, Frode Ramstad (2010). OR.26.10 Forsightrapport HCoE.
 • Johansen, Frode Ramstad (2009, 01. oktober). Svinn – forsvinn.  Baker - konditor.
 • Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar & Aarvak, Knut (2009). Organisering av samspillet mellom bedrifter og forskningsmiljøer med utgangspunkt i den norske samarbeidsmodellen.
 • Johansen, Frode Ramstad & Wu, Hong (2008). Using resource groups to create engagement and partaking on the shop-floor.
 • Wu, Hong; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2007). The industrial democracy and implementing tools from quality circles to resource groups. Vis sammendrag
 • Johansen, Frode Ramstad & Ledang, Mette (2006). OR.01.06 Prosjekt lokalsamfunnservice-integrasjon mellom kollektive boformer.
 • Langvik, Trond Åge; Kirkebak, Per & Johansen, Frode Ramstad (2006). Development of a research team - an action research project?.
 • Johansen, Frode Ramstad (2005). OR.11.05 CINAI forprosjektkartlegging av aktører innenfor film- og TV i GO-regionen.
 • Langvik, Trond Åge; Callisen, Fred; Johansen, Frode Ramstad; Normann, Steinar & Thoresen, Johan (2004). Innovation processes in industrial networks for regional development.
 • Langvik, Trond Åge & Johansen, Frode Ramstad (2004). OR.21.04 Innovasjonsprosess i Borg IKT-forum.
 • Aarvak, Knut & Johansen, Frode Ramstad (2003). OR.11.03 Evaluering av sosialombudsordningen i Fredrikstad kommune.
 • Johansen, Frode Ramstad (2003). OR.05.03 Bredbånd og nettverksbygging i et interkommunalt perspektiv. Rapportering, sammendrag og erfaringer fra prosjektet, november 2002 - februar 2003.
 • Johansen, Frode Ramstad (2003). OR.06.03 Bredbånd og nettverksbygging i et interkommunalt perspektiv. Underlag for strategisk plan.
 • Johansen, Frode Ramstad & Normann, Steinar (2003). OR.16.03 Multimediesatsingen i Fredrikstad - Potensiale og ringvirkninger.
 • Rønning, Anne Ragnhild; Von Krogh, Lars; Modahl, Ingunn Saur; Johansen, Frode Ramstad & Aarvak, Knut (2003). OR.09.03 Evaluering av ny lokalsamfunnsorgianisering.
 • Johansen, Frode Ramstad (2002). AR.09.02 Notat: e-fylket Østfold-om en regional utviklingsstrategi m/IT som primær drivkraft.
 • Johansen, Frode Ramstad (2002). OR.03.02 Bredbånd på Hvaler.
 • Johansen, Frode Ramstad (2002). OR.37.02 Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing.
 • Johansen, Frode Ramstad (2002). OR.38.02 Borg IKT-forum – Status og resultater 2002.
 • Johansen, Frode Ramstad (2001). OR.45.01 Strategisk IT-program. Sluttrapport nettverkssamarbeid.
 • Johansen, Frode Ramstad & Normann, Steinar (2001). OR.19.01 Bredbånd - hele Østlandet på nett.
 • Johansen, Frode Ramstad (2000). AR.02.00 Organisering av Elektronisk Arrangements Registrering i Østfold. Kort utredning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:16 - Sist endret 9. mai 2019 16:03