Ekskursjon: Utvidet og virtuell virkelighet for læring på NTNU

Forrige uke var Joakim og Tina med på IMTEL Innovation Day "Women in XR" arrangert av forskningsgruppen Innovative Immersive Technologies for Learning (IMTEL) ved Institutt for Pedagogikk og Livslang Læring på NTNU Dragvoll i Trondheim. Spennende foredrag og demoer om bruk av utvidet og virtuell virkelighet for læring i Norge, Finland og USA.

Vi prøver The Virtuix Omni på NTNU's VRLab.

Vi prøver The Virtuix Omni på NTNU's VRLab.

Med utvidet og virtuell virkelighet (bedre kjent som AR og VR) kan brukere ved hjelp av HMD-utstyr (head-mounted display) oppleve og utforske virtuelle, 3D genererte scener og objekter. Med denne teknologien er det altså mulig å lage interaktive og immersive opplevelser, noe som blant annet gir økt engasjement og læringsmuligheter. Forskning og utviklingsprosjekter rundt om i verden viser at denne teknologien egner seg godt som læringmedie i skolen og som et verktøy for opplæring av ansatte i både private og offentlige virksomheter.

Under seminaret fikk vi blant annet se foredrag av Ekaterina Prasolova-Førland, leder for IMTEL, om bruken av VR som et alternativ til normal undervisning under den pågående pandemien, der studenter ved NTNU fikk følge undervisningen og utføre gruppearbeid gjennom virtuell virkelighet.

Under seminaret fikk vi også besøke IMTEL VRLab. Her fikk vi prøve applikasjoner og demoer til både Microsofts HoloLens 2 og The Virtuix Omni der vi kunne vandre rundt på Gløshaugen i Trondheim på en 360 graders tredemølle med HTC Vive VR-briller.

Emneord: utvidet virkelighet, virtuell virkelighet, læring Av Bunæs, Karlsen
Publisert 21. okt. 2020 12:40 - Sist endret 21. okt. 2020 12:48