Gunnar Andersson

Avdeling for ingeniørfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608711
+4792858976
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
S408

Faglige interesser

Dr Gunnar Andersson helps students to build an operative platform of knowledge on innovation and organizational development, and companies to map and improve own value stream and value creation using Lean methodologies.

He is interested in how process improvement methodologies, such as lean evolve and adapt over time, and what impact they have on the competitiveness of organizations. He is author of the book The Assembly of Lean Production ISBN 978-82-471-2894-7.

He holds a PhD in Industrial Economy and Technology Management from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) and a MSc in Physics from The University of Bergen.

Undervisning

Priser

 • Academic Writing Scholarship 2018 (Publiseringssstipend 2018)
 • Nominated for best lecturer in Morgenbladets National Contest 2016
 • Supporting Funding 2016 (Småforsk-midler 2016)
 • Academic Writing Scholarship 2015 (Publiseringssstipend 2015)
 • Supporting Funding 2015 (Småforsk-midler 2015)
 • Supporting Funding 2012 (Småforsk-midler 2012)
 • Academic Writing Scholarship 2012 (Publiseringssstipend 2012)
 • Academic Scholarship (Stipend for Professorkvalifisering 2013)

Verv

Forskningsfaglig samarbeid

 • Biveileder for stipendiat Frode Ramstad Johansen sammen med Professor Søren Kerndrup Aalborg Universitet
 • Biveileder for stipendiat Matthew Lynch sammen med Professor Martin Steinert NTNU
 • Faglig referansegruppe i forskningsprosjektet Redesign QR sammen med Østfoldforskning m.fl.

Publikasjoner

 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2019). Clustering Ambiguities: How Companies and Public Bodies Develop a Cluster. International Journal of Advanced Corporate Learning.  ISSN 1867-5565.  12(1), s 17- 28 . doi: https://doi.org/10.3991/ijac.v12i1.9741
 • Andersson, Gunnar; Lynch, Matthew Patrick James; Johansen, Frode Ramstad; Nielsen, Maya & Margit, Tangen (2018). Coworking, collaborrative capabilities and university-society collaboration, In L. Gómez Chova; A. López Martínez & I. Candel Torres (ed.),  ICERI2018 Proceedings.  IATED Academy.  ISBN 978-84-09-05948-5.  KAPITTEL.  s 9136 - 9143 Vis sammendrag
 • Lynch, Matthew Patrick James; Steinert, Martin & Andersson, Gunnar (2018). Levels of Internal Resistance in Entrepreneurship: a psychology based model for guiding coaching. GSTF Journal on Business Review (GBR).  ISSN 2251-2888.  5(3) . doi: DOI: 10.5176/2010-4804_5.3_116
 • Lynch, Matthew Patrick James; Kamovich, Uladzimir; Andersson, Gunnar & Steinert, Martin (2017). The Language of Successful Entrepreneurs: An Empirical Starting Point for the Entrepreneurial Mindset. Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE.  ISSN 2049-1050.  s 384- 391 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Slåttsveen, Kristoffer; Lozano, Federico; Steinert, Martin & Andersson, Gunnar (2017). Examining entrepreneurial motivations in an education context. Proceedings of the International Conference on Engineering Design.  ISSN 2220-4334.  9(87-9), s 79- 88
 • Lynch, Matthew Patrick James; Steinert, Martin & Andersson, Gunnar (2017). Levels of Resistance in Entrepreneurship. IE 2017 Conference Proceedings.  ISSN 2251-2039.  s 31- 38 . doi: 10.5176/2251-2039_IE17.9
 • Lynch, Matthew Patrick James; Tuema, Ludovic; Andersson, Gunnar & Steinert, Martin (2017). Entrepreneurial Mindset - an Empirical Starting Point. XXVIII ISPIM Conference Proceedings.  ISSN 2243-3384.
 • Andersson, Gunnar & Hauge, Bjørn Gitle (2016). The Political Construction of Inspiria Science Center. Systemic Practice and Action Research.  ISSN 1094-429X.  29(6), s 565- 581 . doi: 10.1007/s11213-016-9381-8
 • Lynch, Matthew Patrick James; Steinert, Martin & Andersson, Gunnar (2016). Educating entrepreneurs in practical methods with design practices as a guide, In Casparus Burghardus Boks; Jóhannes B. Sigurjónsson; Martin Steinert; Anne Carlijn Vis & Andreas Wulvik (ed.),  NordDesign 2016.  The Design Society.  ISBN 978-1-904670-80-3.  KAPITTEL.  s 158 - 167 Vis sammendrag
 • Andersson, Gunnar (2015). Resisting Organizational Change. International Journal of Advanced Corporate Learning.  ISSN 1867-5565.  8(1), s 48- 51 . doi: 10.3991/ijac.v8i1.4432 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2015). IDENTIFYING THINKING AND INSIGHTS IN COMPANY CLUSTER ENGAGEMENT, In Norbert Grünwald (ed.),  PROCEEDINGS of the 8th International Conference on Engineering and Business Education.  University of Wismar.  ISBN 978-3-942100-38-0.  3.  s 14 - 19
 • Johansen, Frode Ramstad; Kerndrup, Søren; Andersson, Gunnar & Rubach, Synnøve (2015). CO-CREATION OF KNOWLEDGE AND ACTOR CONSTELLATIONS IN A CLUSTER FORMATION PROCESS, In Norbert Grünwald (ed.),  PROCEEDINGS of the 8th International Conference on Engineering and Business Education.  University of Wismar.  ISBN 978-3-942100-38-0.  KAPITTEL.
 • Rubach, Synnøve; Johansen, Frode Ramstad & Andersson, Gunnar (2014). Missing Actions in Cluster Innovation. International Journal of Advanced Corporate Learning.  ISSN 1867-5565.  7(1), s 17- 23 . doi: 10.3991/ijac.v7i1.3524
 • Andersson, Gunnar (2013). Rethinking Regional Innovation. Systemic Practice and Action Research.  ISSN 1094-429X.  26(1), s 99- 110 . doi: 10.1007/s11213-012-9265-5

