Kurs

Forskningsgruppen for interaksjonsdesign administrerer designkursene ved avdeling for informatikk.

Designmetoder

1. semester (Digitale medier og design)

I kurset blir studentene introdusert for Design Thinking, og lærer metoder for 

 • å forstå brukeres behov
 • idéskaping
 • prototyping
 • evaluering

Fagansvarlig: Georgios Marentakis

Grafisk design

2. semester (Digitale medier og design)

I kurset får studentene en verktøyskasse for grafisk arbeide. Vi arbeider med bransjestandarden Adobe Creative Cloud, og programmene

 • PhotoShop (bildebehandling og -manipulering)
 • Illustrator (vektorisert grafikk)
 • InDesign (print og trykk)
 • XD: eXperience Designer (prototyping av interaktive grensesnitt)

I tillegg blir studentene innført i grunnleggende designprinsipper som typografi, fargelære og komposisjon.

Faglærer: Tore Marius Akerbæk

Skisser og prototyper

2. semester (Digitale medier og design)

I kurset arbeider studentene med designprosjekter i team, hvor de blir introdusert for og gjør seg kjent med

 • interaksjonsdesign og designprosessen

 • ulike brukergrensesnitt og menneske-maskin-interaksjon

 • Prinsipper og konsepter for brukerorientert design

 • Metoder og teknikker for å lage skisser og prototyper

Faglærer: Susanne K. Stigberg

Innføring i programmering

3. semester (Digitale medier og design)

I kurset blir studentene introdusert for metoder for å bryte ned problemer gjennom algoritmisk tankegang. Studentene blir innført i grunnleggende prinsipper for programmering, og hvordan programmering appliseres på nedbrutte problemer for å lage en digital løsning. Kurset bruker spillutvikling som kontekst for problemløsning og algoritmisk tankegang.

Faglærer: Tore Marius Akerbæk

Informasjonsarkitektur

4. semester (Digitale medier og design)

I kurset blir studentene kjent med prosesser og metoder for å

 • analysere, evaluere, planlegge og designe større informasjonssystemer

 • organisere informasjonssystemer i merkesystemer, navigasjonssystemer, søkesystemer og metadata.

 • designe og utvikle av større systener med fokus på informasjonsinnhenting, evaluering og brukervennlighet

Kurset er tett sammenvevd med Utvikling av interaktive nettsteder, hvor den tekniske utviklingen av et nettsted blir gjennomført.

Faglærer: Joakim Karlsen

Utvikling av interaktive nettsteder

4. semester (Digitale medier og design)

Kurset samler kompetanse fra kursene Webutvikling og Innføring i programmering, og legger på grunnleggende databasekommunikasjon og CMS-løsninger i et prosjektbasert arbeidskurs som utvikler nettapplikasjoner og nettsteder.

Kurset er tett sammenvevd med Informasjonsarkitektur, hvor analyse, evaluering og planlegging av et nettsted blir gjennomført.

Faglærer: Tore Marius Akerbæk

Kommunikasjonsdesign

5. semester (Digitale medier og design)

I kurset samles webteknologiske løsninger med redaksjonelt arbeid. Studentene får en innføring i grunnleggende utfordringer og løsninger knyttet til å organisere redaksjonelt arbeid for nettmedier, og lærer metoder og teknikker for å designe og utvikle redaksjonelt innhold for nettmedier.

Faglærer: Joakim Karlsen

Interaksjonsdesign

Masterstudiet i anvendt informatikk

Kurset innfører studentene i teorier, metoder, trender og aktuell forskning innen interaksjonsdesign. Studentene skal designe og utføre egne eksperiementer med både nye og eksisterende teknologier for interaksjon mellom menneske og maskin.

Fagansvarlig: Susanne K. Stigberg

 

 

 

Publisert 5. mai 2020 13:29 - Sist endret 5. mai 2020 13:29