Frode Ramstad Johansen

Avdeling for ingeniørfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608672
+4793030885
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
S-407

FoU-leder for Avdeling for ingeniørfag

Profil på LinkedIn

Undervisning

Bakgrunn

Frode Ramstad Johansen har en PhD i innovasjonsprosesser fra Aalborg universitet med avhandlingen Skapelsen av et klyngeprosjekt - innovasjonsprosesser i dannelsen av et klyngeprosjekt, og er Siv.Ing. i Informasjonsteknologi fra Universitetet i Stavanger.

Han har fem års arbeidserfaring med IT- og informasjonssikkerhet fra helsesektoren, Skattedirektoratet og Datatilsynet, 14 år som seniorrådgiver og forsker i Østfoldforskning med fokus på organisasjons- og nettverksutvikling, og har siden 2014 undervist og forsket (inkludert hans PhD) ved programmet Innovasjon og prosjektledelse.

Samarbeid

Opptatt av og bidragsyter i samarbeid mellom programmet og andre aktører. Eksempler er etableringen og pleien av partnerskap med Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune (som vertsby for høgskolen), for å sikre samarbeidende student- og forskningsprosjekter. Initierer og bidrar til tverrfaglige student- og forskningsprosjekter ved høgskolen. Forsker og publiserer med medforskere lokalt og i utlandet.

Nominasjonskomiteen for Innovasjonsprisen i Fredrikstad kommune 2019 og 2018.

Verv

FoU-leder for avdeling for Ingeniørfag med fokus på stimulering og styrking av avdelingens forskningsinnsats, gjennom utvikling av avdelingens fou-strategi, kobling av forskning og undervisning samt aktiv jobbing for å styrke avdelingens kultur for forskning.

Medlem av Programutvalget for Studium i praktisk universitets- og høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer ved Seksjon for pedagogisk utvikling og læring.

Forskergrupper

Emneord: Innovasjon, innovasjonsprosesser, endringsprosesser, digitalisering, prosjektledelse

Publikasjoner

 • Johansen, Frode Ramstad; Kerndrup, Søren; Andersson, Gunnar & Rubach, Synnøve (2020). A view of clustering as emergent and innovative processes. Industry and Innovation.  ISSN 1366-2716.  27(4), s 390- 419 . doi: 10.1080/13662716.2020.1718618 Vis sammendrag
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2019). Clustering Ambiguities: How Companies and Public Bodies Develop a Cluster. International Journal of Advanced Corporate Learning.  ISSN 1867-5565.  12(1), s 17- 28 . doi: 10.3991/ijac.v12i1.9741 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar; Tonholm, Trude & Ellingsen, Pål (2019). LEARNING FROM PROBLEM-BASED PROJECTS IN CROSS-DISCIPLINARY STUDENT TEAMS, In L. Gómez Chova (ed.),  ICERI2019 Proceedings.  IATED Academy.  ISBN 978-84-09-14755-7.  Session: Problem and Challenge Based Learning.  s 1655 - 1662
 • Andersson, Gunnar; Lynch, Matthew Patrick James; Johansen, Frode Ramstad; Nielsen, Maya & Margit, Tangen (2018). Coworking, collaborrative capabilities and university-society collaboration, In L. Gómez Chova; A. López Martínez & I. Candel Torres (ed.),  ICERI2018 Proceedings.  IATED Academy.  ISBN 978-84-09-05948-5.  KAPITTEL.  s 9136 - 9143 Vis sammendrag
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2015). IDENTIFYING THINKING AND INSIGHTS IN COMPANY CLUSTER ENGAGEMENT, In Norbert Grünwald (ed.),  PROCEEDINGS of the 8th International Conference on Engineering and Business Education.  University of Wismar.  ISBN 978-3-942100-38-0.  3.  s 14 - 19
 • Johansen, Frode Ramstad; Kerndrup, Søren; Andersson, Gunnar & Rubach, Synnøve (2015). CO-CREATION OF KNOWLEDGE AND ACTOR CONSTELLATIONS IN A CLUSTER FORMATION PROCESS, In Norbert Grünwald (ed.),  PROCEEDINGS of the 8th International Conference on Engineering and Business Education.  University of Wismar.  ISBN 978-3-942100-38-0.  KAPITTEL.
 • Rubach, Synnøve; Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2014). Missing Actions in Cluster Innovation. International Journal of Advanced Corporate Learning.  ISSN 1867-5565.  7(1), s 17- 23 . doi: 10.3991/ijac.v7i1.3524
 • Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Billington, Mary Genevieve; Bye, Geir; Svare, Helge & Solesvik, Marina (2013). Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  12(6), s 23- 29
 • Langvik, Trond Åge; Johansen, Frode Ramstad; Callisen, Fred; Normann, Steinar & Thoresen, Johan (2005). Innovation and Regional Development. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence.  ISSN 0951-5666.  (19), s 384- 406