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersson, Gunnar (2019). Hva kan vi lære fra forskning på Lean?.
 • Andersson, Gunnar (2019). Innføring i Lean for din bedrift.
 • Andersson, Gunnar (2019). Introducing Lean Mindset.
 • Andersson, Gunnar (2019). Introducing Lean Mindset (MCI).
 • Andersson, Gunnar (2019). Lean tankesett.
 • Andersson, Gunnar (2019). Refleksjoner rundt ledelse og Lean basert på møter med Toyota og Isuzu i Japan.
 • Andersson, Gunnar (2019). Søkekonferanse. Hvordan kommer vi fra høgskolens strategi til operasjonell handling hos hver enkelt av oss?.
 • Andersson, Gunnar (2018). Bachelorprosjekt 2019 ved Innovasjon og prosjektledelse.
 • Andersson, Gunnar (2018). Coworking and developing collaborative capabilities.
 • Andersson, Gunnar (2018). Dokka Fasteners og Hoshin kanri.
 • Andersson, Gunnar (2018). Effektivitetsparadokset og et enkelt verktøy for å redesigne organisasjoner.
 • Andersson, Gunnar (2018). Prototyping Green Innovations.
 • Andersson, Gunnar (2018). Prototyping Green Innovations.
 • Andersson, Gunnar (2018). The Efficiency paradox and A simple tool for redesigning organizations.
 • Andersson, Gunnar (2018). The Efficiency paradox and A simple tool for redesigning organizations.
 • Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2018). Stadig viktigere for studenter å lære i en bedrift. Fredriksstad Blad.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad; Hauge, Bjørn Gitle & Lynch, Matthew Patrick James (2018). Ønsker flere med til å utvikle opplevelsesnæring i Gamlebyen. Fredrikstad Blad.
 • Andersson, Gunnar; Lynch, Matthew Patrick James; Johansen, Frode Ramstad; Nielsen, Maya & Margit, Tangen (2018). Coworking, collaborrative capabilities and university-society collaboration.
 • Andersson, Gunnar (2017). Hoshin kanri.
 • Andersson, Gunnar (2017). Hva kan vi lære av Toyota for å bli bedre på Lean-ledelse i Norge?.
 • Andersson, Gunnar (2017). Individual Project: Methodology.
 • Andersson, Gunnar (2017). Noen refleksjoner på kontinuerlige forbedringer (Lean) i NAV Østfold.
 • Andersson, Gunnar (2017). Researching Lean Operations.
 • Andersson, Gunnar (2017). Team Projects: Trends, Theory and Practice.
 • Andreassen, John Erik & Andersson, Gunnar (2017). A measure of employee involvement for Lean implementation: A study of regional firms..
 • Andreassen, John Erik & Andersson, Gunnar (2017). Lean’s dependence on employee involvement in a study of regional firms..
 • Lynch, Matthew Patrick James & Andersson, Gunnar (2017). Design Thinking Workshop - FLL.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Andersson, Gunnar & Steinert, Martin (2017). Entrepreneurial Mindset: an Empirical Starting Point.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Andersson, Gunnar & Steinert, Martin (2017). Levels of Resistance in Entrepreneurship.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Andersson, Gunnar; Steinert, Martin & Kamovich, Uladzimir (2017). The Language of Successful Entrepreneurs: An Empirical Starting Point for the Entrepreneurial Mindset.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Slåttsveen, Kristoffer; Andersson, Gunnar & Steinert, Martin (2017). EXAMINING ENTREPRENEURIAL MOTIVATIONS IN AN EDUCATION CONTEXT.
