To publiserte artikler ved ACHI 2019

Klaudia og Susanne deltok i ACHI, den 12. Internasjonale koferansen for Advances in Computer-Human Interactions som ble arrangert av IARIA.

Foto: Susanne Stigberg

Klaudia Carcani presenterte arbeidet “A Participatory Design “Method Story”: The Case of Patients Living with Mild Acquired Cognitive Impairments" i samarbeid med Harald Holone. De ble invitert til å skrive en utvidet versjon av sitt arbeid for International Journal on Advances in Intelligent Systems.

Susanne presenterer

 

Susanne Stigberg presenterte sitt arbeid "Supporting Active Participation and Situated Use in Mobile Interaction Design", som beskriver hennes siste prosjekt av doktorgradsavhandling om mobil interaksjonsdesign.

Av Klaudia Carcani, Susanne Stigberg
Publisert 20. juni 2019 00:00 - Sist endret 2. juli 2019 13:15