Om avdelingen

Om avdelingen

Avdeling for informasjonsteknologi er lokalisert på Remmen i Halden, og har ca. 600 studenter og 30 ansatte. Dette utgjør det største IKT-miljøet i norsk høgskolesektor. Avdelingen samarbeider tett med næringslivet for å sikre et faglig godt studietilbud som gjør IT-kandidatene attraktive i arbeidsmarkedet, bl.a. gjennom avdelingens Advisory Board for IT-studier. Avdelingen tilbyr bachelor, master, årsstudier innen digitale medier og design, informatikk, informasjonssystemer og dataingeniørfag.

Det er gode muligheter for å ta deler av studier i utlandet

Ønsker du å lære mer: HiØ VIDERE tilbyr etter- og videreutdanninger

Strategisk plan og langsiktig handlingsplan 2017 - 2020

Kontakt

Sentralbord (+47) 69 60 80 00
Åpningstid servicetorget:
Mandag - fredag kl. 08:00 – 15:45

Organisasjon

Finn fram

Bygninger, adresser, områder og kart

Ledige stillinger

Vil du bli vår nye kollega? Sjekk våre ledige stillinger.

Samarbeid med oss

Høgskolen i Østfold tar på seg oppdrag for næringsliv og offentlig virksomhet når det gjelder studier, kurs, forskning og utviklingsarbeid.