 • Andersson, Gunnar (2016). Dialoger på Lean og produktivitet.
 • Andersson, Gunnar (2016, 14. juni). Drillet i formidling av forskning. [Internett].  HiØ Nyheter.
 • Andersson, Gunnar (2016). Er du lei av å kaste bort verdifull tid og ønsker å øke produktiviteten?.
 • Andersson, Gunnar (2016). Fra Toyota City til Elverum.
 • Andersson, Gunnar (2016). Hva er Lean og kontinuerlig forbedring?.
 • Andersson, Gunnar (2016). Hva kan vi lære av Toyota for å bli bedre på Lean-ledelse?.
 • Andersson, Gunnar (2016). Hva kan vi lære av Toyota for å bli bedre på Lean-ledelse?.
 • Andersson, Gunnar (2016). Hvordan redusere byggekostnadene?.
 • Andersson, Gunnar (2016). Konkurrerer mot tiden.
 • Andersson, Gunnar (2016). Lean and the Learning Organization.
 • Andersson, Gunnar (2016). Lean and the Learning Organization.
 • Andersson, Gunnar (2016). Lean i møtet mellom Toyota City og Elverum.
 • Andersson, Gunnar (2016). Lean på Forskningsdagene 2016.
 • Andersson, Gunnar (2016). Lean som driver for økt produktivitet. Byggfakta.  ISSN 1893-935X.
 • Andersson, Gunnar (2016). Lean/TPS handler om «kloke hender» (taus kunnskap).
 • Andersson, Gunnar (2016). Mer fokus på kostnadseffektiv veibygging.
 • Andersson, Gunnar (2016). Ny veileder fokuserer på Lean som prosjektledelse.
 • Andersson, Gunnar (2016). Ny veileder for Lean i BA-sektoren presenteres under BA2015.
 • Andersson, Gunnar (2016). Slik kan industribedriftene samarbeide med Høgskolen i Østfold.
 • Andersson, Gunnar (2016, 13. desember). Studenter skrev pensumlitteratur. [Internett].  Høgskoleavisa Nyheter Høgskolen i Østfold.
 • Andersson, Gunnar (2016). Studenter utforsker Lean Construction i samarbeide med Bright Performance og Park & Anlegg.
 • Andersson, Gunnar (2016). Time-based Competition and How To Reduce Lead time for Increased Competitiveness.
 • Andersson, Gunnar (2016). Time-based Competition and How To Reduce Lead time for Increased Competitiveness.
 • Andersson, Gunnar (2016, 02. november). Vil lære av de beste. [Internett].  Nyheter Halden kommune.
 • Andersson, Gunnar & Rubach, Synnøve (2016, 25. april). Ny app skal få deg til å velge «grønt». [Internett].  HiØ Nyheter.
 • Hauge, Bjørn Gitle; Kjøniksen, Anna-Lena; Strand, Erling Petter & Andersson, Gunnar (2016, 14. januar). IR + Olav Thon = Sant !. [Internett].  HiØ Fou blogg.
 • Hauge, Bjørn Gitle; Kjøniksen, Anna-Lena; Strand, Erling Petter & Andersson, Gunnar (2016, 20. januar). Millionbeløp til forskning på Hessdalsfenomenet. [Internett].  HiØ Nyheter.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Steinert, Martin & Andersson, Gunnar (2016). ENTREPRENEURSHIP: WHAT SEPARATES THOSE WHO DO FROM THOSE WHO DON’T.
 • Lynch, Matthew Patrick James; Steinert, Martin & Andersson, Gunnar (2016). educating entrepreneurs in practical methods using design practices as a guide.
