Edgar Bostrøm

Faculty of Computer Sciences
Norwegian version of this page Position
Associate Professor
Contact
+4769608246
+4790012142
Study place
Halden
Office nr.
-

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

 • Bostrøm, Edgar; Garder, Helge Rohde; Næss, Magnus Olstad; Syversen, Øyvind & Veien, Per Christian (2018). Hva arbeider tidligere IT-studenter ved Høgskolen i Østfold med, og hvor relevant har utdanningen deres vært for nåværende jobbsituasjon?. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.  ISSN 1892-0748.  26(1) Full text in Research Archive. Show summary
 • Bostrøm, Edgar & Berntsen, Kristina Rakneberg (2017). ITILs effect on organizational culture, worklife and success from the employee perspective.. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.  ISSN 1892-0748.  25(1) Full text in Research Archive.
 • Bostrøm, Edgar; Bø, Ola; Langmyhr, Dag & Rydland, Terje (2009). Hva er behovet for kompetanseheving hos IT-lærerne i dagens videregående skole?, I: Trond Aalberg (red.),  Norsk Informatikk Konferanse 2009.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2491-7.  Kapittel.  s 121 - 129 Show summary

View all works in Cristin

 • Kolderup, Erik; Nilsen, Thore; Bostrøm, Edgar & Bostrøm, Edgar (2004). Systemutvikling Informasjonsteknologi Modul 2A. Gyldendal.  ISBN 8205328412.  246 s. Show summary
 • Bostrøm, Edgar; Kolderup, Erik & Nilsen, Thore (2003). Systemutvikling : modul 2A. Gyldendal undervisning.  ISBN 8205312273.  246 s. Show summary

View all works in Cristin

 • Bostrøm, Edgar (2018). Databaser - praksis og teori - 2019.
 • Bostrøm, Edgar (2017). Databaser - praksis og teori. Kompendium..
 • Bostrøm, Edgar (2016). Big data - hva er det og hvordan kan det relateres til videregående skole?.
 • Kaufmann, Odd Tore; Bostrøm, Edgar & Berntsen, Kristina Rakneberg (2016). Programmering i matematikkundervisningen.
 • Bostrøm, Edgar (2010). Digital competence or just use?.
 • Bostrøm, Edgar; Bø, Ola; Langmyhr, Dag & Rydland, Terje (2009). Hva er behovet for kompetanseheving hos IT-lærerne i dagens videregående skole?.
 • Bostrøm, Edgar & Langmyhr, Dag (2009). IT-lærerne i Norge: utdanning, bakgrunn og kompetansebehov. Show summary
 • Bostrøm, Edgar; Bostrøm, Edgar; Bø, Ola; Bø, Ola; Langmyhr, Dag & Rydland, Terje (2008). Informasjonsteknologifaget og skoleverket : en bakgrunn og handlingsplan for Norsk informatikkråd How information technology is taught in Norwegian schools : a background and strategy for the Norwegian Informatics Council. Show summary
 • Bostrøm, Edgar & Bostrøm, Edgar (2007). Bruk av digitale verktøy : forståelse eller instrumentalisme?. Show summary
 • Bostrøm, Edgar & Bostrøm, Edgar (2007). IT-fagene i videregående skole etter kunnskapsløftet. Show summary
 • Bostrøm, Edgar & Bostrøm, Edgar (2007). Konfirmantmateriale i norske kirkesamfunn : en analyse av innhold, konfesjonalitet og overordnet pedagogisk utforming. Show summary
 • Bostrøm, Edgar & Bostrøm, Edgar (2007). Læreplanene i Informasjonsteknologi 1 og 2. Show summary
 • Bostrøm, Edgar (2006). Hva skjedde med læreplanene i informasjonsteknologi i videregående skole?. Show summary
 • Bostrøm, Edgar (2006). Læreplanene i faget informasjonteknologi etter Kunnskapsløftet. Show summary
 • Bostrøm, Edgar (2006). Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet : del 2. Show summary
 • Bostrøm, Edgar; Bostrøm, Edgar & Isnes, Anders (2006). Nye læreplaner for programfaget informasjonsteknologi 1 og 2 og IKT for programområdet Samfunnsfag og økonomi. Show summary
 • Bostrøm, Edgar (2005). Reviderte læreplaner i faget informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet: Bakgrunn og kommentarer. Show summary
 • Bostrøm, Edgar (2004). Felles læreplanutvikling : hurtigsnekring eller kontinuerlig organisasjonsutvikling? Og: Internett som arene for kontinuerlig læreplanutvikling.
 • Bostrøm, Edgar & Bostrøm, Edgar (2004). Læreplanene i faget Informasjonsteknologi i videregående skole. Masteravhandling i pedagogikk. Show summary
 • Bostrøm, Edgar & Bostrøm, Edgar (2004). Læreplanene i informasjonsteknologi i videregående skole.
 • Bostrøm, Edgar (2003). Coad / Yourdon's model vs. UML - a comparison. Show summary
 • Bostrøm, Edgar (2003). Experiences from model based Informatics teaching using ER-modeling. Show summary
 • Bostrøm, Edgar (2001). Informasjonsteknologi i videregående skole - en faglig og didaktisk analyse av læreplanene etter Reform 94. Show summary
 • Bostrøm, Edgar (2001). Informasjonstekonologi i videregående skole : en faglig og didaktisk analyse av læreplanene i faget etter Reform 94.
 • Bostrøm, Edgar (1999). Dataingeniørstudentene - 3/4 år etter. Show summary

View all works in Cristin

Published June 12, 2018 4:14 PM - Last modified June 12, 2018 4:14 PM