Yonas Zewdu Ayele

Avdeling for ingeniørfag
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608898
Studiested
Fredrikstad
Kontornr.
-

Faglige interesser

 • Smart veitransport
 • Vei- og trafikkplanlegging
 • Dynamic Bayesian networks to resilience analysis of transport networks
 • Impact assessment of road infrastructures
 • Critical infrastructure resilience analysis
 • Samfunnsøkonomiske analyse
 • Beslutningsstøtteverktøy  

Undervisning

IRB30018 Vegplanlegging

IRB11517 Teknisk planlegging

Bakgrunn

2013 – 2016:  Ph.D. Universitetet i Tromsø og University of Maryland, College Park, USA.

Priser

 • Søknadsstipend 2020
 • Publiseringssstipend 2019
 • Publiseringssstipend 2018
 • Søknadsstipend 2018
 • Forskningsrådet stipend for Emerging Leaders Program, 2013.
 • Beste masteroppgave i 2013 ved institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, UiT.
 • Distinction Award, Department of Civil Engineering, Addis Ababa University, 2008.

Verv

2020 - dato: Vara IR, Prosjektgruppe for Campusutvikling, HiØ

2018 - dato: Leder, forskningsgruppe i bygg og miljø, HiØ
2016 - 2018: Styremedlem, Ingeniører Uten Grenser Tromsø.
2014 - dato: Medlem,  Programkomiteen for IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM).
2015 - 2016: Medlem,  Programkomiteen for European Safety and Reliability Conference (ESREL)

Pågående prosjekter 

Phd- prosjektet:

Title: UAV-based Inspection for Future Resilient Bridges: Image Segmentation & Resilience Assessment

Samarbeid

Samarbeid – nasjonalt og internasjonalt

Nasjonalt

- Smart Innovation Norway
- Universitetet i Tromsø
- Universitetet i Stavanger
- NTNU
- UNIS

- Statens vegvesen (SVV)

- BaneNOR

Internasjonalt

- University College London, UK
- University of Maryland, College Park, USA
- University of California, Los Angeles (UCLA), USA
- University of Leeds, UK
- Polytechnic University of Milan, Italy
- University of Chile, Chile.
- Tampere University of Technology, Finland
- Addis Ababa Institute of Technology, Ethiopia
- University of Oulu, Finland
- Centria University of Applied Sciences, Finland
- Memorial University of Newfoundland, Canada
- Luleå University of Technology, Sweden
- University of Birmingham, UK
- University of São Paulo, Brazil
- Murmansk Arctic State University, Russia
- University of Iceland, Iceland

Forskningsfaglig samarbeid

 • Biveileder for stipendiat Bjarte Rød sammen med Associate Professor Abbas Barabadi, UiT
 • Biveileder for stipendiat Rezgar Zaki sammen Associate Professor Abbas Barabadi, UiT
 • Biveileder for stipendiat Mustafa, Albara Mohamad Yazid Faisal sammen Associate Professor Abbas Barabadi, UiT

Prosjekter

 • UAV-based Inspection for Future Resilient Bridges: Image Segmentation & Resilience Assessment
 • safeBRIDGE - Models and Algorithms for Resilience Assessment of Bridges based on Monitoring, Diagnosis and Prognosis of Damage via the use and Integration of Vibration Signals and UAV (drone)– based image segmentation

Forskergrupper

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:18 - Sist endret 22. sep. 2020 20:33