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2016). I’d Like to Borrow a Cup of Credibility. Managing cluster project participation.
 • Andersson, Gunnar (2015). Lean som innovasjon og virksomhetsutvikling i SMB.
 • Andersson, Gunnar (2015). Ledelse i Lean Operations.
 • Andersson, Gunnar (2015, 21. oktober). Lærte mer om mindre sløsing.  SMAALENENES AVIS.
 • Andersson, Gunnar (2015). Studenter hjelper næringslivet. Fredrikstad Blad.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad & Rubach, Synnøve (2015). IDENTIFYING THINKING AND INSIGHTS IN COMPANY CLUSTER ENGAGEMENT.
 • Andersson, Gunnar; Johansen, Frode Ramstad; Schulze, Marion & Aartun, Magne (2015). Planleggingsverktøy.
 • Johansen, Frode Ramstad; Kerndrup, Søren; Andersson, Gunnar & Rubach, Synnøve (2015). CO-CREATION OF KNOWLEDGE AND ACTOR CONSTELLATIONS IN A CLUSTER FORMATION PROCESS.
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2015). Managed cluster: Core versus bolt-on activity.
 • Rubach, Synnøve; Gram-Hanssen, Irmelin & Andersson, Gunnar (2015). Network for sustainability as a game changer in the building sector?.
 • Valente, Clara; Rubach, Synnøve; Askham, Cecilia & Andersson, Gunnar (2015). OR.10.15 Establishing Slow Fasion - Made in Norway.
 • Andersson, Gunnar (2014). Lean på Østfoldsk.
 • Andersson, Gunnar & Hauge, Bjørn Gitle (2014). Innovation Camp og studier innen innovasjon i privat og offentlig sektor.
 • Andersson, Gunnar; Nilsen, Per Erik Skogh; Wu, Hong; Sahama, Tony; Wilichowski, Mathias & Eguía, Valentín Miguel (2014). Methods and data in industry-based student learning.
 • Andersson, Gunnar & Schulze, Marion (2014). Å trene kreativitet og skaperglede – basert på flere år med erfaringer fra Innovation Camp.
 • Hauge, Bjørn Gitle & Andersson, Gunnar (2014). Strategies behind Bachelor program in Innovation and Project managment.
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2014). Research and Change in Regional Innovation Initiatives.
 • Rubach, Synnøve; Andersson, Gunnar & Johansen, Frode Ramstad (2014). Smart City as innovation arena for a business cluster.
 • Sahama, Tony; Andersson, Gunnar; Wu, Hong; Wilichowski, Mathias; Lombarteix, Pierre-Olivier & Eguía, Valentín Miguel (2014). 5.1.4 Contribution of Industry-based Student learning performance for the STEM Education.
 • Valente, Clara; Rubach, Synnøve; Askham, Cecilia & Andersson, Gunnar (2014). AR.05.14 Establishing Slow Fashion - Made in Norway.
 • Andersson, Gunnar (2013). Establishing Sustainable and Reliable Smart Grids.
 • Andersson, Gunnar (2013). Innovasjon.
 • Andersson, Gunnar (2013). Lean kompetanseheving - Muligheter i samarbeidet mellom næringsliv, høgskolen og Lean forum Østfold.
 • Andersson, Gunnar (2013, 06. februar). Smarte miljøhoder.  Fredriksstad blad. Vis sammendrag
 • Andersson, Gunnar (2013). Student Mobility and Industry Projects in Norway.
 • Andersson, Gunnar & Hauge, Bjørn Gitle (2013). Bringing Skills and General Competences Back into Technical Education.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:16 - Sist endret 3. sep. 2019 09:53