Undersøker nye veier for å formidle fortiden

Hvordan hadde det vært å oppleve Gjellestad-skipet slik det en gang var, uten at det er gravd opp? Den ideen jobber Østfold fylkeskommune, Høgskolen i Østfold, Nordic Medialab og Institutt for energiteknikk nå aktivt med, om enn foreløpig på begynnerstadiet.

– Det er fascinerende å tenke at vi kan bygge en digital visualisering av Gjellestad basert på dataene fra georadaren, uten å behøve å ta ett eneste spadetak, sier prosjektkoordinator på Høgskolen i Østfold, Joakim Karlsen. Foto av Gjellstad: Fredrik Norland/Østfold fylkeskommune. 

Mandag i forrige uke ble det kjent at nok et vikingskip var lokalisert i Vestfold. Det fyrer oppunder debatten om hva man skal gjøre med skipene som finnes, i tillegg til dem som allerede ligger på Vikingskipsmuseet i Oslo.

– Unik mulighet

– Det er bare å gratulere Vestfold. Vikinghistorien er noe vi har felles, uavhengig av dagens fylkesgrenser. Nå gjelder det å tilgjengeliggjøre denne historien på best mulig måte. Derfor er det gledelig at vi nå ser på mulighetene til å tenke helt nytt innen formidling. Vi er også i ferd med å stable på beina en søknad om EU-midler til dette. Digital formidling er skånsomt, interaktivt og engasjerende. Hvis dette i tillegg kan gi kompetanse lokalt, er det flott, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Det man nå ser på mulighetene for, er et fellesprosjekt, der både Høgskolen i Østfold, IFE i Halden, Nordic Medialab, NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) og andre kan inviteres med. Det foreligger store mengder data fra området, og med spillutvikler-kompetanse er det kun fantasien som setter grensene. Teknikken er tidligere blitt benyttet til formidling av hvordan Fredriksten festning i Halden ble bygget, utvidet og endret gjennom årene.

Fylkeskonservatoren og forskningsmiljøene i Halden, som har spisskompetanse på å analysere og visualisere data, ser i samarbeid på mulighetene.

– En digital formidling vil kunne gjøre det mulig å oppleve historien uavhengig av sted. Du vil kunne «se» Gjellestadområdet på stedet, men også for eksempel i Solbergtårnet, som jo allerede er et formidlingssted, sier fylkeskonservator Morten Hanicsh.

– Fascinerende

Metodene åpner muligheter for å få et mye mer komplett bilde av det som antagelig har vært ett rikt vikingsamfunn på Gjellestad. Dette kan i neste omgang virkeliggjøres digitalt ved hjelp av det siste innen spillteknologi, for eksempel som virtuell eller utvidet virkelighet. Dette vil muliggjøre et samarbeid mellom historikere over hele verden om tolkning av funnet, men kan også gi publikum verden over en unik opplevelse av det. IFE Digital Systems har jobbet med utvikling av slike virtuelle miljøer for å legge til rette for samarbeid og læring i flere tiår.

– Det er fascinerende å tenke at vi kan bygge en digital visualisering av Gjellestad basert på dataene fra georadaren, uten å behøve å ta ett eneste spadetak, sier prosjektkoordinator på Høgskolen i Østfold, Joakim Karlsen.

Spørsmålene om prosjektetablering og eventuell finansiering kommer opp til politisk behandling nærmere sommeren.

Teksten er skrevet av Fredrik Norland i Østfold fylkeskommune. 


Joakim Karlsen
Førsteamanuensis
Avdeling for informasjonsteknologi
 

Se faglig profil

Publisert 2. apr. 2019 12:50 - Sist endret 4. apr. 2019 13:48