English version of this page

Prosjekter

Her presenterer vi utvalgte forskningsprosjekter. Som informatikere og interaksjonsdesignere tar vi en forsiktig, men optimistisk holdning til teknologi i en prosess som tett kobler sammen forskning og design.

Making History Together

Hovedmålet i dette prosjektet er derfor å utvikle robuste metoder og retningslinjer for hvordan de ulike aktørene involvert i digitalisering og formidling av kulturminner ved hjelp av seriøse spill skal arbeide sammen for å designe, utvikle, bruke og forbedre digitale opplevelser av vår felles kulturarv.

Virtuelle simuleringer som støtte for samarbeid

Målet i dette prosjektet er å utforske hvordan virtuelle opplæringssimulatorer kan forbedre behandlingsrutiner for økt pasientsikkerhet i spesialisthelsetjenesten.

Explorations in Learning Digital Competences and Programming

Her presenterer vi en portefølje av tverrfaglige prosjekter som skaper og studerer teknologibaserte læringsopplevelser.

VITAL - FÖR DEN GODA HÄLSAN

Hvordan skaper vi bedre pleie i primæromsorgen ved hjelp av digitale tjenester og produkter? I dette prosjektet samarbeider 15 partner for å utvikle omsorg.

Designing Mobile Interactions

Prosjektet presenterer Stigbergs PhD om hvordan man kan designe for meningsfulle mobile interaksjoner. Avhandlingen tar sikte på å utvikle verktøy og teknikker, basert på aktiv deltakelse og situated bruk, for å designe bedre mobilgrensesnitt.