Skipsgraven på Gjellestad gjøres levende digitalt

Årets funn av vikingskip og gamle boplasser på Gjellestad blir levendegjort av forskere på Høgskolen i Østfold i Halden ved hjelp av dataspillteknologi. 

Bildet viser åtte forskere som ønsker å vise hva som ligger under en skipsgrav fra vikingetiden.

HISTORISK SAMARBEID: Her ser vi Morten Gustavsen, Per-Erik Gjesvold, Sigrid Mannsåker Gundersen, Victor Lunde, Joakim Karlsen, Marius Andre Elgsaas, Tina Bunæs, Michael Louka. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

I vår bevilget Østfold fylkesting penger til å levendegjøre Gjellestadfunnet digitalt. 

I sommer ble deler av vikingskipet, fem langhus og åtte gravplasser funnet under utgravingen nær Jellhaugen, som er godt synlig fra E6 i Halden.

I høst har samarbeidet mellom Høgskolen i Østfold, Fylkeskonservatoren i Østfold, Institutt for Energiteknikk og Smart Simulation fortsatt.

– Nå er vi i full gang med å skape en digital form på vikingskipet, skipsgraven, husene og landskapet rundt gravhaugene. Dette skjer i laboratoriene våre på Remmen, sier førsteamanuensis Joakim Karlsen fra Avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold.

Visuelt løft av historiske utgravninger

Joakim Karlsen jobber for at levendegjøringen av Gjellestadfunnet skal gi enda mer interesse for å finne ut mer om det som ser ut til å ha vært et omfattende funnkompleks rett utenfor Halden. Han forsker på historiefortelling på internett og forklarer:
 
– Se for deg at du flyr innover mot Gjellestad og oppdager den store gravhaugen, langhusene og skipsgraven. Du kan velge å lande, gå nærmere og bevege deg rundt husene og ikke minst skipet. Historiefortelling på web ved hjelp av dataspillteknologi er uutforsket og fortsatt på babystadiet, men potensialet er stort, sier Joakim Karlsen.Disse fire bildene viser utgravningene etter vikingeskipet sommeren 2019.

Disse bildene er fra sommerens historiske utgravninger i Halden.

 

– Dette er en fantastisk måte å jobbe på, sier arkeolog Sigrid Mannsåker Gundersen fra Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune.

– Selv om mye av skipet har råtnet bort vil vi kunne klare å gjenskape en ganske god digital modell av det. Vi håper at mange vil ha glede å utforske skipet og funnstedet på denne måten, og lære mer om skipsgraver og bosetning.

Mål om historisk lansering før jul

Prosjektet jobber for at levendegjøringen skal offentliggjøres før jul, sånn at interesserte i Norge og over hele verden kan se hvordan Gjellestad-skipet så ut når det ble gravd ned for cirka 1000 år siden. 

Dette skjer samtidig med at resultatene fra utgravningene i august og september begynner å rulle inn. Mange stikkprøver og ikke minst funn av skipets kjøl bekrefter at det fylkeskonservatoren fant ved hjelp av georadar faktisk finnes i jordet på Gjellestad. I tillegg har undersøkelsene gitt mye ny kunnskap om skipet, gravene, og husene rundt. Mye av dette gjenskapes digitalt i prosjektet.
 
– Dette er et møysommelig arbeid, sier Per Erik Gjesvold hos Fylkeskonservatoren, det er krevende å pusle sammen et noenlunde sammenhengende bilde basert på et fragmentert datagrunnlag. Men frem mot jul vil vi vite enda mer, noe som kommer til å gjøre de digitale modellene enda mer virkelighetstro.

Aktuell lenke:

Vikingskipsfunn i Østfold - med flere fakta fra Norsk institutt for kulturminneforskning

Bildet viser skilt som informerer om gravhaugen i Halden på norsk og engelsk
Dette informasjonsskiltet er satt opp ved Jellhaugen/Gjellestad i Halden. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

Publisert 15. nov. 2019 10:56 - Sist endret 27. nov. 2019 14:14