Pågående prosjekt

Programmering i matematikkfaget

I dette forskningsprosjektet i samarbeid med lærerutdanningsskolene vill vi utvikle lærernes kunnskap om programmering i matematikkfaget på ungdomstrinnet og utvikle vår kunnskap om etterutdanning i programmering i matematikk.

Programmering i matematikkfaget

Om prosjektet

Forskningsprosjekt i samarbeid med lærerutdanningsskolene

Mål:

  • Utvikle lærernes kunnskap og vår egen kunnskap om programmering i matematikkfaget på ungdomstrinnet
  • Utvikle vår kunnskap om etterutdanning i programmering i matematikk

Hva har vi gjort:

Vi har gjennomført seks samlinger med ni lærere fra ungdomstrinnet. De har fått kjennskap til blokkprogrammering, tekstprogrammering og bruk av regneark knyttet til de nye kompetansemålene i matematikk i LK20 på ungdomstrinnet. Arbeidsmåtene på samlingene har vært Utforsking og Use – Modify – Create. Deltakerne har planlagt og prøvd ut aktiviteter i egne klasser mellom samlingene. 

Vi har intervjuet lærerne på hver samling og skal sende inn et paper til den matematikkdidaktiske konferansen Cerme12. 

Prosjektets tidsramme

Samlingene forgår i studieåret 19-20. Prosjektet avsluttes i 2021.

Finansiering

Finansiert av læringsutdanningsskoler med 75 000 kroner.

Samarbeid

Tre lærere fra hver av lærerutdanningsskolene: Rakkestad ungdomsskole, Haugåsen ungdomsskole og Kruseløkka ungdomsskole.

Deltakere

Publisert 2. mars 2020 20:43 - Sist endret 2. mars 2020 22:07