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2020, 27. august). Bedriftene strømmer til Moss for digital læring.  Moss Avis.
 • Andersson, Gunnar; Tolsby, June Merete Solberg & Johansen, Frode Ramstad (2020, 04. mars). Mediha (30), Anja (23) og Tuva (24) er fremtidens skapere.  Fredrikstad Blad.
 • Johansen, Frode Ramstad (2020, 09. september). College class attends AI+ as part of curriculum. [Internett].  AI+ Virtual conference on applied AI.
 • Johansen, Frode Ramstad (2020). Skaperglede og handlekraft i høgskolepedagogikk og digitale undervisningsmetoder.
 • Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2020). Vikenakademiet 4.0 Praktisk etter- og videreutdanning etter bedriftens behov.
 • Johansen, Frode Ramstad (2019). Skapelsen av et klyngeprosjekt.
 • Johansen, Frode Ramstad (2019). Skapelsen av et klyngeprosjekt - Innovasjonsprosesser i dannelsen av et klyngeprosjekt.
 • Johansen, Frode Ramstad (2019). The creation of a cluster project - Innovation processes in the formation of a cluster project.
 • Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar; Tonholm, Trude & Ellingsen, Pål (2019). LEARNING FROM PROBLEM-BASED PROJECTS IN CROSS-DISCIPLINARY STUDENT TEAMS.
 • Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2018). Stadig viktigere for studenter å lære i en bedrift. Fredriksstad Blad.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad; Hauge, Bjørn Gitle & Lynch, Matthew Patrick James (2018). Ønsker flere med til å utvikle opplevelsesnæring i Gamlebyen. Fredrikstad Blad.
 • Andersson, Gunnar; Lynch, Matthew Patrick James; Johansen, Frode Ramstad; Nielsen, Maya & Margit, Tangen (2018). Coworking, collaborrative capabilities and university-society collaboration.
 • Johansen, Frode Ramstad (2018). Digibusiness 3.0 - forretningsmodellinnovasjon i en digital verden.
 • Johansen, Frode Ramstad (2018). The making of a cluster project Innovation processes in a cluster project formation.
 • Linnes, Cathrine; Lema, Joseph; Agrusa, Jerome & Johansen, Frode Ramstad (2018). A Network Analysis a Perspective on a Tourist Destination.
 • Johansen, Frode Ramstad (2017). Temporary innovative spaces in cluster formation.
 • Johansen, Frode Ramstad (2016). Høgskolen vil være med å utvikle ny ferge. Fredriksstad Blad.
 • Johansen, Frode Ramstad; Søren, Kerndrup; Gunnar, Andersson & Synnøve, Rubach (2016). A path creation perspective on innovation processes in cluster projects.
 • Johansen, Frode Ramstad; Søren, Kerndrup; Gunnar, Andersson & Synnøve, Rubach (2016). Path creation in a cluster project.
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2016). I’d Like to Borrow a Cup of Credibility. Managing cluster project participation.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2015). IDENTIFYING THINKING AND INSIGHTS IN COMPANY CLUSTER ENGAGEMENT.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad; Schulze, Marion & Aartun, Magne (2015). Planleggingsverktøy.
 • Johansen, Frode Ramstad (2015). Path-creation: Co-creation in the Emergence of a Constructed Cluster.
 • Johansen, Frode Ramstad (2015, 22. oktober). Tester NSBs reiseplanlegger. [TV].  NRK Østfold.
 • Johansen, Frode Ramstad; Kerndrup, Søren; Andersson, Gunnar & Rubach, Synnøve (2015). CO-CREATION OF KNOWLEDGE AND ACTOR CONSTELLATIONS IN A CLUSTER FORMATION PROCESS.
 • Johansen, Frode Ramstad; Teien, Marte C & Bertelsen, Felix G (2015). Aktører og samarbeidspartnere?.
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2015). Managed cluster: Core versus bolt-on activity.
 • Arnøy, Silje; Lyng, Kari-Anne Njøten & Johansen, Frode Ramstad (2014). OR.03.14 Bruk av miljøvurderinger i anskaffelsesprosesser.
