Christian Fredrik Heide

Faculty of Computer Sciences
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608275
+4748053640
Study place
Halden
Office nr.
D1-031

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Research groups

Publications

 • Kristiansen, Monica; Nätt, Tom Heine & Heide, Christian F. (2013). Kvantitativ undersøkelse av mulige sammenhenger mellom vurderingsform og karakterer i høyere utdanning. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  36(2), s 62- 80 . doi: 10.3402/uniped.v36i2.21516 Show summary
 • Nätt, Tom Heine; Heide, Christian F. & Kristiansen, Monica (2013). Myter og sannheter om årsaker til studenters prestasjoner i programmering, I: Erlend Tøssebro & Hein Meling (red.),  Norsk informatikkonferanse NIK 2013, Universitetet i Stavanger, 18. - 20.november 2013.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0365-2.  Article.  s 76 - 87 Show summary
 • Heide, Christian F.; Kristiansen, Monica Lind & Nätt, Tom Heine (2012). Vurderingsform og karakterbruk, I: Trond Aalberg (red.),  Norsk informatikkonferanse NIK 2012; Universitetet i Nordland 19 – 21 november 2012.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0013-2.  Article.  s 61 - 71 Show summary

View all works in Cristin

 • Nätt, Tom Heine & Heide, Christian F. (2015). Datasikkerhet - Ikke bli svindlerens neste offer. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48026-1.  344 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Nätt, Tom Heine & Heide, Christian Fredrik (2016). Internett – svindlernes lekegrind. Halden Arbeiderblad.  s 6- 7
 • Nätt, Tom Heine & Heide, Christian Fredrik (2016). Internett – svindlernes lekegrind. Sarpsborg Arbeiderblad.  s 8- 9
 • Nätt, Tom Heine & Heide, Christian Fredrik (2016). Internett – svindlernes lekegrind. Fredrikstad Blad.  s 8- 9
 • Nätt, Tom Heine & Heide, Christian F. (2015, 23. november). Datasvindlernes nye Facebook-triks. [Internett].  NRK - Østfold / Nettsider.
 • Nätt, Tom Heine & Heide, Christian F. (2015, 23. november). Datasvindlernes nye Facebook-triks. [Radio].  NRK Distrikssending - Morran fra NRK Østfold.
 • Nätt, Tom Heine; Heide, Christian F. & Kristiansen, Monica (2013). Myter og sannheter om årsaker til studenters prestasjoner i programmering.
 • Heide, Christian F.; Kristiansen, Monica Lind & Nätt, Tom Heine (2012). Vurderingsform og karakterbruk.
 • Heide, Christian F & Rusås, Per-Olav (2006). Forsøk med benchmarking av et undervisningstilbud. ?.  (1), s 4- 5 Show summary
 • Heide, Christian F (2005). Omlegging av matematikkfaget ved Informatikkstudiet. ?.  (1), s 5- 6 Show summary

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:14 PM - Last modified June 12, 2018 4:14 PM