Artikkel presentert på "Who Care? Care Networks Workshop", ECSCW 2019

Et stillingspapir ble akseptert og presentert i "WS1 - Hvem bryr seg? Utforske begrepet omsorgsnettverk for å designe helsevesenet" på ECSWS 2019 - den 17. konferanse om datamaskinstøttet samarbeid, Salzburg, Østerrike, 8-12 Juni. ECSCW-konferansen er et viktig sted for å definere og videreutvikle agendaen for CSCW-forskning med fokus på en grundig forståelse av menneskelig praksis og utforming av samarbeidsteknologier basert på slik forståelse.

Rehabiliteringstjenester har blitt stadig viktigere med utvidelsen av kroniske sykdomstilfeller. I denne stillingen presenterer jeg en empirisk studie av Kognitiv rehabiliteringsprosess for personer som lider av kognitiv funksjonsnedsettelse etter en Ervervet hjerneskade (ABI) i Norge. En diskusjon av den empiriske forståelsen av Arbeidsorganisasjon og omsorgsnettverket som støtter personen i rehabilitering er presentert. Endelig jobber et forslag til bruk av artikulasjon på omsorgsnivå til bedre omsorgstjenester er gitt.

For hele artikkelen, se "Cooperation in a complex care network: The case of Cognitive Rehabilitation".

Emneord: ECSCW, datastøttet samarbeid, kognitiv rehabilitering Av Klaudia Carcani
Publisert 12. juni 2019 00:00 - Sist endret 2. juli 2019 12:42