 • Johansen, Frode Ramstad (2014). Studenter kan styrke bedriftene. Fredriksstad Blad.
 • Johansen, Frode Ramstad; Søren, Kerndrup; Gunnar, Andersson & Synnøve, Rubach (2014). How does innovations in clusters and companies take place, and what are the possibilities for promoting a synergy between innovations at these levels.
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2014). Research and Change in Regional Innovation Initiatives.
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2014). Smart City as innovation arena for a business cluster.
 • Rubach, Synnøve & Johansen, Frode Ramstad (2014). VRI 2 Østfold Forskningsprosjekt: Betingelser for samhandling og innovasjon.Organisering av grenser, kunnskap og læring i regionale og industrielle nettverk i Østfold.
 • Johansen, Frode Ramstad (2013). “En kreativ måte å få studiekompetanse på” En undersøkelse om jenters karrierevei i kreativ sektor for Arena Magica.
 • Johansen, Frode Ramstad (2013). Muligheter og utfordringer i grenseregionen mot 2020 – FoU og innovasjon.
 • Johansen, Frode Ramstad (2013). OR.07.13 Regional utvikling av film- og multimediabransjen i Oslofjordregionen.
 • Johansen, Frode Ramstad (2013). OR.07.13 Regional utvikling av film og multimediabransjen i Oslofjordregionen. Oppdragsgiver: Vestfold Filmforum v/Geir Bergersen.
 • Johansen, Frode Ramstad (2013). OR.08.13 En kreativ måte å få studiekompetanse på.
 • Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2013). Praksisbasert forskning på bedriftsnivå - og effekten av regionale utviklingsprosesser.
 • Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve; Mary G, Billington; Bye, Geir; Svare, Helge & Marina, Solesvik (2013). Nettverk er man nødt til å ha! Men hva kan det offentlige bidra med?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (6), s 24- 29
 • Rubach, Synnøve & Johansen, Frode Ramstad (2013). Enhancing innovation in a cluster through bridge walkers.
 • Johansen, Frode Ramstad (2012). Presentasjon av forskningsprosjektet Betingelser for samhandling og innovasjon (BESI).
 • Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2012). Practice-based research at company level – feedback on the effects of regional development processes.
 • Normann, Steinar; Jacobsen, Erik W.; Espelien, Anne; Johansen, Frode Ramstad; Rubach, Synnøve & Andersson, Gunnar (2012). OR 29.12 Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Strategier for utvikling av et kunnskapsbasert Østfold. Sluttrapport Fase 2.
 • Normann, Steinar; Espelien, Anne; Jakobsen, Erik Werner; Rubach, Synnøve; Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2011). OR.14.11. Et kunnskapsbasert Østfold Fase I: Statusanalyse for befolkningsutvikling og næringsstruktur.
 • Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2011). The making of partite cooperation in an enterprise development project.
 • Johansen, Frode Ramstad (2011). AR.03.11 Samspill Arena/NCE i Halden - Oppsummeringsrapport fra delprosjekt i VRI Østfold Samhandlingsprosjekt.
 • Johansen, Frode Ramstad (2011, 01. februar). Energieventyret i Halden.  VRI Østfold - en informasjonsavis.
 • Johansen, Frode Ramstad (2011). OR.01.11 Mosseregionen maritime nettverk. Rapport del 1 - nettverk.
 • Johansen, Frode Ramstad (2011). OR.16.11 Funn etter gjennomføring av en foresightprosess Case: NCE Smart Energy Markets.
 • Johansen, Frode Ramstad (2011). The organization of bi-partite cooperation in daily operation and development at department level.
 • Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2011). PABIO - Partsamarbeid og bred medvirkning for innovasjon i omsorgsektoren i Fredrikstad kommune.
 • Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2011). PABIO, Partsamarbeid og bred medvirkning for innovasjon i omsorgsektoren i Fredrikstad kommune.
 • Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2011). Erfaringsoverføring fra VRI I, presentasjon for Programstyret for VRI II Østfold.
 • Martinsen, Siri & Johansen, Frode Ramstad (red.) (2011). VRI Østfold. Virkemidler for regional innovasjon og verdiskaping - en informasjonsavis om forskningsprosjektet VRI Østfold.
 • Rubach, Synnøve & Johansen, Frode Ramstad (2011). VRI Østfold Sluttrapportering 2011.
 • Johansen, Frode Ramstad (2010). Grenseraser – Generasjons- og grenseoverskridende mediekulturer.
 • Johansen, Frode Ramstad (2010). OR.26.10 Forsightrapport HCoE.
 • Johansen, Frode Ramstad (2009, 01. oktober). Svinn – forsvinn.  Baker - konditor.
 • Johansen, Frode Ramstad; Andersson, Gunnar & Aarvak, Knut (2009). Organisering av samspillet mellom bedrifter og forskningsmiljøer med utgangspunkt i den norske samarbeidsmodellen.
 • Johansen, Frode Ramstad & Wu, Hong (2008). Using resource groups to create engagement and partaking on the shop-floor.
 • Wu, Hong; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2007). The industrial democracy and implementing tools from quality circles to resource groups. Vis sammendrag
 • Johansen, Frode Ramstad & Ledang, Mette (2006). OR.01.06 Prosjekt lokalsamfunnservice-integrasjon mellom kollektive boformer.
 • Langvik, Trond Åge; Kirkebak, Per & Johansen, Frode Ramstad (2006). Development of a research team - an action research project?.
 • Johansen, Frode Ramstad (2005). OR.11.05 CINAI forprosjektkartlegging av aktører innenfor film- og TV i GO-regionen.
 • Langvik, Trond Åge; Callisen, Fred; Johansen, Frode Ramstad; Normann, Steinar & Thoresen, Johan (2004). Innovation processes in industrial networks for regional development.
 • Langvik, Trond Åge & Johansen, Frode Ramstad (2004). OR.21.04 Innovasjonsprosess i Borg IKT-forum.
 • Aarvak, Knut & Johansen, Frode Ramstad (2003). OR.11.03 Evaluering av sosialombudsordningen i Fredrikstad kommune.
 • Johansen, Frode Ramstad (2003). OR.05.03 Bredbånd og nettverksbygging i et interkommunalt perspektiv. Rapportering, sammendrag og erfaringer fra prosjektet, november 2002 - februar 2003.
 • Johansen, Frode Ramstad (2003). OR.06.03 Bredbånd og nettverksbygging i et interkommunalt perspektiv. Underlag for strategisk plan.
 • Johansen, Frode Ramstad & Normann, Steinar (2003). OR.16.03 Multimediesatsingen i Fredrikstad - Potensiale og ringvirkninger.
 • Rønning, Anne Ragnhild; Von Krogh, Lars; Modahl, Ingunn Saur; Johansen, Frode Ramstad & Aarvak, Knut (2003). OR.09.03 Evaluering av ny lokalsamfunnsorgianisering.
 • Johansen, Frode Ramstad (2002). AR.09.02 Notat: e-fylket Østfold-om en regional utviklingsstrategi m/IT som primær drivkraft.
 • Johansen, Frode Ramstad (2002). OR.03.02 Bredbånd på Hvaler.
 • Johansen, Frode Ramstad (2002). OR.37.02 Et bredt samarbeid om bredbåndsatsing i Østfold - en regional og distriktspolitisk satsing.
 • Johansen, Frode Ramstad (2002). OR.38.02 Borg IKT-forum – Status og resultater 2002.
 • Johansen, Frode Ramstad (2001). OR.45.01 Strategisk IT-program. Sluttrapport nettverkssamarbeid.
 • Johansen, Frode Ramstad & Normann, Steinar (2001). OR.19.01 Bredbånd - hele Østlandet på nett.
 • Johansen, Frode Ramstad (2000). AR.02.00 Organisering av Elektronisk Arrangements Registrering i Østfold. Kort utredning.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:16 - Sist endret 21. sep. 2020 09:13