Forkurs i matematikk

Også våren 2019 vil vi ved IT-avdelingen ved HiØ kjøre et forkurs i matematikk. Dette kurset er for dem som ønsker opptak til vårt studium Informatikk: Design og utvikling av IT-systemer og har generell studiekompetanse, men mangler matematikkravet (matematikk R1 eller matematikk S2). Oppstart av kurset forutsetter at det melder seg et tilstrekkelig antall kursdeltagere.

Forkurset avsluttes med en eksamen, og du må bestå denne for å være kvalifisert for opptak til vårt informatikkstudium. Kurset er gratis, men du må regne med å måtte kjøpe en lærebok, og du vil også trenge en kalkulator.

Vi kommer til å kjøre forkurset tirsdager og torsdager fra 17.00 til 21.00. Oppstart blir trolig i begynnelsen av april. Eksamen vil trolig være i første halvdel av juni. Totalt vil det være 14-15 kurskvelder. Det er ikke krav om at du møter på undervisningen i forkurset, men du må altså bestå eksamen for å kunne få opptak til informatikk-studiet.

En forløpig plan for forkurset finner du her:
•    Nettside for forkurset

Dersom du er interessert eller har spørsmål, ta kontakt med Christian Heide som er ansvarlig for forkurset.

 

Publisert 28. aug. 2018 13:35 - Sist endret 12. mars 2019 13:51