Artikkel presentert på "Design Human Technologies 7.0"

 

Klaudia Carcani har deltatt i det syvende Ph.D. kurset i Designing Human Technologies, DHT 7.0, som fant sted i Viirelaid Estland - 16.-18. januar 2019, organisert av Universitetet i Tallinn, i samarbeid med Roskilde Universitet og Universitetet i Trento.

Designing Human Technologies er en bred (deltakende) design-orientert forskningstilnærming med et sentralt menneskelig prinsipp for deltakelse og etiske bekymringer. Felles mål for forskningsaktiviteter innen dette feltet er å være konstruktiv og løsningsorientert, og i nær dialog med brukere. Dyp analyse av hvordan design blir brukt i det daglige livet til brukerne, samt innovative designløsninger, er kjernen i dette kurset. Det menneskelige prinsippet omfatter involvering av brukere og hovedinteressegrupper i design og evaluering av egenskapene til designprodukter for å oppfylle målene. Teknologi forstås her i bred forstand, og inkluderer informasjon og kommunikasjonsteknologi, bærekraftig miljøteknologi, energiteknologi og teknologier for design i urbane, natur eller andre romlige innstillinger.

I dette kurset møtes doktorgradsstudenter for å diskutere doktorgradsarbeid i det rike og mangfoldige feltet for å designe menneskelig teknologi. Studentene gis mulighet til å reflektere over sin egen posisjon innenfor sine PhD-prosjekter, og åpner opp for nye vitenskapelige perspektiver. Kurset er organisert på fantastiske steder som har en tendens til å hente den beste og kreative delen av menneskets natur og gjøre de unge forskerne i stand til å reflektere over hvordan man skal designe bedre teknologier som styrker mennesket

Artikkel: Involving people with cognitive impairments in design

Pasientgodkjenning ved hjelp av integrerte teknologiske løsninger er et av de mest aktuelle temaene i helsevesenet og informasjonsteknologi. Å styrke en pasient som lider av kognitiv funksjonsnedsettelse, og som trenger livslang rehabilitering, er en nødvendighet. Det er det jeg ser på i doktorgradsforskningsprosjektet, og utformer en hjelpeteknologi som vil gi pasienter med kognitiv funksjonsnedsettelse gjennom hele rehabilitering. I denne artikkelen har jeg presentert prosjektet mitt, forskningsspørsmålene og målene, og spisset meg inn på et problem som jeg for øyeblikket er opptatt av: Hvordan aktivt involvere brukere med kognitiv funksjonsnedsettelse i deltakende design. Jeg presenterer hvordan jeg gjennomfører en litteraturvurdering om dette problemet og introduserer noen foreløpige funn.

Av Klaudia Carcani
Publisert 2. juli 2019 13:43 - Sist endret 2. juli 2019 13:43